Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV130S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV130S. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZV130S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV130S te teleladen.


ZANUSSI ZV130S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (698 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZV130S (448 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZV130S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MODEL: PRODUKTNUMMER: AANKOOPDATUM: 42 Algemene waarschuwingen en adviezen Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instruktieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of worden verkocht, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instruktieoekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. q Zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen, ook in het apparaat verwijderd worden. Zorg voor dat de verpakkingsmaterialen op een natuurvriendelijke opgeruimd worden. [. . . ] Indien u twee maaltijden tegerlijkertijd wilt bereiden, dan adviseren wij u richel een en drie te gebruiken (Fig. 6). Het ontdooien Draai de keuzeschakelaar op en zet de knop van de thermostaat op UIT (q). Voor het ontdooien van diepvriesprodukten wordt alleen de ventilator aangezet, de circulerende lucht ontdooit het produkt sneller dan op het aanrecht. 47 Het plaatsen van de ovenrekken (Fig. 6) Om beter kookresultaten te behalen is het mogelijk de legrekken op diverse hoogten te plaatsen. Let op dat de rekken op de juiste manier in de oven geplaatst worden (Fig. Moet het gerecht meer warmte van boven dan van onder hebben, gebruik dan de hoger liggende richels, omgekeerd kan ook. Raadgevingen voor bakken en braden Het vlees kan op een schotel geplaast worden die voor het braden in de oven geschikt is of direkt op het rooster, waaronder de lekschaal zal worden geplaast om de jus te verzamelen. Laat vlees na braden minstens 15 minuten staan alvorens het aan te snijden. Doe wat water in de lekschaal om het ontstaan van rook, door het verbranden van vet te vermijden. Herhaal dat af en toe om condensvorming tegen te gaan. FO 0336 Fig. 6 Raadgevingen voor bakken en braden Gebak vergt doorgaans een matige temperatuur (150200 °C), daarom moet de oven ongeveer 10 minuten voorverwarmd worden. Open tijdens het bakken de ovendeur niet, voordat driekwart van de baktijd verstreken is. Zijn dit soort vlekken toch ontstaan, dan zijn ze niet meer te verwijderen. De voorkant van de oven kunt u naar behoefte reinigen met warm water en een neutraal schoonmaakmiddel. Denk bij het kopen van reinigingsmiddelen ook aan natuurvriendelijke middelen. Verwijderen van de ovendeur Als tijdens het schoonmaken van de ovenbinnenkant de deur in de weg zit, of bij het schoonmaken tussen de glasdeuren, kan de deur tijdelik verwijderd worden of uiteen worden genomen. Ga als volgt te werk: 1) Open de deur geheel; 2) Klap de beugeltjes op de scharnieren om (fig. 7); 3) Slui de deur tot hij stuit (staat dan schuin open); 4) Til de deur met beide handen iets op en trek hem naar u toe uit het ovenfront (fig. 7); 5) Leg de deur op een vlakke ondergrond, bv tafel; 6) Draai de schroeven links en rechts los A (Fig. Maakde binnekant van het glas alleen schoon met warm water en een zachte doek. Om de deur weer in elkaar te zetten en in de oven te plaasten volgt u de omgekeerde procedure. FO 0288 Fig. 8 50 Het Ovendeurrand Het goed werken van de oven is mede afhankelijk van het deurrubber geplaast tussen de oven en de deur. Controleer regelmatig de konditie van dit rubber, houdt het schoon en geruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen. Als het deurrebber beschadigt is laat din dan vervangen door Elgroep Fabrieksservice. Aanbevelingen voor de reiniging Het bovenste verwarmingselement van Uw oven kan men omdraaien. [. . . ] 17) Waarschuwing Het aansluiten mag alléén door een erkend vakman geschieden. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel of, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet werden getroffen. q q q q q q FO 0279 Fig. 17 54 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota, of kwitantie te worden getoond of meegezonden. Algemene garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent een jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZV130S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZV130S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag