Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV200RM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV200RM. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZV200RM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV200RM te teleladen.


ZANUSSI ZV200RM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (373 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZV200RM (311 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZV200RM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. Een eventueel noodzakelijke wijziging van de watertoeen/of afvoervoorzieningen ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. [. . . ] Zout dat tijdens het vullen van het reservoir wordt gemorst kan corrosie bevorderen. Vul daarom alleen kort voor het begin van een afwasprogramma zout bij. Glansmiddelreservoir vullen Het glansmiddel is een "waterontspanner". Het wordt, automatisch, vóór het drogen aan het spoelwater toegevoegd. Het glansmiddelreservoir, in de binnendeur, heeft een inhoud van circa 110 ml. Dat is, al naar gelang de doseer-instelling, voldoende voor 16 tot 40 afwasbeurten. Vullen: 1. Draai de dop van het zoutreservoir 90° tegen de wijzers van de klok in en verwijder de dop. Giet 1 liter water in het zoutreservoir (dat is alleen voor het eerste gebruik nodig). Draai de dop goed vast en verzeker u ervan dat er geen zout op de schroefdraad en afdichting is gemorst. Na de eerste vulling, hoeft u alleen maar regelmatig zout bij te vullen. Om u eraan te herinneren dat u moet bijvullen, brandt het controlelampje. Het zout-lampje op het bedieningspaneel blijft, als de afwasmachine ingeschakeld is, nog 2 à 6 uur branden, nadat het zout is bijgevuld. Om het afwasresultaat te verbeteren, raden wij aan de meegeleverde bestekverdelers te gebruiken als de vorm en afmetingen van het bestek dat toestaan. Gebruik van de bovenste korf De bovenste korf is hoofdzakelijk bedoeld voor kopjes, schoteltjes, dessertbordjes, kleine borden (max. Plaats servies zodanig op en onder de opklapbare kopjesrekken, dat het water overal bij kan. De bestekmand bestaat uit twee verwijderbare delen: men kan enkel één of beide delen gebruiken, naargelang het aantal bestekken. Om de twee delen van elkaar los te maken, schuift u ze horizontaal uit elkaar. Ga omgekeerd te werk om ze weer aan elkaar te haken. Als u borden in de bovenste korf plaatst: zet de borden schuin en vul de korf bij voorkeur van achteren naar voren. Probeer, vóór u de machine inschakelt, of beide sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien. 11 Hoogteregeling bovenste korf Mocht u erg grote borden willen afwassen dan kunt u deze in de onderste korf plaatsen, nadat u de bovenste korf hoger geplaatst heeft. Maximumhoogte van het serviesgoed Bovenste korf Onderste korf Afwasmiddel Gebruik uitsluitend speciale middelen voor huishoudafwasmachines. Als u onvoldoende afwasmiddel doseert, veroorzaakt dat een slecht afwasresultaat. Te veel afwasmiddel geeft geen beter resultaat, maar alleen onnodige verspilling en belast het millieu. Het afwasmiddel wordt voor het begin van ieder afwasprogramma gedoseerd. de te gebruiken hoeveelheid en de bewaarinstructies die op de verpakking van het afwasmiddel vermeld zijn op. Bovenste korf in de hoge stand Bovenste korf in de lage stand 20 cm 24 cm 31 cm 27 cm Ga als volgt te werk: - haal de korf eruit. - trek de korf door middel van de twee handgrepen aan de zijkant omhoog. Afwasmiddel doseren 1. 30 g afwasmiddel Pas op: trek de korf nooit aan één kant omhoog of omlaag. Met de bovenste korf in de hoge stand kunnen de kopjesrekken niet gebruikt worden. - Om de korf weer op de lage stand te plaatsen, dient u de twee handgrepen aan de zijkant nog meer naar boven te trekken om de korf vervolgens onder begeleiding naar beneden te laten zakken. [. . . ] Zeefcombinatie weer inzetten en door rechtsom draaien van de greep vergrendelen. Let erop dat de vlakke zeef niet boven de kuipbodem uitsteekt. 16 Wat is er aan de hand, als. . . Met behulp van de volgende aanwijzingen kunt u zelf de meeste kleine storingen van de afwasmachine verhelpen. . . . de afwasmachine een alarmsignaal geeft De afwasmachine start niet of hij stopt tijdens een programma en u hoort een aantal onderbroken geluidssignalen. Een alarmtoestand wordt als volgt gemeld: - het voortdurend knipperen van de toetsen voor de programmakeuze, - op de digitale display verschijnt een foutcode (zoals beschreven in de tabel). Controleer het volgende. Alarm / Storing de digitale display geeft de foutcode aan Mogelijke oorzaak Waterkraan verstopt of verkalkt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZV200RM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZV200RM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag