Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZW414

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZW414. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZW414 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZW414 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZW414
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZW414 (473 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZW414

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Daarom nodigen wij u van harte uit uw product kosteloos te registreren op onze internetsite www. mijnapparaten. nl. Wij kunnen u dan nog beter van dienst zijn met informatie over producten, gebruiksaanwijzingen, tips, innovaties, oplossingen voor onverhoopte storingen etc. 2 Inhoud Waarschuwingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Beschrijving van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Programmatabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Hoe een was te doen ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wasgids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Onderhoud en reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 In geval van een storing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Technische kenmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Verbruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Milieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Installatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3 Waarschuwingen INVOEREND !Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw veiligheid en die van anderen. [. . . ] Pas ongeveer 2 minuten nadat de wasmachine is gestopt kan het deksel geopend worden. Druk nogmaals op deze toets om het programma voort te zetten. Wijziging van een lopend programma Voordat u een wijziging aan kunt brengen in een lopend programma, moet u eerst de wasmachine op pauze zetten door op de toets «Start/ Pauze» te drukken. Als de wijziging niet mogelijk is, knippert het rode lampje van de toets «Start/Pauze» gedurende enkele seconden. Als u het programma toch wilt wijzigen, dan moet u het lopende programma annuleren (zie hieronder). Een programma annuleren Als u een programma wilt annuleren, de programmakeuzeknop op de stand «Stop» draaien. Programma starten Druk op de toets «Start/ Pauze» om de cyclus te starten; het bijbehorende groene lampje gaat branden. Het is normaal dat de programmakeuzeknop tijdens de cyclus niet meedraait. Het lampje, dat overeenkomt met de lopende fase, brandt. · Neem speciale voorzorgsmaatregelen bij gordijnen. Verwijder de gordijnhaken en stop vitrage in een waszak of kussensloop. De hoeveelheid wasgoed in de trommel mag de maximale capaciteit van de wasmachine niet overschrijden. Die capaciteit hangt af van het soort textiel. ·een teveel aan wasmiddel heeft schuim doen overlopen, ·het wasmiddel is niet geschikt voor gebruik in een wasmachine, ·het gebogen uiteinde van de waterafvoerslang is niet correct opgehangen, ·het filter van de waterafvoer is niet op zijn plaats teruggezet, ·de watertoevoerleiding is niet waterdicht. ·het wasmiddel is niet geschikt voor gebruik in een wasmachine, ·er zit te veel wasgoed in de trommel, ·het gekozen wasprogramma is niet geschikt, ·er is te weinig wasmiddel gebruikt. tateert, raadpleeg dan eerst de onderstaande paragrafen voordat u de klantenservice belt. De wasmachine wordt wel gevuld met water, maar loopt meteen leeg : De wasmachine centrifugeert niet of het water loopt niet weg : Er ligt water op de grond rond de wasmachine : De wasresultaten zijn niet bevredigend : 17 Probleem De machine trilt, maakt lawaai : Oorzaken ·de verpakking van het apparaat is niet volledig verwijderd (zie paragraaf uitpakken), ·het apparaat staat niet waterpas en is niet goed bevestigd, ·het apparaat staat te dicht bij de muur of andere meubels, ·het wasgoed is niet goed verdeeld in de trommel, ·er zit niet genoeg was in de trommel. ·de watertoevoerfilters zijn vervuild, ·er is een onderbreking in de stroom- of watertoevoer, ·de thermische beveiliging van de motor is in werking gesteld, ·de temperatuur van het aanvoerwater is lager dan normaal, ·het veiligheidssysteem voor schuimdetectie is in werking getreden (te veel wasmiddel) en de wasmachine is begonnen met het afvoeren van het schuim, ·de waterstopvoorziening is in werking getreden: er is een extra fase toegevoegd om het wasgoed beter in de trommel te verdelen. ·de water- of stroomtoevoer is defect, ·er is een spoelstop geprogrammeerd, ·de kleppen van de trommel staan open. ·het lampje "deksel vrijgegeven"* is uit, ·de temperatuur van het water voor inweken is veel te hoog, ·het deksel wordt 1 à 2 minuten na afloop van het programma ontgrendeld*. ·het deksel is niet goed gesloten. ·het filter van de afvoer is verstopt, ·de afvoerslang is verstopt of geknikt, ·de afvoerslang zit te hoog (zie "Installatie"), ·de afvoerpomp is verstopt, ·de installatiesifon is verstopt. ·de kraan is dicht, ·er is een onderbreking in de waterleiding, ·het MAX-streepje is overschreden. De wascyclus duurt veel te lang : De wasmachine stopt tijdens een wascyclus : Het deksel gaat niet open na afloop van de cycluse : Het rode lampje van de toets "Start/ Pauze"** knippert*** : Het rode lampje van de toets "Start/ Pauze"** knippert*** : Het rode lampje van de toets "Start/ Pauze"** knippert*** : De wasverzachter loopt direct in de trommel zodra het bakje gevuld wordt : * Afhankelijk van het model. **Bij bepaalde modellen kunnen er geluidssignalen in werking treden. *** Nadat u de eventuele oorzaken van de storing heeft opgelost, op de toets "Start/Pauze" drukken om het onderbroken programma opnieuw te starten. 18 Technische kenmerken AFMETINGEN Hoogte Breedte Diepte 850 mm 400 mm 600 mm 230 V / 50 Hz 2300 W Minimum Maximum 0, 05 MPa (0, 5 bar) 0, 8 MPa (8 bar) Type 20x27 SPANNING / FREQUENTIE TOTAAL VERMOGEN WATERDRUK Aansluiting op de waterleiding Dit apparaat is in overeenstemming met de Richtlijn EEG 89-336 met betrekking tot de beperking van radio-elektrische storingen en de richtlijn 2006/95/CE met betrekking tot de elektrische veiligheid. 19 Verbruik Programma / Soort wasgoed Temperatuur °C Normaal Katoen Eco* Normaal Katoen Normaal Katoen Normaal Katoen Synthetica Synthetica Synthetica Anti-kreuk Fijne was Fijne was Handwas Handwas Wol Jeans Sport intensief Inweken Spoelen Pompen Centrifugeren 90 60 60 40 30 60 40 30 40 40 30 40 30 40 40 40 30 Verbruik bij benadering** Liter 63 49 58 58 58 45 45 45 55 50 50 45 45 45 55 50 20 32 kWh 2, 10 1, 04 1, 20 0, 70 0, 50 0, 80 0, 60 0, 50 0, 50 0, 50 0, 30 0, 45 0, 40 0, 45 0, 60 0, 70 0, 20 0, 05 0, 002 0, 015 Duur 135-145 135-145 115-125 110-120 105-115 85-95 75-85 70-80 130-140 60-70 55-65 55-65 50-60 55-65 130-140 95-105 15-25 50-60 0-10 10-20 * Referentieprogramma voor tests volgens de CEI 456 norm (Ecoprogramma 60°) : 49 L / 1, 04 kWh / 140 min ** Gegevens bij benadering die kunnen variëren op basis van de gebruiksomstandigheden. Het aangegeven verbruik komt overeen met de maximumtemperatuur voor elk programma. 20 Milieu Afdanken Alle materialen voorzien van het symbool kunnen gerecycled worden. [. . . ] 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat : a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. *Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland 26 Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal : a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZW414

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZW414 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag