Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZT 154 AO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZT 154 AO. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZT 154 AO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZT 154 AO te teleladen.


ZANUSSI ZT 154 AO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (551 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZT 154 AO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ZANUSSI KOELKAST ZT 154 AO (TTI 150****) GEBRUIKSAANWIJZING 200362972 NL H/Za/24-2. (04. ) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden: Aanwijzingen m. b. t. [. . . ] Îòñòðàíÿâàíå íà íÿêîè íåèçïðàâíîñòè Problemen oplossen Lamp vervangen Als de lamp kapot is, kunt u hem als volgt vervangen: Trek de stekker uit het stopcontact. (Type gloeilamp: Mignon 322, 230 V, 15 W, fitting E 14) Het bakje in de afbeelding wordt niet met het apparaat meegeleverd!Als de ijslaag zo dik is, dat hij niet met de kunststof schraper verwijderd kan worden, moet de vriesruimte ontdooid worden (in het algemeen 2 tot 3 keer per jaar). Neem de levensmiddelen uit de koel- en vriesruimte en wikkel ze in enkele lagen krantenpapier of dekens. Maak het apparaat spanningloos en laat de deuren van vries- en koelruimte open. Na het ontdooien de binnenzijde van vries- en koelruimte droog wrijven, de stekker weer in het stopcontact steken en de levensmiddelen weer in het apparaat leggen. Zet na het ontdooien de temperatuurregelaar op de hoogste stand, zodat het apparaat zo snel mogelijk weer de geschikte bewaartemperatuur kan bereiken. Zet daarna de afdekking weer terug, draai de schroef vast en steek de stekker in het stopcontact. Als de lamp defect is, heeft dat geen nadelige invloed op de werking van de koelruimte. Als iets niet werkt Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt verhelpen. Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen (compressor, circulatie). Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het apparaat met onderbrekingen werkt. Als de compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat niet werkt. Daarom moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken, voordat u elektrische onderdelen aanraakt. Reiniging en onderhoud Wij adviseren u de binnenzijde van de koelkast elke 3 tot 4 weken schoon te maken. Gebruik geen reinigingsmiddel of zeep. 7 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Op een hogere stand instellen. U hebt te veel levensmiddelen tegelijk in het apparaat Minder levensmiddelen in het apparaat zetten. U hebt zeer warme levensmiddelen in het apparaat Levensmiddelen eerst tot kamertemperatuur laten gezet. Controleren of het apparaat stabiel staat (alle vier voeten moeten op de vloer staan). Het apparaat maakt veel Het apparaat staat niet goed. geluid. Als u de storing aan de hand van de aanwijzingen niet kunt oplossen, neem dan contact op met Service. Technische gegevens Model/Type bruto-inhoud (l) nuttige inhoud (l) breedte (mm) hoogte (mm) diepte (mm) Energieverbruik (kWh/24 uur) (kWh/jaar) energie-efficiëntieklasse steraanduiding vriesruimte invriesvermogen (kg/24 h) max. bewaartijd bij stroomuitval (uur) aansluitwaarde (W) gewicht (kg) Aanwijzingen voor de installateur ZT 154 AO (TTI 150****) vriesruimte: 18 koelruimte: 128 vriesruimte: 18 koelruimte: 122 550 850 600 0, 60 219 A **** 2 11 80 37 Installeren van het apparaat Vervoer, uitpakken U kunt het apparaat het beste rechtop in de originele verpakking vervoeren. Neem in geval van transportschade contact op met de leverancier en sluit het apparaat niet aan. Neem de binnenkant van het apparaat met handwarm water en wat mild reinigingsmiddel af. Wrijf daarna de binnenkant van het apparaat droog. Opstelling De omgevingstemperatuur heeft invloed op het stroomverbruik. Daarom moet het apparaat op een plaats staan waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse waarvoor het uitgevoerd is, zie onderstaande tabel. Klimaatklasse Omgevingstemperatuur SN +10 +32°C N +16 +32°C ST +18 +38°C Reiniging Verwijder het plakband waarmee de onderdelen in het apparaat vastgezet zijn. 8 Als de omgevingstemperatuur te laag is, kan de temperatuur in de koelruimte te hoog worden. [. . . ] De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik 6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZT 154 AO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZT 154 AO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag