Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOHKE2X1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOHKE2X1. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZOHKE2X1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOHKE2X1 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZOHKE2X1
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZOHKE2X1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatieinformatie: www. Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik. [. . . ] Er bestaat een risico dat de glasplaten kunnen breken. Neem contact op met een erkend servicecentrum. Wees voorzichtig als u de deur van het apparaat verwijdert. Maak het apparaat schoon met een vochtige zachte doek. Volg als u een ovenspray gebruikt de aanwijzingen op de verpakking. Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten. Gebruik alleen lampjes met dezelfde specificaties. Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in het apparaat vast komen te zitten. 1 Bedieningspaneel 2 Aan/uit-lampje/symbool 3 Knop voor verwarmingsfuncties 4 Display 5 Bedieningsknop (voor de temperatuur) 6 Temperatuurindicator/symbool 7 Luchtopeningen voor koelventilator 8 Verwarmingselement 9 Lamp 10 Ventilator 11 Verwijderbare inschuifrail 12 Rekstanden De knop komt dan naar buiten. 1 Voorafgaand aan het eerste gebruik De oven kan een vreemde geur en rook afgeven tijdens het voorverwarmen. Zorg ervoor dat de kamer goed is geventileerd. , - druk hierop om de tijd in te stellen. Na ongeveer 5 se- conden stopt het knipperen en geeft de klok de tijd weer. Reinig de oven en de accessoi- res met een zachte doek, warm Schakel de oven uit en wacht tot deze is afgekoeld. Draai aan de knop voor de verwar- mingsfuncties om een verwarmings- functie te selecteren. Draai wanneer het bereiden stopt aan de knoppen naar de uit-stand om de oven uit te schakelen. Bakken op maximaal twee rek- standen tegelijkertijd en voedsel drogen. Stel de temperatuur 20 °C tot 40 °C lager in dan voor Boven- / onderwarmte. Deze functie is ontworpen om tijdens de bereiding energie te besparen. Bij het gebruik van deze functie kan de temperatuur in de ruimte verschillen van de ingestelde temperatuur. [. . . ] Zoek bij het gebruik van dit Warm de oven voor Warm de oven voor Gebruik de tweede rekstand. Leg de kip op een omge- keerde onderschotel in een groot bord. Room kan ook met nog licht bevroren deeltjes goed worden geklopt. Ze nemen de warmte beter op dan licht en reflecterend servies. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZOHKE2X1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZOHKE2X1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag