Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZT 75

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZT 75. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZT 75 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZT 75 te teleladen.


ZANUSSI ZT 75 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (412 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZT 75 (400 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZT 75

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ZANUSSI KOELKAST REFRIGERATEUR KÜHLBOX REFRIGERATOR ZT 75 (RB 70 I) GEBRUIKSAANWIJZING MODE D`EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOK 200362966 NL FR DE GB H/Za/17-8. (04. ) NL Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden: Aanwijzingen m. b. t. [. . . ] Let erop dat de hoek van de deur parallel loopt met de zijkant van de keukenkast. Bevestig de afdekking van het bovenste deurscharnier weer. Zet de handgreep en de kunststof pluggen op de andere kant over. Deurdraairichting omzetten Als dat handiger in het gebruik is, kunt u de deurdraairichting van rechts naar links omzetten. Verwijder de afdekking van het bovenste deurscharnier, draai de schroeven die het bovenste deurscharnier vasthouden (2 stuks) uit en verwijder het deurscharnier (zie afbeelding). Een servicetechnicus kan tegen betaling het deurscharnier overzetten. 8 Elektrische aansluiting Deze koelkast is ontworpen voor 230 V AC (~) 50 Hz. Het apparaat moet worden aangesloten aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde. Als zo'n stopcontact niet aanwezig is, laat het dan door een erkend installateur in de buurt van de koelkast aanbrengen. NL Dit apparaat voldoet aan de volgende EUrichtlijnen: 73/23/EEG van 19. 02. 1973 wijzigingsrichtlijnen) - laagspanningsrichtlijn 89/336/EEG van 03. 05. 1989 wijzigingsrichtlijnen - EMC-richtlijn (incl. (incl. Bewaartijdentabel Verse levensmiddelen in de koelkast bewaren i Soort 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 X X X X X x X X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X rauw vlees gekookt vlees gebraden vlees rauw gehakt gebraden gehakt vleeswaren verse vis gekookte vis gebakken vis vis uit blik verse kip gebraden kip verse eend, gans gebraden eend, gans boter ongeopend boter geopend melk room zure room kaas (hard) kaas (zacht) kwark eieren spinazie. erwten, bonen paddestoelen wortelen, bieten tomaten kool snel rottend fruit (aardbei, framboos enz. ) ander fruit fruit uit blik Bewaartijd in dagen 3 4 5 6 x x x X x x x X x x x x x x x x X X X X X x X x X X X X X x X x X X X X X X x x x x x x x X X x x x X X X X X x X x X X X x X x x x x x x X x x x X x x X x x X X X x x x x x x x X x x X x x X x X X x x Verpakking 7 vershoudfolie, luchtdicht afgesloten schaaltje afgesloten schaaltje afgesloten schaaltje afgesloten schaaltje vershoudfolie, vetvrij papier vershoudfolie, luchtdicht afgesloten schaaltje afgesloten schaaltje afgesloten schaaltje vershoudfolie, luchtdicht afgesloten schaaltje vershoudfolie, luchtdicht afgesloten schaaltje originele verpakking originele verpakking originele verpakking kunststof schaaltje kunststof schaaltje aluminium folie vershoudfolie vershoudfolie vershoudfolie vershoudfolie vershoudfolie vershoudfolie vershoudfolie vershoudfolie vershoudfolie vershoudfolie afgesloten schaaltje x X x x X x x X x X X x x X normale bewaartijd X mogelijke bewaartijd (geldt alleen voor echt verse producten) Garantie en service Garantiebepalingen en Service Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. 1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar. Accessoires zijn aan directe slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie uitgesloten. 9 Algemene Garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent een jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, NL Indien binnen de garantietermijn door Zanussi reparaties worden verricht, wordt de oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd. Op reparaties buiten de garantietermijn door Zanussi verricht, en op de hierbij geleverde, betaalde en gemonteerde onderdelen wordt 1 jaar garantie verleend. Indien na drie maal uitvoeren van eenzelfde reparatie, hetzelfde defect opnieuw optreedt en geen resultaat van een opnieuw uitvoeren van een reparatie verwacht mag worden, zal een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel worden aangeboden. De aanbieding geschiedt tegen bijbetaling op basis van een te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 3 Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten, per definitie: wasautomaten, trommeldroogautomaten, afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/kisten, ovens, fornuizen en inbouwapparaten. 3a De regeling als genoemd onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen bereikbaar is. Voorts dienen ten tijde van het bezoek het apparaat en de eigenaar, of diens gemachtigde plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te zijn. 4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risico van de fabrikant. 5 Alle niet onder punt 3 en punt 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende functionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franco aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats. [. . . ] Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZT 75

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZT 75 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag