Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZW4106

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZW4106. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZW4106 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZW4106 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZW4106
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZW4106

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk te waarborgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Gebruik uw wasmachine niet om artikelen te wassen met baleinen, materialen zonder zoom of gescheurde materialen. Trek, na gebruik, reiniging en onderhoud van de machine, altijd de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Probeer nooit zelf de machine te repareren. [. . . ] Selecteer het heetste wasprogramma voor katoen. Gebruik een normale hoeveel wasmiddel met biologische eigenschappen. De buitenkant reinigen Reinig de buitenkant van de behuizing van het apparaat alleen met water en zeep en droog het daarna grondig af. De wasmiddellade reinigen De lade voor was- en nabehandelingsmiddelen moet regelmatig worden gereinigd. lade af onder een kraan om eventuele resten waspoeder te verwijderen. De uitsparing van de lade reinigen Nadat u de lade heeft verwijderd, kunt u met een borsteltje de uitsparing schoonmaken. Zo zorgt u ervoor dat alle resten waspoeder van de boven en onderkant van de uitsparing worden verwijderd. Schuif de lade weer naar binnen en laat het spoelprogramma lopen, zonder kleding in de trommel. De pomp reinigen De pomp moet worden gecontroleerd als de machine het water niet wegpompt en/of niet centrifugeert de machine tijdens het water afvoeren een abnormaal geluid maakt als gevolg van veiligheidsspelden, munten enz. Ga als volgt te werk: Koppel het apparaat los. Wacht indien nodig tot het water is afgekoeld. Reinig het filter met een harde borstel. Maak de watertoevoerslang weer vast. plaats de stop terug op de noodafvoerslang en zet de slang weer op zijn plaats draai het pompdeksel weer vast en sluit het deurtje. 17 Het oplossen van problemen BELANGRIJK!Bepaalde problemen zijn het gevolg van een gebrek aan eenvoudig onderhoud of van onoplettendheid. Dergelijke problemen kunnen zonder de hulp van een monteur gemakkelijk worden opgelost. Controleer eerst de onderstaande checklist, voordat u contact opneemt met onze Klantenservice. Tijdens de werking van de machine is het mogelijk dat het rode controlelampje van toets 6 gaat knipperen, om aan te geven dat de machine niet werkt. Druk, nadat het probleem is verholpen, op toets 6 om het programma opnieuw te starten. Neem, als het probleem ondanks alle controles aanhoudt, contact op met ELECTROLUX SERVICE. Storing Mogelijke oorzaak/Oplossing De deur is niet goed gesloten (rode controlelampje knippert). Doe de deur stevig dicht. De stekker zit niet goed in het stopcontact. Er staat geen spanning op het stopcontact. [. . . ] In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 28 Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZW4106

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZW4106 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag