Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZYB380X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZYB380X. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZYB380X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZYB380X te teleladen.


ZANUSSI ZYB380X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (861 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZYB380X (998 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZYB380X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] de veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Voordat u de oven in gebruik neemt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Borden kunnen tot zij geserveerd worden in de oven op de laagste temperatuur warm gehouden worden. Let op!Bekleed de oven niet met aluminiumfolie en zet geen braadsleden of bakplaat op de bodem van de oven, anders kan het email van de oven door de oplopende hitte beschadigd worden. Bereidingstijden De bereidingstijden kunnen onderling verschillend zijn, vanwege de verschillende samenstelling, ingrediënten en hoeveelheid vocht van de afzonderlijke gerechten. Noteer de instellingsgegevens van de eerste bereidingsexperimenten om ervaring op te doen als u deze gerechten later nog eens wilt bereiden. Op basis van uw eigen ervaringen kunt u de aangegeven waardes individueel aanpassen. 54 electrolux Het programmeren van de oven Zo stelt u de kookwekker in 1) Druk op toets om de kookwekkerfunctie te selecteren. Het overeenkomstige symbool gaat knipperen en op het bedieningspaneel verschijnt "0. 00". (Afbeelding 7) 2) Druk op toets " " om de gewenste tijdsduur te selecteren. Nadat dit is ingesteld, wacht de kookwekker 3 seconden, waarna hij begint te lopen. 3) Wanneer de geprogrammeerde tijdsduur is afgelopen, klinkt er een geluidssignaal. 4) Om het geluidssignaal uit te schakelen een willekeurige toets indrukken. Zo verandert u de instelling van de kookwekker: druk op toets tot de symbolen en gaan knipperen. Nu kunt u de instelling van de kookwekker veranderen door op de toets " " of " " te drukken. Als de noodzakelijke temperatuur sneller bereikt moet worden, kunt u de functie "Snelopwarming" gebruiken. 2) Stel de gewenste bereidingsfunctie en temperatuur in zoals is uitgelegd op de vorige pagina's. 3) Stel de temperatuur in door op de toets " " of " " te drukken. 5) Druk op toets en het symbool "°" knippert ongeveer 10 seconden. Nu kunt u de gewenste temperatuur selecteren door op de toets " " of " " te drukken. 6) Als de gewenste temperatuur bereikt is, klinkt er kort een geluidssignaal en wordt de ingestelde temperatuur aangegeven op het display. Deze functie is beschikbaar voor alle bereidingsfuncties en temperaturen. Afbeelding 14 58 electrolux Demofunctie Deze functie is bedoeld voor de vakhandel om de functies van de oven te kunnen demonstreren zonder stroomverbruik, afgezien van de binnenverlichting, het display en de ventilator. Deze functie kan alleen worden ingeschakeld als het apparaat voor het eerst wordt aangesloten. Indien er een stroomonderbreking is, kan de demofunctie alleen worden ingeschakeld, nadat de stroomtoevoer is hersteld, als in het display 12:00 en het symbool automatisch knipperen. Er klinkt een kort geluidssignaal, op het display verschijnt het tijdstip 12:00 (Afbeelding 15). [. . . ] Durch die Garantie nicht gedeckt sind ferner Defekte infolge von Reparaturen oder Eingriffen durch nicht-qualifizierte oder nicht-kompetente Personen, oder infolge des Einbaus von nicht-originalen Zubehör- oder Ersatzteilen. Leicht zu transportierende Geräte müssen beim Kundendienst abgegeben bzw. Heimkundendienst kommt nur bei großen Geräten oder bei Einbaugeräten in Frage. 75 electrolux 11. Bei Einbau- oder Unterbaugeräten sowie bei Geräten, die derart befestigt oder aufgehängt sind, dass für den Ausund Wiedereinbau in die betreffende Einbaunische mehr als eine halbe Stunde erforderlich ist, werden die anfallenden Zusatzleistungen in Rechnung gestellt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZYB380X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZYB380X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag