Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOHXX3X2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOHXX3X2. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZOHXX3X2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOHXX3X2 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZOHXX3X2
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZOHXX3X2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatieinformatie: www. Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik. [. . . ] Maak het apparaat schoon met een vochtige zachte doek. Volg als u een ovenspray gebruikt de aanwijzingen op de verpakking. Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten. Gebruik alleen lampjes met dezelfde specificaties. Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in het apparaat vast komen te zitten. 1 Bedieningspaneel 2 Knop voor verwarmingsfuncties 3 Aan/uit-lampje/symbool 4 Display 5 Bedieningsknop (voor de temperatuur) 6 Temperatuurindicator/symbool 7 Verwarmingselement 8 Lamp 9 Ventilator 10 Uitsparing van de ovenruimte - Bak voor De knop komt dan naar buiten. De oven kan een vreemde geur en rook afgeven tijdens het voorverwarmen. Zorg ervoor dat de kamer wordt verlucht. , - druk om het uur in te Maak de oven en de accessoi- res schoon met een zachte Doek, warm water en een mild Schakel de oven uit en wacht tot deze afgekoeld is. Draai aan de knop voor de verwar- mingsfuncties om een verwarmings- functie te selecteren. draai aan de regelknop om de tempe- ratuur te selecteren. Draai wanneer het bereiden stopt aan de knoppen naar de uit-stand om de oven uit te schakelen. Bakken op maximaal drie rek- standen tegelijkertijd en voedsel drogen. Stel de temperatuur 20 °C tot 40 °C lager in dan voor Boven- / onderwarmte. Deze functie is ontworpen om tijdens de bereiding energie te besparen. Bij het gebruik van deze functie kan de temperatuur in de ruimte verschillen van de ingestelde temperatuur. het ver- warmingsvermogen kan worden verminderd. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Dagelijks gebruik", opmerkin- gen op: Warmelucht (vochtig) . Voor het roosteren van dunne stukjes voedsel en voor het ma- ken van toast. Voor het roosteren van dunne stukjes voedsel in grote hoe- veelheden en voor het maken van toast. [. . . ] Draai de glazen afdekking om die te verwijderen. Neem in alle gevallen die niet in deze tabel zijn opgenomen contact op met een erkend servicecentrum. Neem contact op met een erkend servicecen- trum. Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper ofeen erkende serviceafdeling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZOHXX3X2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZOHXX3X2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag