Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV280R4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV280R4. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZV280R4 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV280R4 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZV280R4
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZV280R4 (375 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZV280R4

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEFRIERSCHRANK CONGELATEUR KOELKAST FREEZER ZV 280 R4 BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTION BOOKLET 2222 263-23 AVERTISSEMENTS ET CONSEILS IMPORTANTS Il est très important que cette notice d'utilisation soit gardée avec l'appareil pour toute future consultation. Si cet appareil devait être vendu ou transféré à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation suive l'appareil, de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements relatifs. Si cet appareil, muni de fermeture magnétique, doit être employé pour en remplacer un autre avec une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de mettre l'ancien appareil de côté. Cela dans le but d'éviter que des enfants puissent s'y renfermer et se mettre ainsi en danger de mort. [. . . ] Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. De steker mag alleen geplaatst worden in een geaard stopcontact. De kast is daarom voorzien van een speciaal drieaderig snoer, geschikt voor een geaard stopcontact. Mocht het stopcontact in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. Dit apparaat voldoet aan de volgende EEGrichtlijnen: - 87/308 EG-richtlijnvan 2. 6. 87 met betrekking tot de radio-ontstoring. - 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzingen; - 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen. 34 D594 · Belangrijk:Het apparaat moet van het elektriciteitsnet afgehaald kunnen worden; de stekker moet dus ook na de installatie bereikbaar blijven. · ne placez ni bouteilles ni boîtes de boissons gazeuses dans le congélateur, car elles pourraient éclater. 19 ENTRETIEN Nettoyage Débranchez l'appareil avant toute opération. Attention Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit de réfrigération; l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé. N'utilisez jamais des objets métalliques pour nettoyer l'appareil; vous risquez de l'endommager. A l'occasion d'un dégivrage complet, lavez I'intérieur avec de l'eau tiède et du bicarbonate, rincez et séchez soigneusement. Lavez la carrosserie avec de l'eau tiède savonneuse. Passez de temps en temps un produit à polir. Ne tirez, déplacez ou endommagez pas les tubes et/ou câbles à l'intérieur de l'appareil. Dépoussiérez le condenseur situé à l'arrière de l'appareil à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur. Une accumulation de poussière risquerait de diminuer le rendement de l'appareil. De nombreux détergents spécifiques pour les surfaces de cuisine contiennent des agents chimiques pouvant corroder/endommager les parties en plastique de cet appareil. Il est donc recommandé de ne laver le revêtement extérieur de cet appareil qu'avec de l'eau chaude et un petit peu de détergent liquide pour assiettes. bestemde opening. Plaats onder het gootje een schaaltje om het water op te vangen. droog na het ontdooien het vriesvak zorgvuldig en sluit het gaatje weer af met de dop; bewaar de schraper zodat u hem opnieuw kunt gebruiken; 5. draai de thermostaatknop in de gewenste stand of steek de steker weer in het stopcontact. Schuif de snelvriesschakelaar in de invries-stand en laat de vriezer tenminste 2 uur leeg vriezen. [. . . ] Tracht, in geval van storing of een defect, dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Raadpleeg ELECTROLUX SERVICE. · Installatie · Overtuig u er van dat het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. Belangrijk: Als de voedingskabel beschadigd raakt, moet de kabel, eventueel met stekers, vervangen worden; deze onderdelen zijn verkrijgbaar bij de fabrikant of het servicecentrum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZV280R4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZV280R4 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag