Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZMSN4CX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZMSN4CX. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZMSN4CX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZMSN4CX te teleladen.


ZANUSSI ZMSN4CX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4885 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZMSN4CX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat mag alleen door kinderen vanaf acht jaar, personen met verminderde fysieke, motorieke of mentale vaardigheden of personen die onbekend zijn met het apparaat worden gebruikt, wanneer ze instructies voor veilig gebruik hebben gekregen en de risico's van het apparaat begrijpen of wanneer ze het apparaat onder toezicht van een volwassene bedienen. Op kinderen moet toezicht worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. Kinderen van acht jaar of ouder mogen het apparaat alleen reinigen of onderhouden als dit onder toezicht van een volwassene gebeurt. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik op hoogtes hoger dan 2000 m. [. . . ] Installeer dit apparaat niet in keukenkastjes zonder de gespecificeerde achterste afvoerkanaal van 45 mm. Zorg ervoor dat de stekker makkelijk bereikbaar is, zodat hij in geval van nood snel uit het stopcontact kan worden getrokken. Of het moet mogelijk zijn om de stroom naar de oven uit te schakelen door middel van een schakelaar die volgens de bedradingsvoorschriften is opgenomen in de vaste bedrading. Het aansluitsnoer mag alleen door een erkend installateur worden vervangen. Als het netsnoer beschadigd is, dan dient dit vervangen te worden door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen. Het apparaat aansluiten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde met een eenfasige wisselspanningaansluiting (230-240 v/50 hz). Vóór het opstellen een stuk touw aan het aansluitsnoer aanbrengen. Daardoor wordt dan bij het inbouwen de aansluiting aan punt (a) vereenvoudigd. Bij het inschuiven van het apparaat in een hoge kast mag het aansluitsnoer nOOit beklemd raken. De magnetron niet gebruiken om levensmiddelen in olie of vet te frituren. de temperatuur kan niet gecontroleerd worden en het vet kan vlam vatten. Personen met pacemakers moeten bij hun arts of bij de fabrikant informeren naar voorzorgs-maatregelen bij het omgaan met magnetrons. Nooit vloeistof in de openingen van de veiligheidsvergrendelingen van de deur of ventilatie-openingen laten komen of voorwerpen in deze openingen steken. In het geval van een lekkage dient u de oven onmiddellijk uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact te halen en een erkende service agent van electrOluX te bellen. Alleen het voor dit apparaat bedoelde draaiplateau en draaimechanisme gebruiken. Geen hete gerechten of heet servies op het Geen koude levensmiddelen of koud servies Gebruik geen plastic bakjes in de magnetron als de oven nog warm is van de grill- & hetelucht-modus, omdat deze kunnen smelten. Gebruik geen kunststof servies als het apparaat na het gebruik van de grill nog heet is; het servies kan smelten. Zowel de fabrikant als de handelaar kunnen geen verantwoording op zich nemen voor beschadigingen van het apparaat of verwondingen van personen, die als gevolg van een foutieve elektrische aansluiting ontstaan. Rond de deurafdichtingen en afsluitvlakken kunnen zich waterdamp en druppels vormen. Dit is normaal en is geen aanwijzing dat er microgolven naar buiten komen of dat er van een andere storing sprake is. Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten. [. . . ] Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de huisinstallatie uit. De binnenverlichting kan alleen worden vervangen door een erkende service agent van electrOluX, die hiervoor opgeleid is. Stel een langere tijd in (dubbele hoeveelheid = bijna dubbele tijd) of · Als de oven gedurende 2 minuten of langer in een willekeurige modus werkt, dan blijft de koelventilator 3 minuten na het einde van het koken aanstaan. 2450 mhz 1) (groep 2, klasse B) zmsn4c breedte x hoogte x diepte: 595 mm x 460 mm x 378 mm zmsn7c breedte x hoogte x diepte: 595 mm x 390 mm x 378 mm Het apparaat wordt overeenkomstig deze norm als apparaat in groep 2, klasse B geclassificeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZMSN4CX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZMSN4CX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag