Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZW414

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZW414. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZW414 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZW414 te teleladen.


ZANUSSI ZW414 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (919 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZW414 (473 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZW414

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Daarom nodigen wij u van harte uit uw product kosteloos te registreren op onze internetsite www. mijnapparaten. nl. Wij kunnen u dan nog beter van dienst zijn met informatie over producten, gebruiksaanwijzingen, tips, innovaties, oplossingen voor onverhoopte storingen etc. 2 Inhoud Waarschuwingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Beschrijving van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Programmatabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Hoe een was te doen ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wasgids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Onderhoud en reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 In geval van een storing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Technische kenmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Verbruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Milieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Installatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3 Waarschuwingen INVOEREND !Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw veiligheid en die van anderen. [. . . ] Wijziging van een lopend programma Voordat u een wijziging aan kunt brengen in een lopend programma, moet u eerst de wasmachine op pauze zetten door op de toets «Start/ Pauze» te drukken. Als de wijziging niet mogelijk is, knippert het rode lampje van de toets «Start/Pauze» gedurende enkele seconden. Als u het programma toch wilt wijzigen, dan moet u het lopende programma annuleren (zie hieronder). Een programma annuleren Als u een programma wilt annuleren, de programmakeuzeknop op de stand «Stop» draaien. Programma starten Druk op de toets «Start/ Pauze» om de cyclus te starten; het bijbehorende groene lampje gaat branden. Het is normaal dat de programmakeuzeknop tijdens de cyclus niet meedraait. Verwijder de gordijnhaken en stop vitrage in een waszak of kussensloop. De hoeveelheid wasgoed in de trommel mag de maximale capaciteit van de wasmachine niet overschrijden. Verminder de hoeveelheid wasgoed als dit erg vervuild is of als de stof veel water opneemt. Verschillende textielsoorten hebben niet hetzelfde volume of hetzelfde vermogen om water vast te houden. Daarom kan, in het algemeen gesproken, de trommel als volgt worden gevuld : · helemaal, maar zonder katoen, linnen of gemengd wasgoed aan te drukken, · voor de helft voor behandelde katoenen kleding en synthetische stoffen, · voor een derde voor erg kwetsbare artikelen zoals vitrage en wollen kledingstukken. Voor een gemengde lading, de trommel vullen rekening houdend met de meest kwetsbare vezels. Wasmiddelen en aanvullende producten Gebruik alleen wasmiddelen en aanvullende producten die geschikt zijn voor gebruik in een wasmachine. Raadpleeg de aanwijzingen van de fabrikant en houd u aan de paragrafen De wasmiddellade en Dosering van wasmiddelen. *** Nadat u de eventuele oorzaken van de storing heeft opgelost, op de toets "Start/Pauze" drukken om het onderbroken programma opnieuw te starten. 18 Technische kenmerken AFMETINGEN Hoogte Breedte Diepte 850 mm 400 mm 600 mm 230 V / 50 Hz 2300 W Minimum Maximum 0, 05 MPa (0, 5 bar) 0, 8 MPa (8 bar) Type 20x27 SPANNING / FREQUENTIE TOTAAL VERMOGEN WATERDRUK Aansluiting op de waterleiding Dit apparaat is in overeenstemming met de Richtlijn EEG 89-336 met betrekking tot de beperking van radio-elektrische storingen en de richtlijn 2006/95/CE met betrekking tot de elektrische veiligheid. 19 Verbruik Programma / Soort wasgoed Temperatuur °C Normaal Katoen Eco* Normaal Katoen Normaal Katoen Normaal Katoen Synthetica Synthetica Synthetica Anti-kreuk Fijne was Fijne was Handwas Handwas Wol Jeans Sport intensief Inweken Spoelen Pompen Centrifugeren 90 60 60 40 30 60 40 30 40 40 30 40 30 40 40 40 30 Verbruik bij benadering** Liter 63 49 58 58 58 45 45 45 55 50 50 45 45 45 55 50 20 32 kWh 2, 10 1, 04 1, 20 0, 70 0, 50 0, 80 0, 60 0, 50 0, 50 0, 50 0, 30 0, 45 0, 40 0, 45 0, 60 0, 70 0, 20 0, 05 0, 002 0, 015 Duur 135-145 135-145 115-125 110-120 105-115 85-95 75-85 70-80 130-140 60-70 55-65 55-65 50-60 55-65 130-140 95-105 15-25 50-60 0-10 10-20 * Referentieprogramma voor tests volgens de CEI 456 norm (Ecoprogramma 60°) : 49 L / 1, 04 kWh / 140 min ** Gegevens bij benadering die kunnen variëren op basis van de gebruiksomstandigheden. Het aangegeven verbruik komt overeen met de maximumtemperatuur voor elk programma. 20 Milieu Afdanken Alle materialen voorzien van het symbool kunnen gerecycled worden. Breng ze naar een afvalinzamelpunt (informeer bij de reinigingsdienst van uw gemeente) zodat ze teruggewonnen en gerecycled kunnen worden. Maak, voordat u het apparaat afdankt, alle onderdelen die gevaar op zouden kunnen leveren onbruikbaar: snijd de voedingskabel zo dicht mogelijk bij het apparaat af. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. Bescherming van het milieu Teneinde water en energie te kunnen besparen en dus bij te dragen aan de bescherming van het milieu, raden wij u aan de volgende aanwijzingen op te volgen : · Gebruik het apparaat zo veel mogelijk met volledige lading in plaats van gedeeltelijke ladingen. · Gebruik de functie Voorwas of Inweken alleen voor erg vervuild wasgoed. · Pas de hoeveelheid wasmiddel aan, niet alleen aan de hardheid van het water (zie paragraaf "Dosering van de wasmiddelen") maar ook aan de hoeveelheid en de vervuilingsgraad van het wasgoed. 21 Installatie LET OP !Verwijder alle onderdelen die bedoeld zijn om de machine tijdens het transport te beschermen, voordat u de machine voor de eerste keer in gebruik neemt. Bewaar deze onderdelen voor eventueel toekomstig transport: het vervoeren van een apparaat zonder transportbeveiligingen kan de interne componenten beschadigen en lekkages en storingen veroorzaken, bovendien kunnen er vervormingen optreden door schokken. 7 8 Transportbeveiligingen jderen verwi- Uitpakken 1 2 4 3 5 3 4 1 2 1 5 6 2 22 3 1 2 3 4 4 Draai de kraan van de watertoevoer open. [. . . ] 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat : a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. *Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland 26 Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal : a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZW414

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZW414 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag