Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZW900E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZW900E. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZW900E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZW900E te teleladen.


ZANUSSI ZW900E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1223 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZW900E (679 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZW900E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Algemene veiligheid Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat. Bij wasprogramma's met hoge temperaturen kan het glas van de deur heet worden. Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en dienen niet in het apparaat terecht te komen. [. . . ] Spoel de lade af onder een kraan om eventuele resten waspoeder te verwijderen. Om het schoonmaken te vergemakkelijken kan het bovenste gedeelte van het vakje voor nabehandelingsmiddelen verwijderd worden De uitsparing van de lade schoonmaken Nadat u de lade hebt verwijderd, kunt u met een borsteltje de uitsparing schoonmaken, zo zorgt u er voor dat alle resten waspoeder verwijderd worden van de boven en onderkant van de uitsparing. Schuif de lade weer naar binnen en laat het spoelprogramma lopen, zonder kleding in de trommel. Onderhoudswasbeurt Bij wasbeurten met lage temperaturen is het mogelijk dat zich restanten in de trommel vormen. Wij raden u daarom aan om regelmatig een onderhoudswasbeurt uit te voeren. Dient u een normale hoeveel wasmiddel te gebruiken, dit moet waspoeder zijn met biologische eigenschappen. De pomp schoonmakenz De pomp moet worden gecontroleerd als: de machine het water niet wegpompt en/of niet centrifugeert de machine tijdens het afvoeren van het water een ongebruikelijk geluid maakt, tengevolge van veiligheidsspelden, munten, enz. die de pomp blokkeren. Schoonmaken van de buitenkant Maak de buitenkant van de behuizing van het apparaat alleen schoon met water en zeep, droog het daarna grondig af. 18 Ga als volgt te werk: Trek de stekker uit het stopcontact. Zet een opvangbak op de grond om eventueel gemorst water op te vangen. Trek de noodafvoerslang naar buiten, plaats hem in de opvangbak en verwijder de dop. Als er geen water meer naar buiten komt, het deksel van de pomp losschroeven en verwijderen. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen. Plaats de dop terug op de noodafvoerslang en zet de slang terug op zijn plaats. Als het apparaat in werking is en afhankelijk van het geselecteerde programma kan er heet water in de pomp aanwezig zijn. (Het rode controlelampje knippert) Doe de deur goed dicht. De machine wordt niet gevuld met water: 21 Storing Mogelijke oorzaak/Oplossing De afvoerslang is plat gedrukt of geknikt. (Het rode controlelampje knippert) Controleer de aansluiting van de afvoerslang. (Het rode controlelampje knippert) De wasmachine voert het water niet af Maak de afvoerpomp schoon. U heeft te veel wasmiddel gebruikt of een wasmiddel dat niet geschikt is voor gebruik in een wasmachine (te veel schuimvorming). Verminder de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander, geschikter wasmiddel. Dit is niet altijd gemakkelijk te zien, omdat het water langs de slang naar beneden loopt; controleer of de slang vochtig is. De dop op de noodafvoerslang is na het schoonmaken van de pomp niet op zijn plaats gezet. Plaats de dop terug op de noodafvoerslang en zet de slang terug op zijn plaats. Er is te weinig wasmiddel gebruikt of een wasmiddel dat niet geschikt is voor gebruik in een wasmachine. Verhoog de dosering van het wasmiddel of gebruik een ander, geschikter wasmiddel. Hardnekkige vlekken zijn niet behandeld vóór het wassen. [. . . ] 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZW900E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZW900E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag