Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOHWC0X1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOHWC0X1. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZOHWC0X1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOHWC0X1 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZOHWC0X1
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZOHWC0X1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatieinformatie: www. Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik. [. . . ] Alle bereidingen moeten worden uitgevoerd met gesloten ovendeur. Een deur), zorg er dan voor dat de deur nooit gesloten is als het apparaat in werking is. Warmte en vocht kunnen achter een gesloten meubelpaneel ophopen en schade aan het apparaat, de behuizing of de vloer veroorzaken. Sluit het meubelpaneel niet tot het apparaat volledig afgekoeld is na gebruik. Gevaar voor letsel, brand en schade aan het apparaat. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld. Er bestaat een risico dat de glasplaten kunnen breken. Neem contact op met een erkend servicecentrum. Wees voorzichtig als u de deur van het apparaat verwijdert. Maak het apparaat schoon met een vochtige zachte doek. Volg als u een ovenspray gebruikt de aanwijzingen op de verpakking. Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten. Gebruik alleen lampjes met dezelfde specificaties. Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in het apparaat vast komen te zitten. 1 Bedieningspaneel 2 Stroomlampje/symbool 3 Knop voor verwarmingsfuncties 4 Bedieningsknop (voor de temperatuur) 5 Temperatuurindicator/symbool 6 Luchtopeningen voor koelventilator 7 Verwarmingselement 8 Lamp 9 Ventilator 10 Verwijderbare inschuifrail 11 Roosterhoogtes Reinig de oven en accessoires voor het eerste gebruik. Zet de accessoires en verwijderbare inschuifrails terug in de beginstand. Warm de lege oven voor het eerste gebruik voor. accessoires kunnen heter worden dan normaal. De oven kan een vreemde geur en rook afgeven. [. . . ] Pruimentaart, ver- 170 warm de oven voor Soesjesdeeg, ver- 190 warm de oven voor Gebruik de derde rekstand. Ze nemen de warmte beter op dan licht en reflecterend servies. Volg voor de beste resultaten de volgende aanwijzingen op die hieronder in de tabel staan. Draai het voedsel hal- verwege de berei- dingstijd om. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZOHWC0X1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZOHWC0X1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag