Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZYB380X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZYB380X. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZYB380X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZYB380X te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZYB380X
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZYB380X (998 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZYB380X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] de veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Voordat u de oven in gebruik neemt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zo annuleert u de instelling van de kookwekker: tot de symbolen en gaan druk op toets knipperen. Druk op toets " " tot "0. 00" wordt aangegeven (Afbeelding 8). Afbeelding 7 Zo programmeert u een uitschakeltijdstip voor de oven 1) Schakel de oven in, zet de gerechten erin, selecteer een bereidingsfunctie en stel indien nodig de gewenste temperatuur in . 2) Druk op toets om de "Bereidingsduur" functie te selecteren (Afbeelding 9). Het symbool "Bereidingsduur" gaat knipperen en op het bedieningspaneel verschijnt "0. 00". (Afbeelding 9) Afbeelding 8 Afbeelding 9 55 electrolux 3) Terwijl het symbool knippert, op toets " " drukken om de gewenste tijdsduur te selecteren. De maximale tijdsduur is 23 uur 59 minuten. De programmeerfunctie wacht 3 seconden, waarna hij begint te lopen. 4) Als de bereidingstijd is afgelopen wordt de oven automatisch uitgeschakeld en klinkt er een geluidssignaal, terwijl op het bedieningspaneel "0. 00" wordt aangegeven. 5) Om het geluidssignaal uit te schakelen een willekeurige toets indrukken. Zo wist u een geprogrammeerde bereidingstijd: druk op toets tot het symbool gaat knipperen. druk op toets " " tot "0. 00" wordt aangegeven (Afbeelding 10). De oven programmeren om in- en uit te schakelen 1) Stel de bereidingstijd in zoals beschreven in het betreffende hoofdstuk. 2) Druk op toets tot de functie "Einde bereiding" geselecteerd is en het betreffende symbool knippert. De temperatuur wordt op het display aangegeven. Op het temperatuurdisplay verschijnt , , FHU" (Afbeelding 14). 5) Druk op toets en het symbool "°" knippert ongeveer 10 seconden. Nu kunt u de gewenste temperatuur selecteren door op de toets " " of " " te drukken. 6) Als de gewenste temperatuur bereikt is, klinkt er kort een geluidssignaal en wordt de ingestelde temperatuur aangegeven op het display. Deze functie is beschikbaar voor alle bereidingsfuncties en temperaturen. Afbeelding 14 58 electrolux Demofunctie Deze functie is bedoeld voor de vakhandel om de functies van de oven te kunnen demonstreren zonder stroomverbruik, afgezien van de binnenverlichting, het display en de ventilator. Deze functie kan alleen worden ingeschakeld als het apparaat voor het eerst wordt aangesloten. Indien er een stroomonderbreking is, kan de demofunctie alleen worden ingeschakeld, nadat de stroomtoevoer is hersteld, als in het display 12:00 en het symbool automatisch knipperen. Druk op de toets gedurende ongeveer 2 seconden. Druk tegelijkertijd op de toetsen en " ". [. . . ] Heimkundendienst kommt nur bei großen Geräten oder bei Einbaugeräten in Frage. 75 electrolux 11. Bei Einbau- oder Unterbaugeräten sowie bei Geräten, die derart befestigt oder aufgehängt sind, dass für den Ausund Wiedereinbau in die betreffende Einbaunische mehr als eine halbe Stunde erforderlich ist, werden die anfallenden Zusatzleistungen in Rechnung gestellt. Etwaige Schäden infolge derartiger Aus- und Wiedereinbauarbeiten gehen zu Lasten des Kunden. Wenn während des Garantiezeitraums eine wiederholte Reparatur ein und desselben Defekts zu keinem befriedigenden Ergebnis führt, oder bei unverhältnismäßig hohen Reparaturkosten kann, in Abstimmung mit dem Kunden, ein Austausch des defekten Geräts durch ein gleichwertiges anderes erfolgen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZYB380X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZYB380X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag