Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZW4106

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZW4106. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZW4106 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZW4106 te teleladen.


ZANUSSI ZW4106 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (646 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZW4106

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk te waarborgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Gebruik uw wasmachine niet om artikelen te wassen met baleinen, materialen zonder zoom of gescheurde materialen. Trek, na gebruik, reiniging en onderhoud van de machine, altijd de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kunnen lichamelijk letsel of ernstige schade aan de machine veroorzaken. [. . . ] Wij raden u daarom aan regelmatig een onderhoudswasbeurt uit te voeren. Zo voert u een onderhoudswasbeurt uit: Zorg ervoor dat de trommel leeg is. De buitenkant reinigen Reinig de buitenkant van de behuizing van het apparaat alleen met water en zeep en droog het daarna grondig af. De wasmiddellade reinigen De lade voor was- en nabehandelingsmiddelen moet regelmatig worden gereinigd. De uitsparing van de lade reinigen Nadat u de lade heeft verwijderd, kunt u met een borsteltje de uitsparing schoonmaken. Zo zorgt u ervoor dat alle resten waspoeder van de boven en onderkant van de uitsparing worden verwijderd. Schuif de lade weer naar binnen en laat het spoelprogramma lopen, zonder kleding in de trommel. De pomp reinigen De pomp moet worden gecontroleerd als de machine het water niet wegpompt en/of niet centrifugeert de machine tijdens het water afvoeren een abnormaal geluid maakt als gevolg van veiligheidsspelden, munten enz. Plaats een opvangbak dichtbij de pomp om het vrijkomende water op te vangen. Trek de noodafvoerslang naar buiten, plaats deze in de opvangbak en verwijder de dop. Als er geen water meer naar buiten komt, het deksel van de pomp losdraaien en verwijderen. Storing Mogelijke oorzaak/Oplossing De deur is niet goed gesloten (rode controlelampje knippert). Doe de deur stevig dicht. De stekker zit niet goed in het stopcontact. Vervang de zekering. De wasmachine start niet: De keuzeknop staat niet op de juiste stand en toets 6 is niet ingedrukt. Het filter in de watertoevoerslang is verstopt (rode controlelampje knippert). Zie de betreffende paragraaf in het deel "waterafvoer". De machine vult niet met water: Er stroomt water in de machine en dat loopt meteen weer weg: 18 Storing Mogelijke oorzaak/Oplossing De afvoerslang is bekneld of geknikt (rode controlelampje knippert). Selecteer het programma "Pompen" of "Centrifugeren". Er is te veel of ongeschikt wasmiddel gebruikt (te veel schuimvorming). Controleer of een van de koppelingen van de toevoerslang lekkage vertoont. Dit is niet altijd gemakkelijk te zien, omdat het water langs de slang naar beneden loopt; controleer of de slang vochtig is. De dop op de noodafvoerslang is na het reinigen van de pomp niet teruggeplaatst. Zet de stop terug op de noodafvoerslang en zet de slang terug op zijn plaats. De machine pompt het water niet weg en/of centrifugeert niet: Er ligt water op de vloer: Onbevredigend wasresultaat: Er is te weinig of ongeschikt wasmiddel gebruikt. [. . . ] In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 28 Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZW4106

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZW4106 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag