Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV250RM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV250RM. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZV250RM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV250RM te teleladen.


ZANUSSI ZV250RM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (477 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZV250RM (433 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZV250RM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FREEZER CONGÉLATEUR GEFRIERGERÄT VRIESKAST FRYSESKAB ZV220RM ZV255RM Instruction book Notice d'utilisation Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning 8181883--02/9 Veiligheidsinformatie Uw nieuwe vrieskast kan andere functies hebben dan uw oude. Lees deze gebruiksaanwijzing met informatie over het gebruik en het onderhoud van de kast in zijn geheel aandachtig door. Dit kan nuttig zijn als u de kast later aan iemand anders geeft of verkoopt. Gebruik · Zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt uitgelegd is dit apparaat uitsluitend bedoeld om in een normaal huishouden levensmiddelen te bewaren. [. . . ] Ontdooi de vrieskast als de hoeveelheid ijs · · · een dikte van 3--5 mm bereikt. De kast en het milieu De in deze kast gebruikte afdichting en het koelmiddel tasten de ozonlaag niet aan. De kast is speciaal ontworpen om gemakkelijk gedemonteerd en hergebruikt te kunnen worden. · · · · · · · · · Denk aan het milieu · Uit het oogpunt van milieubescherming moeten afgedankte koel-- en vriestoestellen volgens de plaatselijke regelingen op deskundige wijze verwerkt worden. Bewaar levensmiddelen bij voorkeur in verpakkingsmateriaal dat opnieuw gebruikt kan worden. Volg de adviezen van "Energiespaaradviezen" nauwgezet. · · · Onderhoud Het ventilatierooster verwijderen Het ventilatierooster kan voor het reinigen worden verwijderd. Open het rooster door de bovenste rand naar beneden en naar voren te trekken. Trek het rooster daarna recht naar voren. Reinigen Reinig de kast regelmatig. Gebruik een zachte doek, bevochtigd in een sopje van handwarm water en een mild afwasmiddel. Verwijder het ventilatierooster (zie "Het ventilatierooster verwijderen") en stofzuig onder de kast. Trek de kast van de wand af en stofzuig de achterkant van de kast, het koelsysteem en de compressor. Til bij het verplaatsen van de kast de kast aan de voorkant op om te voorkomen dat de vloer beschadigd wordt. Zanussi 818 18 83-02/9 38 De vrieskast ontdooien Er vormt zich altijd een laag ijs op de rekken en langs de bovenkant van de vrieskast. Ontdooi de vrieskast als de hoeveelheid ijs een dikte van 3--5 mm bereikt. Verwijder de vriesbakken en zet ze boven op elkaar door ze telkens een halveslag te draaien. De ingevroren producten kunnen ook dicht tegen elkaar worden aangelegd en op een koude plaats worden bewaard, zoals in de koelkast. Verdeel de voedingsmiddelen gelijkmatig, zodat de koude lucht om de producten kan circuleren. Het is te warm in de vriesvak. Zanussi 818 18 83-02/9 39 Het is te koud in de vriesvak. De compressor is continu in bedrijf. Stel een hogere temperatuur in. De snelvriesfunctie kan zijn ingeschakeld. . Controleer of de deur goed gesloten is en of de isolatiestrip schoon en heel is. Controleer of de deur goed gesloten is en of de isolatiestrip schoon en heel is. De temperatuur in de ruimte waarin de kast is geplaatst is hoger dan de normale kamertemperatuur. De kast werkt niet. (Sluit als test een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan. ) Stroomuitval Voorkom het onnodig openen van de vrieskast, behalve als de stroomstoring uitzonderlijk lang duurt; in dit geval dient u de levensmiddelen op te slaan in een vrieskast die wel functioneert. Als ingevroren levensmiddelen nog hardbevroren zijn nadat de stroomstoring is opgeheven, kunnen ze onmiddellijk weer worden ingevroren. Als de ingevroren levensmiddelen ontdooid zijn en nog goed ruiken, moeten ze worden bereid voordat ze worden geconsumeerd of opnieuw ingevroren. Er is een stromend geluid hoorbaar wanneer de koelvloeistof door het koelsysteem wordt gepompt. Er is een klikgeluid van de thermostaat hoorbaar wanneer de compressor wordt in-- of uitgeschakeld. [. . . ] Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZV250RM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZV250RM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag