Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZMU16MXL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZMU16MXL. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZMU16MXL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZMU16MXL te teleladen.


ZANUSSI ZMU16MXL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1027 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZMU16MXL (708 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZMU16MXL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 34 35 25 WAARSCHUWINGEN EN ADVIEZEN VOOR ELEKTRISCHE OVENS Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instruktieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instuktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. q Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. [. . . ] Als dir onverhoopt een keer gebeurt, probeer dan onder geen voorwaarde de oven zelf te repareren, maar waarschuw direkt Elgroep Frabrieksservice. KONTROLELAMPJE "OVEN IN BEDRIJF" Dit lampje brandt als de oven in bedrijf is. 20 0 20 0 150 MAX 150 27 HET GEBRUIK VAN DE OVEN VOOR DE EERSTE KEER Na het plaatsen van de oven ga dan als volgt te werk: a) zet de thermostaatknop op MAX; b) zet de ovenfunctieknop op traditioneel koken ( ); c) laat de oven (leeg) 45 minuten lang werken; d) zet een raam open voor frisse lucht. Tijdens de eerste paar minuten zal er rook met een onaangename geur onstaan, dit wordt veroorzaakt door het isolatiemateriaal en vettige restanten op het materiaal, erop gekomen tijdens de produktie. Voordat u de oven gaat gebruiken reinig dan eerst de legrekken en afdruipschaal grondig met een afwasmiddel. Opgelet: de kans bestaat, dat bij onzorgvuldig gebruik van de ovendeur vingers beklemd raken. 3 Bij het openen van de deur altijd de handgreep in het midden beetpakken (Fig. -- Steek het spit zodanig door het vlees dat dit zo goed mogelijk in evenwicht is. -- Steek de punt van het spit in de opening in de achterwand van de ovenruimte en leg de voorkant van het spit in de drager. 4 FO 0329 28 PRAKTISCHE TIPS In dit boekje is een adviestabel voor het bereiden van veel voorkomende gerechten opgenomen. Bedenkt u echter dat het hier slechts om adviezen gaat, zodat u een idee hebt hoe te beginnen. De meeste gerechten kunt u zowel met het heteluchtsysteem als met konventionele onder- en bovenwarmte bereiden. U vindt zelf uit welke manier u voor welk gerecht het meeste aanspreekt GRILLEREN Vrijwel alle vleessoorten, behalve gehakt en bepaald mager wild, kunnen gegrilleerd worden. Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve of giftige stoffen voor het schoonmaken. Zuren, zoals die in citroenen, pruimen, rabarber en dergelijke voorkomen, kunnen echter bij morsen matte vlekken veroorzaken. Zijn dit soort vlekken toch ontstaan, dan zijn ze niet meer te verwijderen. Dat stoort echter niet de goede werking en de duurzaamheid van de oven. De voorkant van de oven kunt u naar behoefte reinigen met warm water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel. Om dat te vergemakkelijken kunt u de knoppen tijdelijk verwijderen door ze naar u toe van de assen af te trekken. Moderne huishoudschoonmaakmiddelen drogen doorgaans streeploos op. FO 0288 Fig. 7 FO 0027 VERWIJDEREN VAN DE OVENDEUR Als tijdens het schoonmaken van de ovenbinnenkant de deur in de weg zit, of bij het schoonmaken tussen de glasdeuren, kan de deur tijdelik verwijderd worden of uiteen worden genomen. Ga als volgt te werk: 1) Open de deur geheel; 2) Klap de beugeltjes op de scharnieren om (fig. 6); 3) Slui de deur tot hij stuit (staat dan schuin open); 4) Til de deur met beide handen iets op en trek hem naar u toe uit het ovenfront (fig. 6); 5) Leg de deur op een vlakke ondergrond, bv tafel; 6) Draai de schroeven links en rechts los A (Fig. [. . . ] 4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risiko van de fabrikant. 5 Alle niet onder punt 3 en punt 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende funktionele kenmerken bezitten maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franko aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats. 6 Indien een onder de algemene garantieperiode vallend defekt aan een apparaat niet meer hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZMU16MXL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZMU16MXL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag