Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZRS921W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZRS921W. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZRS921W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZRS921W te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZRS921W
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZRS921W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KOEL-VRIESKAST ZRS 921 X ZRS 921 W GEBRUIKSAANWIJZING 2222708-31 Aanwijzing voor het gebruik van het instructieboekje Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat. Veiligheid Het is uiterst belangrijk dat de bij het apparaat behorende gebruiksaanwijzing bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over de gebruiksaanwijzing en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. [. . . ] · Schakel de kast weer in en plaats, na circa een half uur, de elders bewaarde diepvriesproducten weer in de vriesruimte. Gebruik voor het verwijderen van de rijp nooit metalen voorwerpen; u zou uw koelkast kunnen beschadigen. Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het ontdooiproces te versnellen die niet door de fabrikant zijn aangegeven. · Wij raden u aan het gaatje in het afvoerkanaal regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat het dooiwater de levensmiddelen nat maakt. Gebruik voor het doorprikken het staafje dat zich in het gaatje bevindt. Schoonmaken Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken. Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het apparaat schoon te maken; dit zou het apparaat kunnen beschadigen. Naar behoefte kunt u de buitenkant van de kast lappen met lauwwarm water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel, daarna afnemen met schoon water. Het verdient aanbeveling de buitenkant af en toe in de witte (auto-) was te zetten. Tijdelijk buiten gebruik stellen · Trek de stekker uit het stopcontact, verwijder dan alle resterende levensmiddelen en maak de binnenkant goed schoon (zie "Voor ingebruikname"). · Laat de deur op een kier staan. 7 Vriesruimte · In de vriesruimte dient u de rijp te verwijderen, wanneer deze een laag van circa 5 mm vormt. Gebruik hiervoor de meegeleverde plastic spatel. Ga als volgt te werk: · Draai de thermostaatknop op «O» of trek de stekker uit het stopcontact; · Omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats. Vervangen van de lamp Voor het vervangen van de lamp het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken. Het lampje van de koelkast is op de volgende wijze bereikbaar: 1. Verwijder het losse deel door er lichte druk op uit te oefenen (zie afbeelding). Vervang het lampje dan door een lampje met hetzelfde vermogen. Het vermogen is op het afschermkapje aangegeven. D411 Storingen Indien de koelkast niet functioneert, controleer dan onderstaande punten, voordat u contact opneemt met onze service-afdeling: Storing Temperatuur in het apparaat is te hoog Oplossing Temperatuur is niet juist ingesteld. Zie hoofdstuk "Instellen van de temperatuur". Plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij eromheen kan circuleren. Het apparaat staat naast een warmtebron. Zie hoofdstuk "Plaats van opstelling". Zie hoofdstuk "Instellen van de temperatuur". [. . . ] De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd. 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZRS921W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZRS921W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag