Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZTK123

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZTK123. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZTK123 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZTK123 te teleladen.


ZANUSSI ZTK123 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (978 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZTK123 (1002 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZTK123

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiks aanwijzing Trommel droger ZTK123 Hartelijk dank voor het kiezen voor onze apparatuur Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat en we hopen dat u ons merk opnieuw zult kiezen bij de aanschaf van andere huishoudelijke apparatuur. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en houdt deze altijd als hulp bij de hand tijdens de levenscyclus van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing dient te worden meegeleverd aan een eventuele volgende eigenaar van dit apparaat. De symbolen die u in sommige paragrafen van dit boekje tegenkomt hebben de volgende betekenis: De waarschuwingsdriehoek benadrukt informatie die met name belangrijk is voor uw veiligheid of voor de juiste werking van het apparaat. De met dit symbool gemarkeerde informatie verschaft extra aanwijzingen en praktische tips over het gebruik van het apparaat. [. . . ] Deze knop moet ook worden losgelaten na een stroomstoring of na het opnieuw inbrengen van het waterreservoir, als deze is geleegd in het midden van een programma na het oplichten van lampje . In beide gevallen knippert het lampje van de Start/Pauze toets om u eraan te herinneren dat de startknop opnieuw ingedrukt moet worden. Indicatielampjes Deze lampjes geven de volgende functies aan: · Drooglampje Dit lampje geeft aan dat het apparaat zich in de droogfase bevindt. · Einde programmalampje Dit lampje is aan, aan het einde van de afkoelfase, tijdens de antikreukfase en aan het einde van het programma. · Waterreservoir vollampje Dit lampje geeft aan dat het apparaat zich in de droogfase bevindt. Dit lampje licht op aan het einde van het programma om u eraan te herinneren dat het waterreservoir geleegd moet worden. Als dit lampje oplicht tijdens een programma, betekent dit dat het waterreservoir vol is. De zoemer gaat af, het programma stopt en het lampje van de Start/Pauzetoets knippert. Dit lampje licht ook op wanneer het waterreservoir niet correct geplaatst is. · Reiniging filter Dit lampje licht op aan het einde van het programma om u eraan te herinneren dat de filters moeten worden gereinigd. · Reiniging condensor Dit lampje licht iedere 80 cycli op om u eraan te herinneren dat de condensor gereinigd moet worden. Een programma annuleren Draai de programmakeuzeknop op "O" om een lopend programma te annuleren. Aan het einde van het programma Als het wasgoed niet wordt verwijderd aan het einde van de cyclus, gaat de droger een anti-kreukfase in (duur: 30 minuten maximaal). Als u het wasgoed niet verwijdert, zal de droger automatisch stoppen aan het einde van de anti-kreukfase. Lampjes Einde/Antikreuk , en blijven branden en de zoemer klinkt gedurende 2 minuten. Zet de programmakeuzeknop op stand "O" om de machine uit te schakelen. Verwijder het wasgoed uit de trommel en controleer goed of de trommel helemaal leeg is. Als u niet van plan bent om nog een was 11 te doen, sluit dan de waterkraan. Laat de deur open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen. Als u de vuldeur opent en dan weer sluit voordat u de programmakeuzeknop op "O" draait, gaan alle lampjes die horen bij de fases waaruit het programma is opgebouwd, aan. Het programma wijzigen Om het lopende programma te wijzigen moet dit eerst worden geannuleerd door de programmakeuzeknop op "O" te draaien". Selecteer het nieuwe programma en druk op de Startknop. 12 Onderhoud en reiniging Belangrijk: U moet het apparaat LOSKOPPELEN van de elektrische voeding, voordat u welke reinigingsof onderhoudswerkzaamheden dan ook kunt uitvoeren. Externe reiniging Gebruik alleen water en zeep en droog grondig af. [. . . ] In plaats daarvan moet het naar een inzamelpunt worden gebracht dat geschikt is voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op correcte wijze wordt verwerkt helpt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die anders veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste afvalverwerking van dit product. Voor meer gedetailleerde informatie over het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten, de afvalverwerkingsdienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar u dit product heeft aangeschaft. 20 Installatie Uitpakken Neem de polytheenverpakking met de polystyreenopvulling weg voordat u het apparaat in gebruik neemt. Haal de plakstrips uit de binnenkant van de machine op de trommel weg. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZTK123

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZTK123 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag