Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV190C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV190C. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZV190C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV190C te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZV190C
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZV190C (449 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZV190C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Noteer deze gegevens hier zodat u ze bij de hand hebt, mocht u ze nodig hebben. LET OP!MODEL: PRODUKTNUMMER: AANKOOPDATUM: 42 Algemene waarschuwingen en adviezen Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instruktieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of worden verkocht, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instruktieoekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. [. . . ] Opgelet: de kans bestaat, dat bij onzorgvuldig gebruik van de ovendeur vingers beklemd raken. Bij het openen van de deur altijd de handgreep in het midden beetpakken (Fig. Het gebruik van de oven Bakken en braden op conventionele wijze Draai de keuzescahkelaar op en stel de gewenste temperatuur in met de thermostaatknop. In deze functie worden het boven- en onderelement gebruikt en door het rek meer naar boven of naar onderen te plaatsen kunt u de hitte zelf verdelen. Hete-lucht circulatie ( ) Draai de keuzeschakelaar op en stel de gewenste temperatuur in met de thermostaatknop. De ventilator van hete-luchtsysteem zorgt ervoor dat de gehele ovenruimte wordt verwarmd en geeft daarom de gelegeheid meerdere gerechten tegelijkertijd te bereiden. Indien u twee maaltijden tegerlijkertijd wilt bereiden, dan adviseren wij u richel een en drie te gebruiken (Fig. 6). Het ontdooien Draai de keuzeschakelaar op en zet de knop van de thermostaat op UIT (q). Voor het ontdooien van diepvriesprodukten wordt alleen de ventilator aangezet, de circulerende lucht ontdooit het produkt sneller dan op het aanrecht. 47 Het plaatsen van de ovenrekken (Fig. 6) Om beter kookresultaten te behalen is het mogelijk de legrekken op diverse hoogten te plaatsen. Let op dat de rekken op de juiste manier in de oven geplaatst worden (Fig. 6) Conventioneel gebruik Warmte komt van onder en boven. De lekschaal moet in eerste richel van onderaf geschoven worden. Bij het grilleren verdient het aandeveling om eerst een beetje water in de lekschaal te doen, zodat het vastbakken van van afdruipend vet wordt voorkomen. · Zodra voedsel wordt verwarmd onstaat er stoom die in contact komt met het glas van de ovendeur en vervolgens waterdruppels op het glas vormen. Dit it normaal en wordt niet door een fout in de oven veroorzaakt. Het verdient aanbeveling om hij het bereiden van meerdere gerechten tegelijk de geadviseerde tijden met 10 minuten te verlengen. De bak-en braadtijden hebben betrekking op de eerst eengegeven richelhoogte. De richelhoogte tussen haakjes gezet zijn dje welke gelijktijdig voor het bakken of braden van andere gerechten kunnen worden gebruikt, bij dezelfe temperatuur. 49 6. Het schoonmaken en Onderhoud Overtuig u ervan dat de oven is uitgeschakeld vóór u hem schoonmaakt. Trek daartoe de steker uit het stopcontact of zet de installatie schakelaar op Uit. De accessoires en de binnenkant kunt u met heet water en een afwasmiddel schoonmaken. een ovenreiniger (spuitbus), maar dan alleen voor de zijwanden en de bodem. Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve of giftige stoffen voor het schoonmaken. [. . . ] 17) Waarschuwing Het aansluiten mag alléén door een erkend vakman geschieden. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel of, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet werden getroffen. q q q q q q FO 0279 Fig. 17 54 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota, of kwitantie te worden getoond of meegezonden. Algemene garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent een jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZV190C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZV190C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag