Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZTI 6859

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZTI 6859. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZTI 6859 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZTI 6859 te teleladen.


ZANUSSI ZTI 6859 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (388 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZTI 6859

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GESCHIRRSPÜLER LAVE-VAISSELLE AFWASMACHINE ZTI 6859 152991 57/0 GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING de fr nl Waarschuwingen en belangrijke adviezen Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Installatie Indien u tijdens de aflevering een schade aan het apparaat hebt vastgesteld, meldt u dit dan, voor u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier. s Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. [. . . ] Servies, bestek. 25 g 10 g Voorspoelen 55°C 70°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x 65°C spoelen Drogen met hetelucht Koud voorspoelen 65°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x 65°C spoelen Drogen met hetelucht Koud voorspoelen 50°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x 65°C spoelen Drogen met hetelucht Koud voorspoelen 55°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x 65°C spoelen Drogen met hetelucht 50°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x 65°C spoelen Drogen met hetelucht 55°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x 65°C spoelen Drogen met hetelucht 45°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x 55°C spoelen Drogen met hetelucht Normaal 65°C zonder voorspoelen Bio 50°C met voorspoelen 5 Spaar 55°C met voorspoelen 6 Bio 50°C zonder voorspoelen 7 Spaar 55°C zonder voorspoelen 8 Fijn 45°C zonder voorspoelen Snel 55°C programma *3 25 g 5g *4 25 g 5g Normaal verontreinigd. Servies, bestek. 20 g / ** 9 Aan Uit 25 g / 55°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x 55°C spoelen * Dit is het norm-programma volgens IEC 436/DIN 44990: - Programma 3 (Normaal 65°C met voorspoelen) met wasmiddel type A en programma 4 (Bio 50°C met voorspoelen) met wasmiddel type B; - Glansmiddelhouder: stand 3. - Standaard bevattingsvermogen: 12 couverts; - Aanbevolen hoeveelheid reinigingsmiddel: 25 g in houder 5 g op houder. ** Dit is een bijzonder programma bedoeld om binnen korte tijd (ongeveer 40 min. ) een volle lading, bestaande uit borden, glazen en nauwelijks bevuild serviesgoed (met uitzondering van pannen) te spoelen waardoor het weer snel opnieuw kan worden gebruikt. Aangezien het om een snelprogramma gaat, wordt er niet heet gedroogd. 67 PWP12NL Zo gaat u te werk 1. Controleer of de zeven schoon zijn (zie het hoofdstuk «Onderhoud») 9. Een onderbroken geluidssignaal van circa 5 seconden laat u weten dat het programma is afgelopen. Op het display blijft een streepje flikkeren, totdat de programmakeuzetoets wordt ingedrukt. 2. Druk op de Aan/Uit-toets Op het digitale display leest u het nummer "1" van het eerste keuzeprogramma (Voorspoelen). 3. Controleer of zout en glansmiddel aanwezig zijn (zie het betreffende hoofdstuk) 10. Trek de onderste korf naar voren en plaats daarin pannen, schalen, grote borden en bestek. Trek de bovenste korf naar voren en plaats daarin kleine borden, schoteltjes, kopjes en glazen. Een programma annuleren Om een vaatwasprogramma dat al bezig is te annuleren, drukt u ongeveer 2 seconden op de toets "Annuleren/Wijzigen" tot u het korte geluidssignaal "opdracht geaccepteerd" hoort. Op het display verschijnt nummer "1" van het eerste keuzeprogramma terwijl het controlelampje van de programmakeuze knippert: de vorige afstelling is geannuleerd en er kan een ander programma gekozen worden. 5. Vullen van afwasmiddelhouder Strooi of giet afwasmiddel het vakje van de afwasmiddelhouder. 12. Machine leeghalen Wacht een paar minuten, want het servies is zeer heet. Bovendien is het droogresultaat beter als u de deur niet direct opent. Om te voorkomen dat druppels uit de bovenste korf op serviesgoed in de onderste korf vallen, adviseren wij om eerst de onderste korf naar buiten te trekken en leeg te maken. Gebeurt dat toch, dan zal een veiligheidsschakelaar ervoor zorgen dat de machine direct stopt. Wij adviseren u om vóór u de deur tussentijds opent, de machine uit te schakelen door middel van de AAN/ UlT-toets. Als u de deur direct na beëindiging van een programma opent, kan er hete stoom naar buiten komen. 7. Programma kiezen Om een programma in te stellen, moet u de deur iets openen. Druk de programmakeuzetoets net zolang in tot u op het digitale display het nummer ziet verschijnen dat overeenkomt met het gewenste programma. [. . . ] De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar. Accessoires zijn aan directe slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie uitgesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZTI 6859

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZTI 6859 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag