Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV190R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV190R. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZV190R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV190R te teleladen.


ZANUSSI ZV190R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (144 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZV190R (137 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZV190R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEFRIERSCHRANK CONGELATEUR DIEPVRIEZER FREEZER ZVF 190 R BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTION BOOKLET 2222 213-24/1 WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN NL Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instraktieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instruktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparuat installeert en/of in gebruik neemt. Algemene veiligheid s Dit apparaat is bedoeld en gemaakt yoor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. [. . . ] 24 Wijzigen van de deurdraairichting Haal altijd eerst de steker uit het stopkontakt voordat u tot handelen overgaat. Ga dan als volgt te werk: Verwidder onderscharnier (3), stift (1) en voetje (2). Draai aan de voorkant links de twee schroeven, die de gaatjes voor het aanbrengen van het scharnier bedekken, los en verwijder ze. Monteer onderscharnier (ne het 180¡ omgedraaid te hebben), stift en voetje aan de andere kant (zie figuur voor aanwijzingen). Verwijder de opgeklikte beschermdopjes van de schroeven en verwissel de handgreep. Niet gebruikte gaatjes zijn afgedekt met plastic dopjes die verwijderd dienen te worden en vervolgens op de vrijgekomen gaatjes gemonteerd dienen te worden. 2 1 3 D590 Fig. 5 Belangrijk: Kontroleer na de richting van de deuren gewijzigd te hebben, dat alle schroeven goed vastgedraaid zitten en dat het deurrubber goed op de sponning sluit. In een koud vertrek (in de winter) kan het gebeuren dat dat niet het geval is. Wilt u dat bespoedigen, dan kunt u het rubber warm maken met een fshn. D336 Elektrische aansluiting Overtuig u ervan dat de netspanning en de nettrekwentie, welke op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de nettrekwentie in uw woning. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. TECHNISCHE GEGEVENS Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat. NL 25 HET GEBRUIK NL Dit apparaat is voorzien van het 4-sterren symbool , dat wil zeggen dat het bedoeld is voor zowel het bewaren van diepvriesartikelen als voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen. Voor het veilig bewaren van diepvriesartikelen dient de inwendige temperatuur niet warmer dan -18¡C te zijn. Het bedieningspaneel (Fig. KontrTMlelampje Çte warmÈ B CDE Het kontrolelampje Çte warmÈ Indien het kontrolelampje (E) oplicht, dan wordt hierdoor aangegeven dat de inwendige temperatuur onveilig voor het bewaren van diepvriesartikelen geworden is. Bij de eerste ingebruikname, of na een schoonmaakbeurt, blijft het kontrolelampje branden totdat de inwendige temperatuur het veilige nivo bereikt heeft Het in bedrijf stellen en het instellen van de temperatuur Steek de steker in de wandkontaktdoos en draai de thermostaatknop rechtsom uit de Ostand; het lampje Çin bedrijfÈ licht op. Indien het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt, dan adviseren wij om de thermostaatknop in de stand 4 te draaien. Met de knop in deze stand wordt de inwendige temperatuur automatisch en voortdurend op een voldoende laag niveau gehouden waarbij veilig bewaren gegarandeerd wordt. Onthoud dat reeds ontdooide levensmiddelen niet wederom ingevroren mogen worden. Wel kunt u reeds ontdooide levensmiddelen eerst koken of braden en vervolgens invriezen. Mager vlees is ingevroren ranger houdbaar dan vet vlees; ook zout verkort de houdbaarheid. Verpak de levensmiddelen in aluminium- of kunststoffolie of speciale diepvriesdozen, zoals een en ander in de handel, speciaal voor het invriezen, verkrijgbaar is. Te langzaam invriezen verkort de houdbaarheid; vries dus niet meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid tegelijk in. Open, tijdens het invriezen, de deur zo weinig en zo kort mogelijk. Belangrijk Plaats geen koolzuurhoudende dranken of warm voedsel in de vriezer. Schrijf de inhoud en de invriesdatum op de speciale kaarten in het front van de korven of op de betreffende pakketten. [. . . ] niet branden, kontroleer dan: of per vergissing de thermostaatknop in de O-stand Indien, onder normale gebruiksomstandigheden, het kontrTMlelampje gedraaid is; Çte warmÈ gaat branden en niet meer uit gaat, of de steker goed in de wandkontaktdoos gestoken schakel dan naar de invries- stand, laat de deur is; gesloten en waarschuw direkt de servicedienst. Geef bij een storingsmelding aan de of de huiszekering voor de betreffende groep heel servicedienst het volledige typenummer op. of de wandkontaktdoos funitioneert; probeer dat uit 29 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspreak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende asakoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden. Algemene garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent ZZn jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaet, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of konstruktiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZV190R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZV190R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag