Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZTE285

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZTE285. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZTE285 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZTE285 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZTE285
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZTE285

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Condensdroger ZTE285 Hartelijk dank voor het kiezen voor onze apparatuur Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat en we hopen dat u ons merk opnieuw zult kiezen bij de aanschaf van andere huishoudelijke apparatuur. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en houdt deze altijd als hulp bij de hand tijdens de levenscyclus van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzingen dienen te worden meegeleverd aan een eventuele volgende eigenaar van dit apparaat. De symbolen die u in sommige paragrafen van dit boekje tegenkomt hebben de volgende betekenis: De waarschuwingsdriehoek benadrukt informatie die met name belangrijk is voor uw veiligheid of voor de juiste werking van het apparaat. De met dit symbool gemarkeerde informatie verschaft extra aanwijzingen en praktische tips over het gebruik van het apparaat. [. . . ] Nalappen met schoon water en daarna droogzemen Belangrijk: Gebruik nooit spiritus, terpentine en dergelijke oplosmiddelen. Het filtergedeelte Een heel klein gedeelte van de pluizen komt toch 18 ondanks het pluizenfilter in het omringende filtergedeelte terecht. Maak daarom van tijd tot tijd het gehele filtergedeelte schoon. Verwijder het viltachtige stof en plaats het filter weer terug. S1151 s De pluizenfilters De pluizenfilters dienen na elke droogbeurt (voor het uitnemen van het wasgoed) met een vochtige doek gereinigd te worden. Het controlelampje Filter herinnert u hieraan. Het pluizenfilter aan de binnenkant van de deur moet voor reiniging uitgetrokken worden. Daartoe trekt u het filter aan de Verbaast u zich niet over de hoeveelheid fijn pluis. Dit pluis ontstaat door het dragen van de kleding of het gebruiken van de textiel. Het wordt door de wind weggeblazen als u het wasgoed buiten aan de lijn droogt en blijft eenvoudig in het wasgoed zitten als u binnenshuis droogt. Na verloop van tijd kunnen de pluizenfilters een wittige aanslag vertonen, die veroorzaakt wordt door de wasmiddelresten in het wasgoed. Reinig de filters met warm water en een borstel. Het filter in de deursponning kan verwijderd worden (zie afbeelding). Dit filter kan met het vleugeltje naar rechts of links gemonteerd worden. Attentie! Het apparaat nooit gebruiken zonder filters. P1153 De luchtcondensor Reinig de condensor als het lampje Condensor brandt. De luchtcondensor bevindt zich achter een deurtje in de sokkel van de droger. Het deurtje kunt u openen door op de toets te drukken (zie afbeelding). of aan het eind van de droogcyclus nog water bevindt op het oppervlak van de condensor. Om de luchtcondensor uit de machine te nemen, moeten eerst de twee rode bevestigingsschijf jes naar beneden worden gedraaid. Trek de condensor vervolgens aan de handgreep naar buiten. dichtingen rondom de luchtcondensorho uder en de binnenzijde van het deurtje met een vochtige doek reinigen. Attentie! Gebruik geen scherpe voorwerpen om de condensor te reinigen. Hij zou kunnen beschadigen. Attentie! De luchtcondensor weer in de droger plaatsen, de rode bevestigingsschijf jes omhoog draaien en het deurtje sluiten. Het apparaat nooit gebruiken zonder luchtcondensor. gecondenseerd en als water in de reservoir opgevangen. De reservoir moet na iedere droogbeurt geleegd worden. Het brandende lampje Waterhouder herinnert u hieraan. Ga als volgt te werk: · Trek de reservoir langzaam uit de machine. · Keer de reservoir om en laat al het water weglopen. [. . . ] Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZTE285

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZTE285 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag