Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV116

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV116. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZV116 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZV116 te teleladen.


ZANUSSI ZV116 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (96 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZV116

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEFRIERSCHRANK CONGELATEUR DIEPVRIEZER ZV 116 D F BEDIENUNGSANLEITUNG 2222689-38 MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD Waarschuwingen en belangrijke adviezen 26 Beschrijving van het apparaat Het gebruik Reiniging van de binnenkant Het bedieningspaneel Het in bedrijf stellen Instellen van de temperatuur Snelvriezen Controlelampje «te warm» Diepvrieskalender Invriezen van verse levensmiddelen Bewaren van diepvriesartikelen Ontdooien van diepvriesartikelen IJslaatjes 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 Technische gegevens Installatie Plaats van opstelling Elektrische aansluiting Het wijzigen van de deurdraairichting 32 33 33 33 33 Garantiebepalingen en service voor de Benelux (B-NL en L) 34 Tips Tips m. b. t. diepvriesproducten 30 30 30 Onderhoud Ontdooien van de vriezer Tijdelijk buiten gebruik stellen Periodieke reiniging 31 31 31 31 Storingen Functiestoringen 32 32 25 WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN Het is uiterst belangrijk dat de bij het apparaat behorende gebruiksaanwijzing bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over de gebruiksaanwijzing en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. [. . . ] Is de vriezer reeds in gebruik, zet dan de schakelaar de avond tevoren in de invries-stand. Voor het invriezen van zeer kleine hoeveelheden, zoals enige restanten van een maaltijd of een enkel vers brood, is het niet nodig om de diepvriezer naar de invries-stand om te schakelen. Voor het in-één-keer invriezen van de maximaal toegestane hoeveelheid, verdient het aanbeveling om de schakelaar 24 uur van te voren op de invries-stand te zetten. Met name voor de maximaal toegestane hoeveelheid wordt het invriesproces na 24 uur geacht beëindigd te zijn. Plaats in te vriezen levensmiddelen in de bovenste lade. Deze lade is voorzien van een klapdeurtje. s Zorg ervoor dat in te vriezen pakjes niet in aanraking komen met reeds ingevroren producten; de temperatuur van deze laatste zou daardoor kunnen stijgen. s Te langzaam invriezen verkort de houdbaarheid; vries dus niet meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid tegelijk in. s Open, tijdens het invriezen, de deur zo weinig en zo kort mogelijk. s Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in het vriesvak; de blikjes of flessen zouden kunnen ontploffen. Tips m. b. t. diepvriesproducten Neem de volgende regels in acht: s Overtuig u er tijdens het kopen van diepgevroren artikelen van dat deze in de winkel ook werkelijk diepgevroren bewaard worden en vertrouw geen artikelen waarvan de verpakking bol staat of sterk beschadigd is. s Breng de gekochte artikelen zo snel mogelijk naar uw diepvriezer over. s Overschrijd de op de verpakking aangegeven uiterste bewaardatum voor 3- of 4 sterren niet. s Open de deur altijd zo weinig en zo kort mogelijk. s In het eerste vak mag u de producten slechts tot aan het aangegeven teken in de wand vullen opdat de luchtcirculatie ongehinderd plaats kan vinden. 30 ONDERHOUD Neem vóór het schoonmaken altijd eerst de stekker uit het stopcontact. Belangrijk Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in het koelcircuit; onderhoud en bijvulling dient daarom uitsluitend door door de fabrikant bevoegd personeel uitgevoerd te worden. Tijdelijk buiten gebruik stellen Indien de vriezer tijdelijk niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld gedurende de vakantie, verwijder dan alle resterende levensmiddelen, maak de binnenkant goed schoon (zie eerste reiniging), laat de stekker uit het stopcontact en laat de deur op een kier staan. Ontdooien van de vriezer Na verloop van tijd ontstaat op de binnenwanden een rijplaag. De rijplaag stoort de werking niet, maar kan wel hinderlijk in het gebruik van de binnenruimte worden. Gebruik voor het verwijderen de meegeleverde kunststof schraper. Het is niet nodig voor het verwijderen van rijp de vriezer uit te schakelen. Wanneer zich een dikke laag ijs heeft gevormd, dient u het gehele apparaat te ontdooien. Neem de stekker uit het stopcontact of draai de thermostaatknop in de « » -stand. Verwijder nog resterende pakketten uit de vriezer, verpak ze in oude kranten en leg ze zolang op een koele plaats; eventueel in een kartonnen doos met een wollen deken er omheen. [. . . ] De kast is daarom voorzien van een speciaal drieaderig snoer, geschikt voor een geaard stopcontact. Mocht het stopcontact in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden. Algemene garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZV116

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZV116 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag