Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV116R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV116R. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZV116R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV116R te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZV116R
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZV116R (86 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZV116R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEFRIERSCHRANK CONGELATEUR DIEPVRIEZER ZV 116 R D F BEDIENUNGSANLEITUNG 2222692-95 NOTICE D'UTILISATION GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD Waarschuwingen en belangrijke adviezen 38 Beschrijving van het apparaat Het gebruik 39 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 42 42 Technische gegevens Installatie Plaats van opstelling Elektrische aansluiting Het wijzigen van de deurdraairichting 44 45 45 45 45 Reiniging van de binnenkant Bedieningspaneel In bedrijf stellen Instellen van de temperatuur Snelvriezen Controlelampje «te warm» Symbolen bewaarde producten/Diepvrieskalender Invriezen van verse levensmiddelen Bewaren van diepvriesproducten Ontdooien van diepvriesproducten IJslaatjes Garantievoorwaarden (B) (NL) 46 Tips Tips m. b. t. diepvriesproducten 42 42 42 Onderhoud Ontdooien van de vriezer Tijdelijk buiten gebruik stellen Periodieke reiniging 43 43 43 43 Storingen Functiestoringen 44 44 37 WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN Het is uiterst belangrijk dat de bij het apparaat behorende gebruiksaanwijzing bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over de gebruiksaanwijzing en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. [. . . ] s Zorg ervoor dat in te vriezen pakjes niet in aanraking komen met reeds ingevroren producten; de temperatuur van deze laatste zou daardoor kunnen stijgen. 42 s s s Te langzaam invriezen verkort de houdbaarheid; vries dus niet meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid tegelijk in. Open, tijdens het invriezen, de deur zo weinig en zo kort mogelijk. Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in het vriesvak; de blikjes of flessen zouden kunnen ontploffen. Tips m. b. t. diepvriesproducten Neem de volgende regels in acht: s Overtuig u er tijdens het kopen van diepgevroren artikelen van dat deze in de winkel ook werkelijk diepgevroren bewaard worden en vertrouw geen artikelen waarvan de verpakking bol staat of sterk beschadigd is. s Breng de gekochte artikelen zo snel mogelijk naar uw diepvriezer over. s Overschrijd de op de verpakking aangegeven uiterste bewaardatum voor 3- of 4 sterren niet. s Open de deur altijd zo weinig en zo kort mogelijk. ONDERHOUD Neem voor iedere handeling altijd eerst de stekker uit het stopcontact. Belangrijk Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in het koelcircuit; onderhoud en bijvulling dient daarom uitsluitend door door de fabrikant bevoegd personeel uitgevoerd te worden. Tijdelijk buiten gebruik stellen Indien de vriezer tijdelijk niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld gedurende de vakantie, verwijder dan alle resterende levensmiddelen, maak de binnenkant goed schoon (zie eerste reiniging), laat de stekker uit het stopcontact en laat de deur op een kier staan. Ontdooien van de vriezer Na verloop van tijd ontstaat op de binnenwanden een rijplaag. De rijplaag stoort de werking niet, maar kan wel hinderlijk in het gebruik van de binnenruimte worden. Gebruik voor het verwijderen de meegeleverde kunststof schraper. Het is niet nodig voor het verwijderen van rijp de vriezer uit te schakelen. Wanneer zich een dikke laag ijs heeft gevormd, dient u het gehele apparaat te ontdooien. Neem de stekker uit het stopcontact of draai de thermostaatknop in de « » -stand. Verwijder nog resterende pakketten uit de vriezer, verpak ze in oude kranten en leg ze zolang op een koele plaats; eventueel in een kartonnen doos met een wollen deken er omheen. De deur open laten en de ijsschraper plaatsen als verlenggootje; het laatje voor de opvang van het dooiwater uittrekken (zie tekening). Bedenk dat, in verband met uw vloerbedekking, mogelijk wat dooiwater van de deur kan lopen. Maak, nadat de kast geheel ontdooid is, de binnenwanden en de binnendeur schoon en zeem ze goed droog. Steek de stekker in het stopcontact of draai de in de gewenste stand, zet de thermostaatknop snelvriesschakelaar in de invries-stand en laat de vriezer tenminste 2 uur leeg vriezen. Zet daarna de schakelaar terug in de stand voor bewaren en plaats de tijdelijk verwijderde pakketten terug in de vriezer. · PR001 Periodieke reiniging Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het apparaat schoon te maken; dit zou het apparaat kunnen beschadigen. Maak, afhankelijk van de omgeving, één tot twee keer per jaar de condensor en de motor (beide aan de achterkant van de kast) stofvrij met een borstel of stofzuiger met borstel. Stof belemmert de warmte-afgifte en verhoogt zodoende het energieverbruik. [. . . ] De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: a. chemische en elektrochemische inwerking van water, b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden d. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZV116R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZV116R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag