Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZWG6144

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZWG6144. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZWG6144 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZWG6144 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZWG6144
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZWG6144

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Wasautomaat Centrifugeren Centrifugeren Pompen Spoelen Inweken Inweken 30° Gordijnen Gordijnen 40° Sport Spor t 40° intensief Wol 40° Handwas Handwas 30° Handwas Handwas 40° 95° 60° eco 60° 40° 30° 60° 40° 1300 900 700 500 Spoelstop Centrifugeren Centrifugeren Extra kort kor t Opties Voorwas oorwas Startuitstel Star tuitstel 3u 6u 9u Hoofdwas Hoofdwas Spoelen/ Centrifugeren Centrifugeren Einde Extra spoelen Start auze Star t/Pauze 30° 30° Anti-kreuk 40° 40° Anti-kreuk ZWG 6144 Het doet ons genoegen dat u voor onze apparatuur hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat en wij hopen dat u bij de volgende aankoop van huishoudelijke apparatuur ons merk opnieuw in aanmerking zult nemen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar hem bij het apparaat zodat hij ook in de toekomst kan worden geraadpleegd. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. De volgende symbolen zullen u tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing leiden: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over hoe u schade aan het apparaat kunt voorkomen Algemene informatie en tips Milieu-informatie Inhoud Veilegheidsinformatie - - - - - - - - - - - - - - - -3 Productbeschrijving - - - - - - - - - - - - - - - - - -5 Wasmiddellade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5 Bedieningspaneel - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6 Wasprogramma's - - - - - - - - - - - - - - - - - -8-9 Programma-informatie - - - - - - - - - - - - - - -10 Dagelijks gebruik - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12 De erste keer de machine gebruiken - - - -14 Wasgoed drogen - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15 Onderhoud en reiniging - - - - - - - - - - - - - -18 Als zich een storing voordoet - - - - - - - - - - 21 Technische gegevens - - - - - - - - - - - - - - - 24 Verbruikswaarde - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 Installatie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 Het milieu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29 Garantie/serviceafdeling - - - - - - - - - - - - - 30 Europese garantie- - - - - - - - - - - - - - - - - - 34 2 Veiligheidsinformatie In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het belangrijk dat u alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk te waarborgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. [. . . ] U kunt te allen tijde de Uitgestelde Start wijzigen of annuleren, voordat u op toets 5 drukt. Annulering van van het Startuitstel nadat de toets 5 is ingedrukt zet de wasautomaat op PAUZE, door de toets 5 in te drukken; wasprogramma te selecteren. De deur blijft vergrendeld tijdens de uitgestelde starttijd. Als u de deur toch wilt openen, moet u de wasautomaat eerst op PAUZE zetten, door de toets 5 in te drukken en ongeveer wat minuten wachten. Nadat u de deur heeft gesloten, drukt u weer op de toets 5. Opmerking!Deze optie kan niet worden geselecteerd in combinatie met de programma POMPEN. Een instelling of lopend programma wijzigen Iedere instelling kan worden gewijzigd, voordat het programma deze uitvoert. Voordat u echter wijzingen aanbrengt, moet u de wasautomaat eerst op pauze zetten door de toets 5 in te drukken. Een lopend programma kan alleen worden gewijzigd door deze te resetten. Zet de programmakiezer op de stand «O» en vervolgens op het nieuwe programma. Het spoelwater in de kuip wordt niet weggepompt. Start het nieuwe programma door nogmaals de toets 5 in te drukken. Een programma onderbreken Druk op de toets 5 om een lopend programma te onderbreken, het betreffende lampje begint te knipperen. Druk nogmaals op deze toets om het programma weer te starten. Een programma afbreken Zet de programmakiezer op de stand «O» om een lopend programma af te breken. U kunt nu een nieuw programma selecteren. druk een keer op de toets 7, het betreffende lampje van de geselecteerde starttijd gaat uit; druk nogmaals op de toets 5 om het programma te starten. BELANGRIJK! De geselecteerde starttijd kan alleen worden gewijzigd, door nogmaals de programmakeuzeknop op «O» draaien en het 16 De deur openen nadat het programma is gestart Zet de machine eerst op pauze door de toets 5 in te drukken. Enkele minuten later kan de deur geopend worden. Als het apparaat aan het opwarmen is, dat het waterniveau boven de onderrand van deur staat of dat de trommel draait, kan de deur niet worden geopend. Als u de deur niet kunt openen, maar deze toch geopend moet worden, moet u de machine uitshakelen door de programmakiezer op de stand «O» zetten. Na enkele minuten kunt u de deur openen (let op het waterniveau en de temperatuur!). Om het programma verder te laten gaan, moet het opnieuw gestart worden. Aan het einde van het programma De machine stopt automatisch. Het controlelampje van de 5 gaat uit en het controlelampje C gaat branden. [. . . ] Bevestig de toevoerslang niet naar beneden gericht. Bevestig de slang altijd onder een hoek naar links of naar rechts, afhankelijk van de plaats waar de waterkraan zich bevindt. Plaats de slang in de juiste positie, door de ringmoer los te draaien. Als de slang zich in de juiste positie bevindt, draai de ringmoer dan weer vast om lekkages te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZWG6144

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZWG6144 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag