Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV205RM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV205RM. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZV205RM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV205RM te teleladen.


ZANUSSI ZV205RM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (307 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZV205RM (257 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZV205RM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Messen en andere voorwerpen met scherpe punten moeten in het bestekmandje worden geplaatst, met hun punt omlaag of horizontaal in de bovenste korf worden gelegd. Gebruik alleen producten (afwasmiddel, zout en glansmiddel) die geschikt zijn voor afwasautomaten. Voorkom het openen van de deur als het apparaat in werking is, er kan dan hete stoom ontsnappen. Haal geen borden uit de afwasautomaat voordat de afwasciclus is voltooid. [. . . ] Bepaalde problemen worden veroorzaakt door een tekort aan onderhoud of onoplettendheid. Deze problemen kunnen worden opgelost met behulp van de aanwijzingen die beschreven staan in de tabel, zonder dat u hiervoor de hulp hoeft in te roepen van een monteur. Open de deur, schakel de afwasautomaat uit en voer de volgende handelingen uit. Alarm / Storing Mogelijke oorzaak De afwasautomaat neemt geen water op. - 1 onderbroken geluidssignaal - 1 knippersignaal van het Oplossing Waterkraan verstopt of verkalkt Waterkraan is dicht. Verstopte of vuile zeef (indien aanwezig van de watertoevoerslang Waterkraan schoonmaken. Zeef van de watertoevoerslang controleren indicatielampje "einde programma" Watertoevoerslang niet goed geïnstalleerd Installatie van de of geknikt watertoevoerslang controleren Het afwasautomaat voert geen water af. - 2 onderbroken geluidssignalen - 2 knippersignalen van het indicatielampje "einde programma" Afvoer verstopt. Waterafvoerslang niet goed geïnstalleerd of geknikt Afvoer ontstoppen. Installatie van de waterafvoerslang controleren - 3 onderbroken geluidssignalen - 3 knippersignalen van het indicatielampje "einde programma" De beveiliging tegen wateroverlast is in werking getreden. Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de service-afdeling. De deur van de afwasautomaat is niet goed dicht Deur sluiten Stekker in het stopcontact steken Vervang de zekering. De afwasautomaat start niet. De stekker zit niet in het stopcontact. De zekering in de zekeringskast is doorgebrand. Als u deze controles hebt uitgevoerd: schakel de afwasautomaat in, druk op de toets Programma/Annuleren en sluit de deur. Als er opnieuw een foutmelding verschijnt, neem dan contact op met onze service-afdeling. De machine waterpas zetten Een machine die goed waterpas staat is essentieel voor een goede sluiting en afdichting van de deur. Als het apparaat goed waterpas staat, raakt de deur aan geen van de kanten de behuizing. Als de deur niet goed sluit, draai dan de stelvoetjes omhoog of omlaag totdat de machine perfect waterpas staat. Watertoevoer WAARSCHUWING!De afwasautomaat mag niet worden aangesloten op waterverwarmers of boilers. De afwasautomaat mag op warm water tot maximaal 60° worden aangesloten. Wij adviseren u echter het apparaat aan te sluiten op een koude watertoevoer. Alleen gebruiken voor het aansluiten op hoofdwaterleidingen, nieuwe slangenset: de oude slangenset wordt niet meer gebruikt. 21 156997460nl. qxp 12/28/2006 1:56 PM Page 22 OP GELET! Als de machine wordt aangesloten op nieuwe of lange tijd ongebruikte leidingen, dan is het raadzaam om het water een paar minuten te laten stromen voordat u de watertoevoerslang aansluit op de machine. Watertoevoerslang met veiligheidsklep Na aansluiting van de dubbelwandige watertoevoerslang bevindt de veiligheidsklep zich bij de kraan. Daarom bevindt de watertoevoerslang zich alleen onder druk als het water loopt. Als de watertoevoerslang dan begint te lekken, sluit de veiligheidsklep het stromende water af. Pas op als u de watertoevoerslang installeert: De elektriciteitskabel voor de veiligheidsklep bevindt zich in de dubbelwandige watertoevoerslang. Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd raken, trek dan direct de stekker uit het stopcontact. [. . . ] Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden. c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZV205RM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZV205RM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag