Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZNF31X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZNF31X. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZNF31X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZNF31X te teleladen.


ZANUSSI ZNF31X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2538 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZNF31X BROCHURE (57 ko)
   ZANUSSI ZNF31X DATASHEET (105 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZNF31X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Inhoudsopga v e Belangrijke aanwijzingen m. b. t. [. . . ] Wanneer de temperatuur van de koelplaat is opgelopen tot +3 - +4 °C zet de temperatuurregelaar het koelproces weer in gang. . Het smeltwater loopt via een afvoergootje naar een reservoir boven de compressor en verdampt door de warmte van de compressor. Let u erop, dat de opening waar het ontdooide water uitstroomt, regelmatig gecontroleerd en gereinigd dient te worden, omdat het water in het geval van een verstopping naar de isolatiestof van het apparaat vloeit waar het een defect kan veroorzaken. De opening van de buisslang kunt u met het bijgevoegde apparaat reinigen, zie afbeelding. Dit apparaat dient in de opening te worden opgeslagen. Regelmatige reiniging Het apparaat dient regelmatig te worden gereinigd. Gebruik geen wasmiddelen, schuurmiddelen, sterk geparfumeerde reinigingsmiddelen, waspolitoer of andere producten met ontsmettingsmiddelen of met alcohol!Trekt u de stekker uit het stopcontact voor het reinigen. Reiniging binnen het apparaat Reinigt u de binnenste delen en de bestanddelen met warm water en met zuiveringszout (5 ml voor 0, 5 liter water). Het profiel van de afdichting van de deur reinigt u met zuiver water. Reiniging buiten het apparaat De buitenste delen van het apparaat wast u met warm water en met zuiveringszout (5 ml voor 0, 5 liter water). Een of twee keer per jaar moesten het stof en het vuil vanaf de condensator op de achterwand van het apparaat worden verwijderd en de verdamper op de compressor gereinigd. Na de reiniging kan het apparaat opnieuw worden aangesloten. Als de koelkast niet in gebruik is Als de koelkast langere tijd niet in gebruik is, gaat u als volgt te werk: Trek de stekker uit het stopcontact. De deur open laten om geurvorming te voorkomen. Een van de typische redenen voor de verstopping van de opening is als u een naar papier verpakte voedsel naar het apparaat legt, dat tenslotte naar de achterwand plakt. Controleren of de deuren goed dicht kunnen en of de deurrubbers onbeschadigd en schoon zijn. Apparaat in werking stellen volgens de aanwijzingen in hoofdstuk , , In gebruik nemen". Contact opnemen met een elektro-installateur. De stekker zit niet in het stopcontact. De temperatuurregelaar is niet ingesteld. Het apparaat staat niet goed. Controleren of het apparaat stabiel staat (alle vier voeten moeten op de vloer staan). Als u de storing aan de hand van de aanwijzingen niet kunt oplossen, neem dan contact op met Service. 9 NL Aanwi jzingen v oor de ins t allat eur Technische gegevens Model Brutto inhoud (l) Netto inhoud (l) Breedte (mm) Hoogte (mm) Diepte (mm) Energieverbruik ZNB 32NC ZNB 32NC8 Koelgedeelte: 226 Vriesgedeelte: 91 Koelgedeelte: 223 Vriesgedeelte: 78 595 1750 632 0, 948 346 A 4 18 0, 6 42 67 1 - (kWh / 24uur) - (kWh / jaar) Energieklasse volgens de EU richtlijn Invriescapaciteit (kg/24uur) Maximale bewaartijd in geval van storing Neutrale stroomsterkte (A) Geluidsniveau (dB) Gewicht (kg) Aantal compressoren Installeren van het apparaat Vervoer, uitpakken U kunt het apparaat het beste rechtop in de originele verpakking vervoeren. Neem in geval van transportschade contact op met de leverancier en sluit het apparaat niet aan. Reiniging Verwijder de plakband en andere voorwerpen waarmee de losse onderdelen aan de binnenkant van het apparaat zijn bevestigd. Reinig de binnenkant van het apparaat met lauw water en een kleine hoeveelheid afwasmiddel. Indien de omgevingstemperatuur boven de maximale waarde stijgt, dan moet de compressor langer werken en wordt het automatische ontdooiingproces verstoord waardoor de temperatuur in het koelgedeelte en het stroomverbruik stijgt. Plaatsing De omgevingstemperatuur oefent een invloed uit op het stroomverbruik en de juiste werking van het apparaat. Hou er rekening mee dat het apparaat wordt gebruikt in een omgeving, die overeenkomt met de klimaatklasse vermeldt op het typeplaatje. De omgevingstemperaturen en hun klimaatklasse, zijn hieronder in het schema vermeldt. Klimaatklasse SN N ST Omgevingstemperatuur +10 . . , +32 °C +16 . . , +32 °C +18 . . , +38 °C Indien de omgevingstemperatuur onder de minimale waarde daalt, zal de temperatuur in het koelgedeelte boven de voorgeschreven temperatuur stijgen. 10 Monteert u de afstandhouders in het tasje van de onderdelen naar de achterste hoeken van het apparaat. [. . . ] Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZNF31X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZNF31X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag