Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZYAN9EW0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZYAN9EW0. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZYAN9EW0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZYAN9EW0 te teleladen.


ZANUSSI ZYAN9EW0 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (475 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZYAN9EW0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en reparatie-informatie: www. VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik. [. . . ] Als het apparaat onder een wandkast wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast worden gerespecteerd om optimale prestaties te garanderen. Voor de beste prestatie kunt u het Het moet mogelijk zijn het apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te halen. Als u het apparaat tegen de wand plaatst, maak dan gebruik van de meegeleverde afstandhouders of houd rekening met de minimum afstand die in de installatie-instructies wordt aangeduid. Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden. OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR Raadpleeg het afzonderlijke document met instructies voor installatie en omdraaien van de deur. Bedek tijdens iedere fase van het omdraaien van de deur de vloer met een duurzaam materiaal om krassen te voorkomen. Als de temperatuur in het apparaat te hoog wordt, gaat het Alarmlampje knipperen en klinkt er een akoestisch alarm. Het Alarmlampje blijft knipperen tot de interne temperatuur is bereikt die nodig is voor het veilig bewaren van diepvriesvoeding. Houd bij de instellingskeuze rekening met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: · de kamertemperatuur , · De frequentie waarmee de deur wordt geopend, · Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt. Draai de temperatuurregelaar rechtsom om een Draai de temperatuurregelaar linksom om een hogere temperatuur in het apparaat te verkrijgen. FASTFREEZE -FUNCTIE De FastFreeze wordt gebruikt voor het voorvriezen en snel invriezen in volgorde van het vriesvak. Deze functie versnelt het invriezen van vers voedsel en beschermt voedsel dat reeds is geconserveerd tegen ongewenste opwarming. Activeer om vers voedsel in te vriezen de FastFreeze-functie ten minste 24 uur voordat u het voedsel erin plaatst om het voorvriezen te voltooien. Houd de FastFreeze-knop 2-3 seconden Plaats het voedsel in het vriesvak en houd de FastFreeze-functie nog 24 uur ingeschakeld. Het is mogelijk om de functie te allen tijde te deactiveren door gedurende 2-3 seconden op de knop FastFreeze te drukken. Als gevolg van een stroomstoring) knippert het alarmlampje en gaat het geluid aan. het geluid kan te allen tijde worden uitgeschakeld door op de alarmresetschakelaar te drukken. Wanneer de normale omstandigheden zijn hersteld, stopt het alarmlampje met knipperen en gaat het geluid automatisch uit. VERS VOEDSEL INVRIEZEN Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en om diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren. Activeer om vers voedsel in te vriezen de FastFreeze-functie ten minste 24 uur voordat u het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt. [. . . ] PERIODE DAT HET APPARAAT NIET GEBRUIKT WORDT Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt: 1. Laat de deur open staan om onaangename Steek de stekker goed in het stopcontact. De compressor start niet onmiddellijk na het drukken op "FastFreeze", of na het veranderen van de temperatuur. De deur is verkeerd uitgelijnd of komt tegen het ventilatierooster aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZYAN9EW0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZYAN9EW0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag