Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOHKC0X1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOHKC0X1. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZOHKC0X1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOHKC0X1 te teleladen.


ZANUSSI ZOHKC0X1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1143 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZOHKC0X1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of kookgerei te plaatsen of verwijderen. Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, dient u de stekker van het apparaat uit het stopcontact te trekken. WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om elektrische schokken te voorkomen. Gebruik het apparaat niet voordat u het in de ingebouwde structuur installeert. [. . . ] ­ haal vochthoudende schotels en eten uit het apparaat als u klaar bent met koken. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer. Een deur), zorg er dan voor dat de deur nooit gesloten is als het apparaat in werking is. Warmte en vocht kunnen achter een gesloten meubelpaneel ophopen en schade aan het apparaat, de behuizing of de vloer veroorzaken. Sluit het meubelpaneel niet tot het apparaat volledig afgekoeld is na gebruik. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten. Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in het apparaat vast komen te zitten. 1 Bedieningspaneel 2 Stroomlampje/symbool 3 Knop voor verwarmingsfuncties 4 Bedieningsknop (voor de temperatuur) 5 Temperatuurindicator/symbool 6 Luchtopeningen voor koelventilator 7 Verwarmingselement 8 Lamp 9 Ventilator 10 Verwijderbare inschuifrail 11 Roosterhoogtes Reinig de oven en accessoires voor het eerste gebruik. Zet de accessoires en verwijderbare inschuifrails terug in de beginstand. Voor het braden of bakken van ge- rechten waarvoor dezelfde berei- dingstemperatuur nodig is, op meer- dere roosterhoogten, zonder dat er smaken worden overgebracht van het ene naar het andere gerecht. Voor het bakken van taarten met een knapperige bodem en het inma- ken van voedsel. Voor het braden van grotere stuk- ken vlees of gevogelte met botten op één niveau. Voor het roosteren van dunne stuk- jes voedsel in grote hoeveelheden en voor het maken van toast. Voor het roosteren van dunne stuk- jes voedsel en voor het maken van toast. Bij het gebruik van deze functie kan de temperatuur in de ruimte verschillen van de ingestelde tem- peratuur. Raad- pleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Dagelijks gebruik", op- merkingen op: Warmelucht (voch- tig) . Deze functie wordt gebruikt om te voldoen aan de energie-efficiëntieklasse en ecodesign-vereisten overeenkomstig EU 65/2014 en EU 66/2014. De ovendeur dient tijdens de bereiding gesloten te zijn zodat de functie niet wordt onderbroken en de oven werkt op de hoogst mogelijke energie-efficiëntie. Zie het hoofdstuk 'Hints and tips', Warmelucht (vochtig) voor bereidingsinstructies. [. . . ] Droog de uitsparing na elk gebruik met een Dagelijks gebruik zachte doek. Trek de inschuifrail bij de achterkant uit de zijwand en verwijder deze. U kunt de ovendeur en de interne glasplaat verwijderen om ze schoon te maken. Lees de volledige instructie 'Verwijderen van installatiedeur' voordat u de glasplaten verwijdert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZOHKC0X1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZOHKC0X1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag