Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZSLN1211

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZSLN1211. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZSLN1211 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZSLN1211 te teleladen.


ZANUSSI ZSLN1211 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1291 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZSLN1211

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en reparatie-informatie: www. VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik. [. . . ] Wacht tot het indicatielampje begint te 5 keer knipperen + pauze + 5 keer knipperen = niveau 5. Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd. Als het glansmiddelreservoir leeg is, gaat de glansmiddelindicator branden om aan te geven dat u glansmiddel moet bijvullen. Als u tevreden bent met de droogresultaten bij het gebruik van alleen multitabletten, kunt u de aanduiding voor het bijvullen van glansmiddel deactiveren. Voor de beste droogprestaties dient u echter altijd glansmiddel te gebruiken. Schakel de aanduiding in om de glansmiddelindicator actief te houden als u standaard wasmiddel of multitabletten zonder glansmiddel bevat. Wacht tot het indicatielampje blijft knipperen en de overige programmaindicatielampjes uit zijn. Is aan = Melding dat het Is uit = Melding dat het HET GLANSSPOELMIDDELNIVEAU De vrij te geven hoeveelheid glansmiddel kan worden ingesteld tussen stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand 8 (hoogste hoeveelheid). Niveau 0 schakelt het glansmiddeldoseerbakje uit en er wordt geen glansmiddel afgegeven. Wacht tot het indicatielampje blijft knipperen en de overige programmaindicatielampjes uit zijn. Na het beëindigen van het programma klinkt er tevens een geluidssignaal. Het geluidssignaal voor het einde van het programma inschakelen Druk drie keer op de programmatoets. Wacht tot het indicatielampje blijft knipperen en de overige programmaindicatielampjes uit zijn. Tijdens de droogfase opent de deur automatisch en blijft op een kier staan. Probeer de deur van het apparaat niet binnen 2 minuten na automatisch openen te sluiten. AirDry wordt automatisch bij alle programma´s Als het apparaat toegankelijk is voor kinderen, adviseren wij u om AirDry te deactiveren, omdat het openen van de deur gevaarlijk kan zijn. Wacht tot het indicatielampje blijft knipperen en de overige programmaindicatielampjes uit zijn. Controleer of het ingestelde stand van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Het zout wordt gebruikt om de hars in de waterontharder te herladen en voor goede wasresultaten voor dagelijks gebruik. Schud de trechter voorzichtig bij het handvat om de laatste korrels erin te krijgen. Giet het glansmiddel in het doseervakje (C) totdat de vloeistof de markering "FILL" heeft bereikt. De Auto Off-functie Deze functie verlaagt het energieverbruik door het apparaat automatisch uit te schakelen als het niet werkt. [. . . ] Als de optie uitgestelde start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot het aftellen is voltooid. Controleer de stroomsterkte van het stopcontact en het vermogen op de meter, of zet één van de in gebruik zijnde apparaten uit. Raadpleeg "Voor het eerste gebruik", "Dagelijks gebruik", or "Hints en tips" voor andere mogelijke oorzaken. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met onze klantenservice of een servicecentrum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZSLN1211

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZSLN1211 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag