Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV50. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZV50 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV50 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZV50
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZV50 (216 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZV50

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Algemene veiligheid Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. s Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. [. . . ] Afgedankte koel- en vriesapparaten moeten volgens de plaatselijke regelingen op deskundige wijze verwerkt worden. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden in uw woonplaats. Vermijd dat het koelcircuit wordt beschadigd, vooral aan de achterkant in de buurt van de warmtewisselaar. De materialen in dit apparaat die voorzien zijn van het symbool zijn geschikt voor recycling. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT Botervak Schuifrek Flessenrek Groentelade Rekken Thermostaat 24 GEBRUIK Reiniging van de binnenkant Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. Koelen van levensmiddelen Voor een optimaal gebruik van de koelruimte adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in acht te nemen: s plaats geen warme of dampende spijzen of dranken in de koelruimte; s dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak het; s plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij eromheen kan circuleren. Ingebruikname Steek de stekker in het stopcontact. Open de deur en draai de thermostaatknop, rechtsom uit de stand «O» (STOP-stand). De koelkast is nu in werking. De indeling van de koeler De rekken zijn naar verschillende hoogten verplaatsbaar. Trek ze daartoe een stukje naar voren en kantel ze omlaag. Om de ruimte beter te benutten, kunt u bij sommige modellen de voorste platen over de achterste plaatsen. Temperatuurinstelling De temperatuur wordt automatisch geregeld en kan verhoogd worden (minder koud) door de knop naar een lager cijfer te draaien of verlaagd worden (kouder) door de knop naar een hoger cijfer te draaien. Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: de kamertemperatuur; de frequentie waarmee de deuren geopend worden; de hoeveelheid levensmiddelen in de kast; de plaats van het apparaat. Wij adviseren u de knop aanvankelijk op de middenstand te draaien. Als het lampje dan nog niet brandt, vervang het dan door een lampje met hetzelfde vermogen. Het vermogen is op het afschermkapje aangegeven. D411 27 STORINGEN Indien het apparaat niet goed functioneert, controleer dan: Storing Apparaat werkt niet. Verhelpen - Apparaat is niet aangezet; apparaat aanzetten. - Stekker zit niet in het stopcontact of zit los; stekker in stopcontact steken. - Zekering is los of kapot; zekering controleren, eventueel vernieuwen. - Stopcontact is kapot; storingen in het lichtnet door uw elektrovakman laten verhelpen. - Temperatuur is te laag ingesteld; temperatuurregelaar tijdelijk op een hogere stand zetten. - Temperatuur is niet juist ingesteld; zie hoofdstuk "Ingebruikname". - Deur heeft te lang opengestaan; deur slechts zo lang open laten als nodig is. - In de laatste 24 uur zijn grotere hoeveelheden warme levensmiddelen opgeslagen; temperatuurregelaar op een koudere stand zetten. - Het apparaat staat naast een warmtebron; zie hoofdstuk "Plaats van opstelling". - Lamp is kapot; zie hoofdstuk "Vervangen van de lamp". [. . . ] Zet de kast weer rechtop en controleer of de deurafdichting rondom goed sluit. Plaatsing van de kast onder een werkblad Deze kast kan ook onder het werkblad van een aanbouwkeuken geplaatst worden; ga hiervoor als volgt te werk: 1. verwijder schroeven waarmee het blad voor aan de scharnieren bevestigd is; 2. verwijder het blad, na het losgehaakt te hebben; 3. schroef de achtervoetjes van het meubel los en verwijder het 3 mm-tussenstukje; 4. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZV50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZV50 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag