Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZMSN4CX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZMSN4CX. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZMSN4CX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZMSN4CX te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZMSN4CX
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZMSN4CX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drücken Sie während des kochens die uhr-/gewichts-taste, um die uhrzeit zu überprüfen. ?ffnen Sie die gerätetür und stellen Sie die Drücken Sie die taste leistungsstufe, um die Mikrowellenleistung während des garvorgangs zu überprüfen. ?ffnen Sie die gerätetür und stellen Sie die ?ffnen Sie die gerätetür und stellen Sie die ?ffnen Sie die gerätetür und stellen Sie die Für das kochen mit heißluft drücken Sie die heißluft-taste wiederholt, um die gewünschte heißluft-temperatur einzugeben. Um die temperatur während des kochens zu überprüfen, drücken Sie die heißluft-taste. [. . . ] Of het moet mogelijk zijn om de stroom naar de oven uit te schakelen door middel van een schakelaar die volgens de bedradingsvoorschriften is opgenomen in de vaste bedrading. Het aansluitsnoer mag alleen door een erkend installateur worden vervangen. Als het netsnoer beschadigd is, dan dient dit vervangen te worden door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen. Plaats het stopcontact niet achter de kast. Het apparaat aansluiten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde met een eenfasige wisselspanningaansluiting (230-240 v/50 hz). Vóór het opstellen een stuk touw aan het aansluitsnoer aanbrengen. Daardoor wordt dan bij het inbouwen de aansluiting aan punt (a) vereenvoudigd. Bij het inschuiven van het apparaat in een hoge kast mag het aansluitsnoer nOOit beklemd raken. De magnetron niet gebruiken om levensmiddelen in olie of vet te frituren. de temperatuur kan niet gecontroleerd worden en het vet kan vlam vatten. Alleen speciaal daarvoor geschikte popcorn in de magnetron bereiden. Personen met pacemakers moeten bij hun arts of bij de fabrikant informeren naar voorzorgs-maatregelen bij het omgaan met magnetrons. Nooit vloeistof in de openingen van de veiligheidsvergrendelingen van de deur of ventilatie-openingen laten komen of voorwerpen in deze openingen steken. In het geval van een lekkage dient u de oven onmiddellijk uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact te halen en een erkende service agent van electrOluX te bellen. Breng op geen enkele wijze veranderingen aan het apparaat aan. Alleen het voor dit apparaat bedoelde draaiplateau en draaimechanisme gebruiken. Gebruik de oven niet zonder het draaiplateau. Geen hete gerechten of heet servies op het Geen koude levensmiddelen of koud servies Gebruik geen plastic bakjes in de magnetron als de oven nog warm is van de grill- & hetelucht-modus, omdat deze kunnen smelten. Gebruik geen kunststof servies als het apparaat na het gebruik van de grill nog heet is; het servies kan smelten. Zowel de fabrikant als de handelaar kunnen geen verantwoording op zich nemen voor beschadigingen van het apparaat of verwondingen van personen, die als gevolg van een foutieve elektrische aansluiting ontstaan. Rond de deurafdichtingen en afsluitvlakken kunnen zich waterdamp en druppels vormen. Dit is normaal en is geen aanwijzing dat er microgolven naar buiten komen of dat er van een andere storing sprake is. [. . . ] Plaats de dikste gedeelten van het voedsel dichtbij de rand van de schaal. ) gebruik magnetronfolie of een geschikt deksel. Voedsel met een schil of vel moet op verschillende plaatsen worden ingeprikt voor het koken of opwarmen aangezien de hoeveelheid stoom toeneemt en het voedsel kan laten ontploffen. Eieren mogen niet in de magnetron worden opgewarmd omdat ze kunnen ontploffen, zelfs na het koken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZMSN4CX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZMSN4CX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag