Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZQS 612 4A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZQS 612 4A. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZQS 612 4A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZQS 612 4A te teleladen.


ZANUSSI ZQS 612 4A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3936 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZQS 612 4A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. Een eventueel noodzakelijke wijziging van de watertoe- en/of afvoervoorzieningen ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. [. . . ] U kunt in de bovenste korf nu geen borden meer plaatsen die een diameter van meer dan 20 cm hebben. Een open deur kan gevaarlijk zijn. RC01 A 63 PBA02/2NL Praktische tips voor het afwassen Voor een goed resultaat Potten, pannen, kopjes, glazen en dergelijke altijd met de opening naar beneden. In principe plaatst u alles scheef in de korven opdat het afwaswater niet langs maar op en in het serviesgoed wordt gesproeid. Hoe minder het serviesgoed tegen elkaar staat hoe beter het afwasresultaat. Programma knop Toetsen indrukken Aanbevolen hoeveelheid afwasmiddel in de houder op het dekseltje Programma beschrijving Normaal 65°C met voorspoelen A B C D Aan Uit 25 g 5g Koud voorspoelen 65°C afwassen 2 x koud spoelen 1x warm spoelen Normaal 65°C zonder voorspoelen Licht verontreinigd. Servies, bestek. Aan Uit 25 g / 65°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x warm spoelen * Snel programma 65°C Licht verontreinigd. servies, bestek. Aan Uit Aan Uit 25 g / 65°C afwassen 2 x koud spoelen Voorspoelen Servies dat u pas later gaat afwassen. / / 1 x koud spoelen (om te voorkomen dat voedselresten opdrogen). * Dit is een bijzonder programma bedoeld om binnen korte tijd een volle lading, bestaande uit borden, glazen en nauwelijks bevuild serviesgoed (met uitzondering van pannen) te spoelen waardoor het weer snel opnieuw kan worden gebruikt. 66 PWP07/1NL Zo gaat u te werk 1. Controleer of de zeven schoon zijn (zie het hoofdstuk «Onderhoud») 9. Machine is klaar De machine stopt automatisch. 10. Controleer of zout en glansmiddel aanwezig zijn (zie het betreffende hoofdstuk) Schakel de machine uit door op de AAN/UIT toets drukken. Draai de kraan dicht. 3. Vullen van de korven Verwijder grove resten uit schalen en borden. Trek de onderste korf naar voren en plaats daarin pannen, schalen, grote borden en bestek. Verkeerd of te weinig afwasmiddel gebruikt, het is te oud en/of te klonterig en/of van slechte kwaliteit. Het gekozen programma was niet geschikt voor de aard en/of hoeveelheid van de bevuiling. Kijk in alle gevallen naar zowel het zoutvat als de glansmiddelhouder. Het serviesgoed is na het beëindigen van het programma te lang in de machine gebleven. 70 PSN01/1NL De machine neemt geen water in q q q q De zeven zijn verstopt q q De machine pompt niet af q q q q Teveel geluid De deur gaat moeilijk dicht Het afwasresultaat is niet goed q q q q q q q q q q q q q Kalkvlekken, strepen, waas op het serviesgoed De afwas is niet droog q q Kunt u de oorzaak van een storing niet zelf opsporen en verhelpen, belt u dan de servicedienst. Houd merk en modelnummer van uw machine bij de hand; de servicedienst zal u erom vragen. Zie de afbeelding. Veiligheidsinrichtingen tot bescherming tegen overstroming De machine is voorzien van een extra bescherming tegen overstroming. Deze bevindt zich op de bodem van de machine en gaat werken als er waterlekken binnen de machine zijn. Om de machine te laten repareren moet u de servicedienst bellen. Prod. No. . . . . . . . . RA01 Service en onderdelen Reparaties aan electrische toestellen mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot de ELGROEP FABRIEKSSERVICE. 71 PSN04NL Installatie Technische gegevens Afmetingen Breedte Hoogte Maximale diepte Maximale diepte bij open deur 59. 6 cm 81. 8 - 87. 8 cm 55 cm 111. 4 cm 230V - 50Hz -10A 200 W 2100 W 2300 W Minimum Maximum 50 kPa (0. 5 bar) 800 kPa (8 bar) 12 couverts 24 l 1. 5 kW/h Lichtspanning/frequentie Opgenomen motorvermogen Opgenomen vermogen verwarmingselement Aansluitwaarde Waterleidingdruk Kapaciteit Waterverbruik Energieverbruik Elektrische aansluiting De machine is gemaakt voor 230V met een frequentie van 50Hz. [. . . ] de meegeleverde steuntjes aan het werkblad, aan aangrenzende keukenkastjes of aan de muur worden bevestigd. Bevestig de steuntjes met de schroeven 3. 5 x 16 aan het werkblad of aangrenzende keuken meubelen. Gebruik de gaten aan boven- of zijkant. De zijkanten van de afwasmachine mogen in geen geval doorboord worden, omdat dat de hydraulische onderdelen die zich tussen de kuip en de zijkant bevinden kan beschadigen. 76 II54 PFI24/1NL Aanpassen van de plint Om de deur volledig te kunnen openen, moet eventueel de plint van de nis aangepast worden. Via de hoogte (a) en de diepte (b) in de tekening, vindt u de uitzaagmaat 600 mm breed bij (x) mm hoog voor het te verwijderen deel van de plint. II59 a II15 b Hoogte (a)* 1 7 0 1 6 0 1 5 0 1 4 0 1 3 0 1 2 0 11 0 1 0 0 90 40 136 131 125 118 110 100 93 85 75 50 135 131 125 118 110 102 92 85 75 Diepte (b)* 60 137 132 125 118 110 102 94 85 75 70 138 134 128 120 110 104 95 85 75 80 90 100 / / / X 139 130 124 115 105 98 88 78 / / 138 129 120 110 100 90 80 / 135 125 115 105 95 85 600 mm minimum (*) mm X Uitsnijding uit de plint 77 PFI05NL GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden Algemene Garantiebepalingen 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZQS 612 4A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZQS 612 4A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag