Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV116AO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV116AO. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZV116AO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV116AO te teleladen.


ZANUSSI ZV116AO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (329 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZV116AO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEFRIERSCHRANK CONGELATEUR DIEPVRIEZER ZV 116 AO D F BEDIENUNGSANLEITUNG 2222695-53 MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING Veiligheid Het is uiterst belangrijk dat de bij het apparaat behorende gebruiksaanwijzing bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over de gebruiksaanwijzing en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. [. . . ] Het koelaggregaat werkt dan continu Geluiden Functiestoringen Als het apparaat een storing ontdekt die verhindert dat de ingestelde temperatuur behouden wordt, dan knippert het rode alarmlampje. Het apparaat schakelt over op een noodprogramma totdat de servicedienst de storing verholpen heeft. Klantenservice Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen, raadpleeg dan onze service-afdeling. Vermeld de volgende gegevens van het apparaat: ¥ Modelnaam ¥ Productnummer (PNC) ¥ Productienummer (S-No. ) Deze gegevens vindt u op het garantiebewijs of op het typeplaatje dat zich linksonder aan de binnenzijde van het apparaat bevindt. Aanbevolen wordt deze gegevens hier in te vullen om ze snel bij de hand te hebben. 25 Technische gegevens Maten Hoogte Breedte Diepte 850 mm 545 mm 600 mm Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat. Wij adviseren u om na een lange stroomuitval de diepvriesproducten in korte tijd te consumeren (een temperatuurstijging verkort de houdbaarheidsduur van de producten). De normale houdbaarheid wordt niet aangetast indien de stroomuitval kort was (minder dan 18 uur) en de vriezer vol is. Installatie Plaats van opstelling ¥ Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz. ¥ Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in de afbeelding. ¥ Plaatsing van het apparaat onder keukenhangkastjes (zie afb. -A). De klimaatklasses staan op het typeplaatje dat zich links aan de binnenkant van het apparaat bevindt. De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke klimaatklasse behoort: Klimaatklasse SN N ST 100 mm voor een omgevingstemperatuur van +10 tot +32¡C +16 tot +32¡C +18 tot +38¡C +18 tot +43¡C T Elektrische aansluiting B 10 mm A 10 mm NP006 Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet worden afgedekt. ¥ Teneinde oneffenheden in de vloer op te heffen is de kast voorzien van ZZn of meer verstelbare voetjes. Overtuig u ervan dat de netspanning en de netfrequentie, die op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de netfrequentie in uw woning. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. De kast is daarom voorzien van een speciaal drieaderig snoer, geschikt voor een geaard stopcontact. Mocht het stopcontact in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. 26 Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: - 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzigingen; - 87/308 EG-richtlijn van 2. 6. 87 met betrekking tot de radio-ontstoring; - 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzigingen. Attentie Het apparaat moet van de stroomvoorziening afgesloten kunnen worden; de stekker moet dus ook na de installatie bereikbaar blijven. Wijzigen van de deurdraairichting 1. Schroef de pin (2) uit het bovenscharnier (1) en breng hem over naar de tegenoverliggende kant. Schroef deel (6) uit de bodem en breng het over naar de tegenoverliggende kant. Herplaats de deur en breng het bodemscharnier aan (de schroefgaatjes zijn reeds geboord). Aan de andere kant van de deur bevestigen nadat u de dopjes met een priem doorgeprikt heeft. De vrijgekomen gaatjes afsluiten met de bijgeleverde dopjes; deze vindt u in het zakje van de documentatie. in de winter) kan het voorkomen dat de deurafdichting niet perfect aan de kast hecht. [. . . ] De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik 6. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZV116AO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZV116AO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag