Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOHID3X1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOHID3X1. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZOHID3X1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZOHID3X1 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZOHID3X1
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZOHID3X1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatie-informatie: www. VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik. [. . . ] Reinig de oven en de accessoires met een zachte doek, warm water en een mild reinigingsmiddel. Stel de maximale temperatuur in voor de functie: . Stel de maximale temperatuur in voor de functie: . Stel de maximale temperatuur in voor de functie: . Schakel de oven uit en wacht tot deze is afgekoeld. Draai aan de knop voor de verwarmingsfuncties om een verwarmingsfunctie te selecteren. Draai wanneer het bereiden stopt aan de knoppen naar de uit-stand om de oven uit te schakelen. Gevaar voor brandwonden en schade aan het apparaat. Vul de uitsparing in de ovenruimte niet bij tijdens de bereiding of als de oven heet is. Draai aan de regelknop voor de temperatuur om de temperatuur in te stellen. verwarm de lege oven 10 minuten voor om vochtigheid te creëren. zie het hoofdstuk 'Nuttige aanwijzingen en tips'. De ovendeur niet openen tijdens het koken. Draai aan de knop voor de verwarmingsfuncties naar de uit-stand om de oven uit te schakelen. Nadat de functie eindigt, dient u de deur voorzichtig te openen. vrijgekomen vocht kan brandwonden veroorzaken. Hete lucht PLUS / Reinigen met water Warmelucht Om tijdens de bereiding vocht toe te voegen. Om tijdens het bakken de juiste kleur en knapperigheid te krijgen. om bij het opwarmen meer sappigheid te geven. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging" voor meer informatie over: Aqua Clean. Deze functie is ontworpen om tijdens de bereiding energie te besparen. Bij het gebruik van deze functie kan de temperatuur in de ruimte verschillen van de ingestelde temperatuur. [. . . ] Zorg ervoor dat het oppervlak van de glasplaat op de bedrukte zijde na de installatie niet ruw aanvoelt. Als de deur correct wordt geïnstalleerd, klikt de rand van de deur. Zorg ervoor dat u de interne glasplaat correct in de uitsparingen plaatst. A Houd de halogeenlamp altijd met een doek vast om te voorkomen dat er vetrestjes op de ovenlamp verbranden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZOHID3X1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZOHID3X1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag