Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZT 162

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZT 162. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZT 162 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZT 162 te teleladen.


ZANUSSI ZT 162 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (220 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZT 162

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ZANUSSI KOELKAST ZT 162 (TT 160**) GEBRUIKSAANWIJZING 200364311 NL GR H/Za/27. (02. ) NL Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden: Aanwijzingen m. b. t. [. . . ] Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het apparaat met onderbrekingen werkt. Als de compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat niet werkt. Daarom moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken, voordat u elektrische onderdelen aanraakt. Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Apparaat ontdooien. Controleren of het apparaat stabiel staat (alle vier voeten moeten op de vloer staan). Het apparaat koelt niet De rijplaag op de wanden is dikker dan 5 mm. geluid. Als u de storing aan de hand van de aanwijzingen niet kunt oplossen, neem dan contact op met Service. 10 NL Aanwi jzingen v oor de ins t allat eur Technische gegevens Model/Type bruto-inhoud (l) nuttige inhoud (l) breedte (mm) hoogte (mm) diepte (mm) Energieverbruik energie-efficintieklasse steraanduiding vriesruimte aansluitwaarde (W) gewicht (kg) (kWh/24 uur) (kWh/jaar) ZT 162 (T T 160**) vriesruimte: 20 koelruimte: 137 vriesruimte: 20 koelruimte: 118 550 850 600 0, 75 274 C ** 100 35 Installeren van het apparaat Vervoer, uitpakken U kunt het apparaat het beste rechtop in de originele verpakking vervoeren. Neem in geval van transportschade contact op met de leverancier en sluit het apparaat niet aan. Opstelling De omgevingstemperatuur heeft invloed op het stroomverbruik. Daarom moet het apparaat op een plaats staan waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse waarvoor het uitgevoerd is, zie onderstaande tabel. Klimaatklasse SN N ST Omgevingstemperatuur +10 . . , +32 C +16 . . , +32 C +18 . . , +38 C Reiniging Als de omgevingstemperatuur te laag is, kan de temperatuur in de koelruimte te hoog worden. Als de omgevingstemperatuur te hoog is, moet de compressor langer werken, de temperatuur in de koelruimte stijgt en er wordt meer energie verbruikt. Verwijder het plakband waarmee de onderdelen in het apparaat vastgezet zijn. Neem de binnenkant van het apparaat met handwarm water en wat mild reinigingsmiddel af. Wrijf daarna de binnenkant van het apparaat droog. 11 NL Het apparaat moet waterpas staan. Als het apparaat waterpas moet worden gezet, kunnen deze afstandsringen worden verwijderd. Zet het apparaat niet direct in de zon of dicht bij een verwarming of fornuis. Is opstelling naast een warmtebron niet te vermijden, dan moeten de volgende minimale afstanden worden aangehouden: Naast een gas- of elektrisch fornuis 3 cm. Als de afstand kleiner is, plaats dan een warmteisolerende plaat van 0, 5 tot 1 cm dik tussen de twee apparaten. A: opstelling onder een keukenkastje B: vrije opstelling Deurdraairichting omzetten Ga als volgt te werk: Als dat handiger in het gebruik is, kunt u de deurdraairichting van rechts naar links omzetten. Kantel het apparaat voorzichtig achterover en zorg ervoor dat de compressor de vloer niet raakt. Draai de stelvoeten aan beide zijden uit (2 stuks), daarna de schroeven die de onderste deurscharnieren vasthouden (3 stuks) en de schroef aan de andere kant van het apparaat. Zet de stift in de onderste deurscharnierplaat in de richting van de pijl over. Bevestig de plaat aan de andere kant en laat de stand van de deur ongewijzigd. Draai dan de ene schroef in de vrijgekomen plaats aan de andere kant, daarna de stelvoeten (2 stuks) en zet het apparaat weer rechtop. 12 NL Om het bovenste deurscharnier om te zetten draait u de schroeven (2 stuks) los die het kunststof bovenblad op de achterzijde van het apparaat vasthouden. Duw het bovenblad terug en til het van het apparaat. Draai de schroeven uit die het bovenste deurscharnier vasthouden (2 stuks). [. . . ] De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik 6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, nietvakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZT 162

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZT 162 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag