Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZW626

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZW626. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZW626 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZW626 te teleladen.


ZANUSSI ZW626 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (957 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZW626

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Traditionele poeder-wasmiddelen Vloeibare wasmiddelen Geconcentreerde poeder-wasmiddelen Wasverzachter Waterontharder Een was doen 12 12 13 13 13 13 13 14-15 16 17-18 19 19 19 19 19 19 20 20 21-22 23 23-25 Transportbeveiliging Plaatsen Watertoevoer Waterafvoer Elektrische aansluiting Internationale behandelingsetiketten Programmatabel Onderhoud Uw nieuwe wasautomaat De buitenkant De deur De wasmiddellade Het toevoerfilter De afvoerpomp Waterafvoer in noodgevallen Voorzorgsmaatregelen bij vorst Beschrijving van de machine Wasmiddellade Gebruik Bedieningspaneel Beschrijving van de bedieningselementen Adviezen en tips voor het wassen Was niet te lang opsparen Sorteren Temperaturen Hoeveel wasgoed in de trommel? Eenvoudige storingen Klantenservice Garantievoorwaarden Aanwijzingen m. b. t. de veiligheid Deze aanwijzingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Installatie Alle delen die tot de transportbeveiliging behoren moeten beslist zijn verwijderd, alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Ernstige schade aan het apparaat of andere zaken kan het gevolg zijn van het niet of niet geheel verwijderen van de transportbeveiliging. [. . . ] Vloeibare wasmiddelen zijn zeer geschikt voor lage wastemperaturen, dus 30°C en 40°C. Voor hogere temperaturen, 60°C tot 95°C, adviseren wij u een poedervormig wasmiddel te gebruiken. Geconcentreerde poeder-wasmiddelen (ULTRA's, MICRO's en dergelijke) Geconcentreerde wasmiddelen kunt u op dezelfde manier als vloeibare wasmiddelen doseren. Uiteraard past u de hoeveelheid aan, omdat u van deze wasmiddelen minder nodig hebt. Wasverzachter Tijdens de laatste spoelgang doseert de machine automatisch een hoeveelheid vloeibare wasverzachter. U hoeft geen wasverzachter te gebruiken maar dit kan soms toch wenselijk zijn. Bijvoorbeeld als u katoen binnenshuis droogt: het wasgoed voelt dan minder stug aan. Of als u synthetisch wasgoed in de machine droogt: het wordt dan niet statisch (knetteren, kleven). Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant van de wasverzachter, maar de hoeveelheid wasverzachter mag nooit hoger dan het filternet in het doseervakje of de maximum aanduiding komen. Erg dikke vloeistof voortijds met wat water verdunnen. Kalk slaat uit het water neer op zowel het wasgoed als op machinedelen. Bekend is onder andere het stug worden van wasgoed en het verkalken van het verwarmingselement. Om dat te voorkomen doet de wasmiddelfabrikant een kalkbindende stof in het wasmiddel. Tegenwoordig, om redenen van milieutechnische aard, een fosfaatvervanger. Als u functie SPOELSTOP gekozen heeft, dan blijven blijft lampje DEUR branden en lampje EINDE gaat aan. Draai de programmakiezer op stand "O" en dan op programma (afpompen) of (centrifugeren). Indien er synthetische, fijne of wollen stoffen worden gewassen, kiest u optie CENTR. Schakel de machine uit door de programmakiezer op stand "O" te draaien. Controleer of de trommel helemaal leeg is, anders zou wasgoed bij de volgende wasbeurt kunnen beschadigen (bijv. Laat de vuldeur enige tijd op een kier staan, zodat de machine kan drogen. 8. Onderbreken van het programma Druk op toets START/PAUZE, het betreffende lampje knippert. Om het programma verder af te werken drukt u opnieuw op toets START/PAUZE. 9. Annuleren van het programma Draai de programmakiezer op stand "O" voor het annuleren van een ingesteld programma. Openen van de deur tijdens een lopend programma Om de wasmachinedeur te openen gedurende het wasprogramma moet de machine in de pauzestand worden gezet. Als lampje DEUR knippert, betekent dat dat het binnen twee minuten uit zal gaan en daarna is het mogelijk de wasmachinedeur te openen. [. . . ] Electrolux Service Vennootsweg 1 2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN www. zanussi. nl 24 Reparatievoorwaarden Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd. 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZW626

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZW626 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag