Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZUAN28FW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZUAN28FW. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZUAN28FW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZUAN28FW te teleladen.


ZANUSSI ZUAN28FW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (494 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZUAN28FW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatie-informatie: www. VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik. [. . . ] Met de verstelbare pootjes onderop de kast zorgt u ervoor dat het apparaat waterpas staat. Als u het apparaat tegen de wand plaatst, maak dan gebruik van de meegeleverde afstandhouders of houd rekening met de minimum afstand die in de installatie-instructies wordt aangeduid. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur variërend van 10°C tot 43°C. De juiste werking van het apparaat kan enkel gegarandeerd worden als het opgegeven temperatuurbereik wordt gerespecteerd. Als u twijfels hebt over waar het apparaat te installeren, raadpleeg dan de verkoper, de klantenservice of de dichstsbijzijnde erkende servicedienst. Het moet mogelijk zijn het apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te halen. eLEKTRISCHE AANSLUITING · Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden. AFSTANDHOUDERS ACHTERKANT U vindt de twee afstandhouders in de zak van de gebruikershandleiding. OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR Raadpleeg het afzonderlijke document met instructies voor installatie en omdraaien van de deur. Bedek tijdens iedere fase van het omdraaien van de deur de vloer met een duurzaam materiaal om krassen te voorkomen. Draai de thermostaatknop op een gemiddelde UITSCHAKELEN Draai om het apparaat uit te zetten de temperatuurregeling naar de -positie Het stroomlampje blijft aan totdat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is getrokken. Houd bij de instellingskeuze rekening met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: · de kamertemperatuur , · De frequentie waarmee de deur wordt geopend, · Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt. Draai de temperatuurregelaar rechtsom om een Draai de temperatuurregelaar linksom om een hogere temperatuur in het apparaat te verkrijgen. FASTFREEZE -FUNCTIE De FastFreeze-functie wordt gebruikt voor het voorvriezen en snel invriezen in volgorde in het vriesvak. Deze functie versnelt het invriezen van vers voedsel en beschermt voedsel dat reeds is opgeslagen in het vriesvak tegen ongewenste opwarming. Activeer om vers voedsel in te vriezen de FastFreeze-functie ten minste 24 uur voordat u het voedsel erin plaatst om het voorvriezen te voltooien. ALARM BIJ HOGE TEMPERATUUR Als er een temperatuurstijging is in het apparaat (bijvoorbeeld door een eerdere stroomstoring of het openen van de deur) gaat het alarmlampje knipperen en is het geluid aan. het geluid kan worden uitgeschakeld door op de alarmresetknop te drukken. Wanneer de normale omstandigheden zijn hersteld, stopt het alarmlampje met knipperen en gaat het geluid automatisch uit. VERS VOEDSEL INVRIEZEN Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het gedurende een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel. [. . . ] Zorg ervoor dat het ventiel volledig droog Zet het apparaat aan en doe de deur dicht. Zet de thermostaatknop op de maximale koude en laat het apparaat minstens drie uur in deze instelling werken. PERIODE DAT HET APPARAAT NIET GEBRUIKT WORDT Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt: 1. Laat de deur open staan om onaangename Steek de stekker goed in het stopcontact. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZUAN28FW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZUAN28FW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag