Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV240R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV240R. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZV240R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV240R te teleladen.


ZANUSSI ZV240R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (120 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZV240R (147 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZV240R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEFRIERSCHRANK CONGELATEUR DIEPVRIEZER FREEZER FRYSER ZVF 240 R BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTION BOOKLET BRUKSANVISNING 2222 055-13/2 WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN NL Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instraktieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instruktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparuat installeert en/of in gebruik neemt. Algemene veiligheid s Dit apparaat is bedoeld en gemaakt yoor het gebruik door volwassenen. [. . . ] De vrijgekomen gaatjes afsluiten met de bijgeleverde dopjes; deze vindt u in het zakje van de documentatie. De bovenscharnier verstelt u door de moer los te draaien met een 10 mm sleutel (zie Figuur). D162 PR19 Fig. 5 Belangrijk: Kontroleer na de richting van de deuren gewijzigd te hebben, dat alle schroeven goed vastgedraaid zitten en dat het deurrubber goed op de sponning sluit. In een koud vertrek (in de winter) kan het gebeuren dat dat niet het geval is. Na enkele dagen zal het rubber zich echter aangepast hebben. Wilt u dat bespoedigen, dan kunt u het rubber warm maken met een föhn. Elektrische aansluiting Overtuig u ervan dat de netspanning en de nettrekwentie, welke op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de nettrekwentie in uw woning. Een afwijking op de netspanning tot plus of minus 6% is toegestaan. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. TECHNISCHE GEGEVENS Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat. NL 25 HET GEBRUIK NL Dit apparaat is voorzien van het 4-sterren symbool , dat wil zeggen dat het bedoeld is voor zowel het bewaren van diepvriesartikelen als voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen. Voor het veilig bewaren van diepvriesartikelen dient de inwendige temperatuur niet warmer dan -18°C te zijn. Het bedieningspaneel (Fig. Kontrôlelampje «in bedrijf» B. Kontrôlelampje «invries-stand» C. Kontrôlelampje «te warm» D. Temperatuurregelaar D E Ingebruikname Steek de steker in de wandkontaktdoos. Het kontrolelampje licht op; dit geeft aan dat het apparaat in bedrijf is. hierdoor aangegeven dat de inwendige temperatuur onveilig voor het bewaren van diepvriesartikelen geworden is. Bij de eerste ingebruikname, of na een schoonmaakbeurt, blijft het kontrolelampje branden totdat de inwendige temperatuur het veilige nivo bereikt heeft Binnenthermometer Een thermometer geeft de binnentemperatuur van de diepvriezer aan. Hij kan een hogere temperatuur dan -18°C (warmer) aangeven indien u een grote hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen erin plaatst of wanneer de deur lange tijd open blijft. Dat heeft twee voordelen: ze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u slechts zoveel te ontdooien als op dat moment nodig is. Onthoud dat reeds ontdooide levensmiddelen niet wederom ingevroren mogen worden. Wel kunt u reeds ontdooide levensmiddelen eerst koken of braden en vervolgens invriezen. Mager vlees is ingevroren ranger houdbaar dan vet vlees; ook zout verkort de houdbaarheid. Verpak de levensmiddelen in aluminium- of kunststoffolie of speciale diepvriesdozen, zoals een en ander in de handel, speciaal voor het invriezen, verkrijgbaar is. Te langzaam invriezen verkort de houdbaarheid; vries dus niet meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid tegelijk in. [. . . ] Geef bij een storingsmelding aan de of de huiszekering voor de betreffende groep heel servicedienst het volledige typenummer op. is; U vindt het typeplaatje links-onderin de kast. of de wandkontaktdoos funitioneert; probeer dat uit 29 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspreak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende asakoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden. Algemene garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaet, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of konstruktiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZV240R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZV240R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag