Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZW416

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZW416. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZW416 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZW416 te teleladen.


ZANUSSI ZW416 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1117 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZW416 (1227 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZW416

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] de veiligheid Afvalverwerking Milieutips Technische gegevens Installatie 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8-10 10 10 10 10 2 Hoeveel wasgoed in de trommel?Vóór u het wasgoed in de trommel doet Welke wasmiddelen gebruiken?Traditionele poeder-wasmiddelen Vloeibare wasmiddelen Geconcentreerde poeder-wasmiddelen Wasverzachter Waterontharder Een was doen 10 11 11 12 12 12 12 12 13-14 15 16-17 18 18 18 18 18 18-19 19 19 20-21 22 22-24 Transportbeveiliging Plaatsen Watertoevoer Waterafvoer Elektrische aansluiting Internationale behandelingsetiketten Programmatabel Onderhoud De buitenkant De deur De wasmiddellade Het toevoerfilter De afvoerpomp Waterafvoer in noodgevallen Voorzorgsmaatregelen bij vorst Uw nieuwe wasautomaat Beschrijving van de machine Controlelampje deurvergrendeling Wasmiddellade Gebruik Bedieningspaneel Beschrijving van de bedieningselementen Adviezen en tips voor het wassen Was niet te lang opsparen Sorteren Temperaturen Eenvoudige storingen Klantenservice Garantievoorwaarden Aanwijzingen m. b. t. de veiligheid Deze aanwijzingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. [. . . ] Houd u aanvankelijk aan de doseringen die de fabrikant van het wasmiddel op z'n verpakking aangeeft en let daarbij op de waterhardheid (kunt u opvragen bij het waterleidingbedrijf). Het is de moeite waard om daarna uit te proberen of bij minder doseren uw wasgoed ook nog voldoende schoon wordt. Er zijn totaal-wasmiddelen voor witte of bonte was, bleekvrije wasmiddelen voor bonte was, speciale fijnwasmiddelen, machine-wolwasmiddelen en biologische voorwas- of voorweekmiddelen. Belangrijk: Laat de machine regelmatig (minimaal 1 keer per 20 wasbeurten) een was op 95°C zonder wasgoed uitvoeren om eventuele wasmiddelresten en vuil in de trommel, afvoerslang en manchet te verwijderen. 11 NEDERLANDS Traditionele poeder-wasmiddelen Deze wasmiddelen doet u in de vakjes voorwas en voor de hoofdwas. voor de Waterontharder Water is «harder» naarmate er meer calcium en magnesium in voorkomt. In Nederland wordt de hardheid aangegeven in «DH» (Duitse graden). Op de verpakking van het wasmiddel vindt u, in drie globale zones verdeeld, hoeveel wasmiddel u moet doseren. U ziet dat dat meer is naarmate de hardheid hoger is. Vloeibare wasmiddelen Gebruikt u een vloeibaar wasmiddel, dan mag u dat, mits u geen voorwas doet, direct in het vakje voor het hoofdwasmiddel gieten. Vloeibare wasmiddelen zijn zeer geschikt voor lage wastemperaturen, dus 30°C en 40°C. Voor hogere temperaturen, 60°C tot 95°C, adviseren wij u een poedervormig wasmiddel te gebruiken. Waterhardheid Bereik 1 2 3 4 Hardheid zacht gemiddeld hard zeer hard Duitse schaal 00-07 08-14 15-21 meer dan 21 Franse schaal 0-15 16-25 26-37 meer dan 37 Geconcentreerde poeder-wasmiddelen (ULTRA's, MICRO's en dergelijke) Geconcentreerde wasmiddelen kunt u op dezelfde manier als vloeibare wasmiddelen doseren. Uiteraard past u de hoeveelheid aan, omdat u van deze wasmiddelen minder nodig hebt. Wasverzachter Tijdens de laatste spoelgang doseert de machine automatisch een hoeveelheid vloeibare wasverzachter. Functie startuitstel kiezen Als u de machine op een ander tijdstip wilt laten beginnen, drukt u op toets Startuitstel totdat het lampje dat overeenkomt met de gekozen tijd, brandt. 4. Gewenst programma kiezen Draai de programmakiezer op het gewenste programma. R Q P N M L K J H G A B C D F 12 u Start uitstel 8u 4u 2u Wassen Einde Het lampje van de toets Start/Pauze gaat knipperen. Programma starten Druk op toets Start/Pauze: het betreffende lampje stopt met knipperen, het controlelampje op de deur en het lampje Wassen branden. U kunt nu het programma weer kiezen en opnieuw op de toets Start/Pauze drukken, om het programma verder af te werken. 13. Einde van het programma De machine stopt automatisch. Start/ Pauze Als u functie SPOELSTOP gekozen heeft, dan blijft lampje Einde ingeschakeld. Draai de programmakiezer op stand O en dan op programma Q (afpompen) of R (centrifugeren). Kies het centrifugetoerental dat aangepast is aan de betreffende textielsoort. Wanneer het controlelampje op de deur uitgegaan is, kunt u deze opendoen. Controleer of de trommel helemaal leeg is, anders zou wasgoed bij de volgende wasbeurt kunnen beschadigen (bijv. Laat de vuldeur enige tijd op een kier staan, zodat de machine kan drogen. Als u gekozen heeft voor startuitstel, begint de machine het terugtellen. 9. Wijzigen van het programma Het programma kan gewijzigd worden zolang u nog niet op toets Start/Pauze gedrukt heeft. [. . . ] Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten. Reparatievoorwaarden Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd. 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZW416

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZW416 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag