Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV255RM-3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV255RM-3. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZV255RM-3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV255RM-3 te teleladen.


ZANUSSI ZV255RM-3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (542 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZV255RM-3 (625 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZV255RM-3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FREEZER CONGÉLATEUR GEFRIERGERÄT VRIESKAST FRYSESKAB ZV255RM3 Instruction book Notice d'utilisation Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning 818 21 83--00/7 Veiligheidsinformatie Uw nieuwe vrieskast kan andere functies hebben dan uw oude. Lees deze gebruiksaanwijzing met informatie over het gebruik en het onderhoud van de kast in zijn geheel aandachtig door. Dit kan nuttig zijn als u de kast later aan iemand anders geeft of verkoopt. Gebruik · Zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt uitgelegd is dit apparaat uitsluitend bedoeld om in een normaal huishouden levensmiddelen te bewaren. [. . . ] · Ontdooi de vrieskast als de hoeveelheid ijs een dikte van 3--5 mm bereikt. De kast en het milieu · · · De in deze kast gebruikte afdichting en het koelmiddel tasten de ozonlaag niet aan. De kast is speciaal ontworpen om gemakkelijk gedemonteerd en hergebruikt te kunnen worden. · · · · · · · · Denk aan het milieu · Uit het oogpunt van milieubescherming moeten afgedankte koel-- en vriestoestellen volgens de plaatselijke regelingen op deskundige wijze verwerkt worden. Bewaar levensmiddelen bij voorkeur in verpakkingsmateriaal dat opnieuw gebruikt kan worden. Volg de adviezen van "Energiespaaradviezen" nauwgezet. · · · Onderhoud Het ventilatierooster verwijderen Het ventilatierooster kan voor het reinigen worden verwijderd. Open het rooster door de bovenste rand naar beneden en naar voren te trekken. Trek het rooster daarna recht naar voren. Reinigen Reinig de kast regelmatig. Gebruik een zachte doek, bevochtigd in een sopje van handwarm water en een mild afwasmiddel. Sluit de deur van de kast niet: hierdoor zou er een muffe geur in de kast kunnen ontstaan. Als de kast aan moet blijven staan, verdient het aanbeveling om iemand de kast regelmatig te laten controleren om te voorkomen dat levensmiddelen door een stroomstoring bederven. Zanussi-Electrolux 818 21 83-00/7 39 Als de kast niet naar behoren functioneert Als de kast niet naar behoren functioneert, is het vaak mogelijk om dit zelf te verhelpen. Lees onderstaande aanwijzingen aandachtig door om onnodige onderhoudsbeurten te voorkomen. Probleem Alarmsignaal + knipperende rode waarschuwingslamp. (Het is te warm in het vriesvak. ) Mogelijke oorzaak / Oplossing Schakel het alarmsignaal uit door op de alarmtoets te drukken. Het alarmsignaal kan zijn afgegaan door: De koelkast is onlangs ingeschakeld en de temperatuur is nog te hoog. Zie het hoofdstuk "De koelkast inschakelen en de temperatuur instellen". Controleer of de deur goed gesloten is en of de isolatiestrip schoon en heel is. Als er levensmiddelen die nog warm zijn in de vriesvak zijn gezet, wacht u enkele uren en controleert u daarna de temperatuur opnieuw. Verdeel de voedingsmiddelen gelijkmatig, zodat de koude lucht om de producten kan circuleren. Stel een hogere temperatuur in. Het is te warm in de vriesvak. Het is te koud in de vriesvak. De compressor is continu in bedrijf. De snelvriesfunctie kan zijn ingeschakeld. . Controleer of de deur goed gesloten is en of de isolatiestrip schoon en heel is. Controleer of de deur goed gesloten is en of de isolatiestrip schoon en heel is. De temperatuur in de ruimte waarin de kast is geplaatst is hoger dan de normale kamertemperatuur. De kast werkt niet. (Sluit als test een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan. ) Stroomuitval Voorkom het onnodig openen van de vrieskast, behalve als de stroomstoring uitzonderlijk lang duurt; in dit geval dient u de levensmiddelen op te slaan in een vrieskast die wel functioneert. Als ingevroren levensmiddelen nog hardbevroren zijn nadat de stroomstoring is opgeheven, kunnen ze onmiddellijk weer worden ingevroren. [. . . ] spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht. Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZV255RM-3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZV255RM-3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag