Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZWN3145

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZWN3145. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZWN3145 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZWN3145 te teleladen.


ZANUSSI ZWN3145 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (963 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZWN3145 (957 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZWN3145

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebuiksaanwijzing Wasautomat ZWN 3145 Het doet ons genoegen dat u voor onze apparatuur hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat en wij hopen dat u bij de volgende aankoop van huishoudelijke apparatuur ons merk opnieuw in aanmerking zult nemen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar hem bij het apparaat zodat hij ook in de toekomst kan worden geraadpleegd. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. De volgende symbolen zullen u tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing leiden: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over hoe u schade aan het apparaat kunt voorkomen Algemene informatie en tips Milieu-informatie Inhoud Veilegheidsinformatie - - - - - - - - - - - - - - - -3 Productbeschrijving - - - - - - - - - - - - - - - - - -5 Wasmiddellade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5 Bedieningspaneel - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6 Opties - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8 Wasprogramma's - - - - - - - - - - - - - - - - - -10 Programma-informatie - - - - - - - - - - - - - - -12 Dagelijks gebruik - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13 De erste keer de machine gebruiken - - - -16 Wasgoed drogen - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17 Onderhoud en reiniging - - - - - - - - - - - - - -20 Als zich een storing voordoet - - - - - - - - - - 23 Technische gegevens - - - - - - - - - - - - - - - 26 Verbruikswaarde - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 Installatie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 Het milieu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 2 Veiligheidsinformatie In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het belangrijk dat u alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk te waarborgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. [. . . ] Doe het wasgoed stuk voor stuk in de trommel en schud het wasgoed zoveel mogelijk los. Doseer het wasmiddel en de wasverzachter Het gewenste programma kiezen met de programmakeuzeknop (1) Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma. De programmakeuzeknop kan met de klok mee of tegen de klok in worden gedraaid. Stand «O» is bedoeld voor het resetten van programma's en de machine uit te schakelen. Aan het einde van het programma moet de O programmakiezer op stand «O» worden gezet om de machine uit te schakelen. Als u de programmakeuzeknop op een ander programma zet als de machine in werking is, gaat het rode controlelampje van toets 8 3 keer knipperen en verschijnt de melding Err op het display, om aan te geven dat er een verkeerde keuze is gemaakt. Druk op toets 8 om het programma te starten Het bijbehorende groene controlelampje stopt met knipperen. Het lcontolelampje 9 branden, om aan te geven dat het apparaat gaat starten en de deur is vergrendeld. Trek de wasmiddellade zo ver mogelijk naar buiten. Meet de vereiste hoeveelheid wasmiddel af en giet het vervolgens in het vak voor de hoofdwas . Als u een programma wilt uitvoeren met Voorwas, dient u het wasmiddel in het vak te gieten. Giet indien gewenst wasverzachter in het vak (de gebruikte hoeveelheid mag niet de markering «MAX n de lade overschrijden). Selecteer het centrifugetoerental of Spoelstop optie met toets 2 Na het kiezen van een programma, het controlelampje van het gekozen programma maximale centrifugesnelheid gaat uit. Schuif de wasmiddellade er weer voorzichtig in. 17 Selecteer de gewenste optie met toets 3, 4, 5 en 6 De beschikbare opties zijn afhankelijk van het geselecteerde programma en worden bij de selectie weergegeven. De gewenste opties moeten gekozen worden nadat u het programma geselecteerd hebt en voordat u op de toets 8 drukt. Voor de compatibiliteit van de opties met het wasprogramma de tabel «Wasprogramma's» raadplegen. Als er een verkeerde optie is geselecteerd, knippert het geïntegreerde gele controlelampje van de toets 8 3 keer, de melding Err wordt gedurende ongeveer 2 seconden weergegeven. Selecteer de optie Startuitstel met toets 10 Als u de start wilt uitstellen, druk dan herhaaldelijk op de toets 9, voordat u de machine start, om het gewenste uitstel te selecteren. 20 uur) verschijnt gedurende ongeveer 3 seconden op het display, daarna verschijnt de duur van het programma weer. U moet deze optie kiezen nadat u het programma hebt ingesteld en voordat u de toets 8 indrukt. De start van het hoofdwasprogramma kan met 30 min - 60 min - 90 min, 2 uur en vervolgens steeds met 1 uur tot een maximum van 20 uur met deze toets worden uitgesteld. Als u later, tijdens de vertragingstijd, nog wasgoed in de trommel wilt stoppen, druk dan op de toets 8 om de machine op pauze te zetten. Voeg het wasgoed toe, doe de deur dicht en druk opnieuw op de toets 8. DE UITGESTELDE START KIEZEN: Selecteer het programma en de gewenste opties; Selecteer het startuitstel. ; Druk op toets 8: de machine begint de tijd af te tellen in uren. [. . . ] Deze storing wordt aangegeven door een rood vlak in venster "A". Indien dit gebeurt, A de kraan dichtdraaien en contact opnemen met onze serviceafdeling om de slang te laten vervangen. Als de slang te kort is en u de kraan niet wilt verplaatsen, zult u een nieuwe, langere slang moeten kopen die speciaal voor dit doel is gemaakt. Waterafvoer Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden aangesloten: Hang de slang over de rand van een gootsteen en gebruik hiervoor de bij de wasautomaat geleverde plastic houder. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZWN3145

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZWN3145 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag