Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOHKE2X1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOHKE2X1. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZOHKE2X1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOHKE2X1 te teleladen.


ZANUSSI ZOHKE2X1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1777 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZOHKE2X1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of kookgerei te plaatsen of verwijderen. Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, dient u de stekker van het apparaat uit het stopcontact te trekken. WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om elektrische schokken te voorkomen. Gebruik het apparaat niet voordat u het in de ingebouwde structuur installeert. [. . . ] Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten. Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in het apparaat vast komen te zitten. 1 Bedieningspaneel 2 Aan/uit-lampje/symbool 3 Knop voor verwarmingsfuncties 4 Display 5 Bedieningsknop (voor de temperatuur) 6 Temperatuurindicator/symbool 7 Luchtopeningen voor koelventilator 8 Verwarmingselement 9 Lamp 10 Ventilator 11 Verwijderbare inschuifrail 12 Rekstanden De knop komt dan naar buiten. 1 Voorafgaand aan het eerste gebruik De oven kan een vreemde geur en rook afgeven tijdens het voorverwarmen. Na ongeveer 5 se- conden stopt het knipperen en geeft de klok de tijd weer. Reinig de oven en de accessoi- res met een zachte doek, warm Schakel de oven uit en wacht tot deze is afgekoeld. Draai aan de knop voor de verwar- mingsfuncties om een verwarmings- functie te selecteren. Draai wanneer het bereiden stopt aan de knoppen naar de uit-stand om de oven uit te schakelen. Bakken op maximaal twee rek- standen tegelijkertijd en voedsel drogen. Stel de temperatuur 20 °C tot 40 °C lager in dan voor Boven- / onderwarmte. Deze functie is ontworpen om tijdens de bereiding energie te besparen. Bij het gebruik van deze functie kan de temperatuur in de ruimte verschillen van de ingestelde temperatuur. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Dagelijks gebruik", opmerkin- gen op: Warmelucht (vochtig) . Voor het bakken van taarten met een knapperige bodem en het inmaken van voedsel. Voor het roosteren van dunne stukjes voedsel en voor het ma- ken van toast. Voor het roosteren van dunne stukjes voedsel in grote hoe- veelheden en voor het maken van toast. Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte met botten op één niveau. Deze functie wordt gebruikt om te voldoen aan de energie-efficiëntieklasse en ecodesign-vereisten overeenkomstig EU 65/2014 en EU 66/2014. De ovendeur dient tijdens de bereiding gesloten te zijn zodat de functie niet wordt onderbroken en de oven werkt op de hoogst mogelijke energie-efficiëntie. [. . . ] Restwarmte Wanneer de kookduur langer is dan 30 minuten, verlaag dan de oventemperatuur tot minimaal 3-10 minuten voor het einde van het koken. Eten warm houden Kies de laagst mogelijke temperatuurinstelling om de restwarmte te gebruiken en een maaltijd warm te houden. Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recycleren. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool Niet weg met het huishoudelijk afval. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZOHKE2X1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZOHKE2X1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag