Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV220RM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV220RM. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZV220RM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV220RM te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZV220RM
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZV220RM (466 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZV220RM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FREEZER VRIESKAST CONGÉLATEUR GEFRIERGERÄT ZV220RM ZV255RM Instruction book Gebruiksaanwijzing Notice d'utilisation Gebrauchsanweisung 8181883--00/3 Veiligheidsinformatie Uw nieuwe vrieskast kan andere functies hebben dan uw oude. Lees deze gebruiksaanwijzing met informatie over het gebruik en het onderhoud van de kast in zijn geheel aandachtig door. Zorg ervoor, dat de gebruiksaanwijzing bewaard blijft. Dit kan nuttig zijn als u de kast later aan iemand anders geeft of verkoopt. [. . . ] De verpakking kan volledig hergebruikt worden. De kast is speciaal ontworpen om gemakkelijk gedemonteerd en hergebruikt te kunnen worden. · · · · · · · · · Denk aan het milieu · Uit het oogpunt van milieubescherming moeten afgedankte koel-- en vriestoestellen volgens de plaatselijke regelingen op deskundige wijze verwerkt worden. Informeer bij de gemeente naar de mogeliijkheden in uw woonplaats. Bewaar levensmiddelen bij voorkeur in verpakkingsmateriaal dat opnieuw gebruikt kan worden. Vermijd het gebruik van wegwerpverpakking zo veel mogelijk. Gebruik een neutraal reinigingsmiddel om de kast te reinigen. Volg de adviezen van "Energiespaaradviezen" nauwgezet. · · · Onderhoud Het ventilatierooster verwijderen Het ventilatierooster kan voor het reinigen worden verwijderd. Zet de deur open voordat u het ventilatierooster verwijdert. Open het rooster door de bovenste rand naar beneden en naar voren te trekken. Trek het rooster daarna recht naar voren. Reinigen Reinig de kast regelmatig. Schakel de kast uit en trek de stekker uit het stopcontact. U kunt eventueel ook de zekering verwijderen. Verwijder alle loszittende onderdelen en was ze met de hand af. Reinig de kast, het interieur en de afdichting. Gebruik een zachte doek, bevochtigd in een sopje van handwarm water en een mild afwasmiddel. Sluit de deur niet voordat de kast van binnen helemaal droog is. Verwijder het ventilatierooster (zie "Het ventilatierooster verwijderen") en stofzuig onder de kast. Trek de kast van de wand af en stofzuig de achterkant van de kast, het koelsysteem en de compressor. Til bij het verplaatsen van de kast de kast aan de voorkant op om te voorkomen dat de vloer beschadigd wordt. (Het is te warm in het vriesvak. ) Mogelijke oorzaak / Oplossing Schakel het alarmsignaal uit door op de alarmtoets te drukken. Het alarmsignaal kan zijn afgegaan door: De koelkast is onlangs ingeschakeld en de temperatuur is nog te hoog. Zie het hoofdstuk "De koelkast inschakelen en de temperatuur instellen". [. . . ] De ventilatieruimte kan zijn aangebracht a) direct boven de kast, of b) achter en boven de bovenkast die boven de kast is geplaatst. In dit geval dient de open ruimte tenminste 50 mm diep te zijn. · de kast alleen op een plaats neerzetten waarvan de omgevingstemperatuur overrnkomt met de klimaatcategorie* waarvoor het apparaat is ontworpen. De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke klimaatcatergorie behoort. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZV220RM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZV220RM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag