Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT652DBV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT652DBV. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZKT652DBV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT652DBV te teleladen.


ZANUSSI ZKT652DBV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (550 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZKT652DBV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd. Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Neem deze aanwijzingen in acht, omdat anders bij eventuele schade het recht op garantie vervalt. Personen (waaronder begrepen kinderen) die op grond van hun fysieke, sensorische of verstandelijke vermogens, dan wel op grond van onervarenheid of onkunde niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, dienen dit apparaat niet zonder het toezicht of zonder de instructies van een verantwoordelijke persoon te gebruiken. [. . . ] Krassen of donkere vlekken in het glaskeramiek kunnen niet meer worden verwijderd, zij hebben echter geen invloed op het functioneren van het apparaat. De kookzones kunnen niet Sinds het inschakelen van worden ingeschakeld of wer- het apparaat zijn meer dan ken niet 10 seconden verstreken De vergrendeling is ingescha- Vergrendeling uitschakelen keld (zie hoofdstuk "Bedieningsveld vergrendelen/ontgrendelen") De kinderbeveiliging is ingeschakeld Er zijn meerdere sensorvelden tegelijk aangeraakt Schakelt automatisch uit is geactiveerd Kinderbeveiliging deactiveren (zie hoofdstuk "Kinderbeveiliging") Raak slechts één sensorveld tegelijk aan Eventueel op het bedieningsveld liggende voorwerpen (pan, vaatdoek o. Neem contact op met de klantenservice wanneer de kookzone toch heet is. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. De in het land van gebruik geldende wetgeving, verordeningen, richtlijnen en normen dienen te worden nageleefd (veiligheidsvoorschriften, vakkundige recycling volgens de voorschriften, enz. De montage mag slechts door een gekwalificeerd technicus worden uitgevoerd. de minimumafstanden tot andere apparaten en meubelen dienen in acht te worden genomen. De aanraakbeveiliging dient met de inbouw te zijn gewaarborgd; lades mogen bijvoorbeeld alleen met beschermplaat direct onder het apparaat worden gemonteerd. De naden op het werkblad dienen met een geschikt afdichtingsmateriaal tegen vocht te worden beschermd. De dichting zorgt voor een naadloze aansluiting tussen apparaat en werkblad. De onderkant van het apparaat aan de binnenzijde tegen damp en vochtigheid beschermen, bijv. Voorkom het plaatsen van het apparaat direct naast deuren of onder ramen. Openklappende deuren en openspringende ramen kunnen anders het kookgerei van de kookplaat stoten. Elektrische aansluiting laten uitvoeren door een erkend elektrotechnisch installateur. Losse en verkeerde stekkerverbindingen kunnen de klemmen oververhitten. Bij een aansluiting met 1- of met 2-fasen dient steeds de juiste en passende netaansluitng van het type H05BB-F Tmax 90°C (of hoger) te worden ingezet. Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze door een speciale aansluitkabel (type H05BB-F Tmax 90°C; of hoger) worden vervangen. In de elektrische installatie moet een inrichting worden aangebracht, die het mogelijk maakt het apparaat met een contactopeningswijdte van min. ­ voor de vier hoeken van de rand moeten de uiteinden van het afdichtingstape in verstek worden gesneden. ­ het afdichtingstape goed in de hoek van de rand vastplakken, zodat tijdens het voegen geen siliconenkit aan de onderklant van het glaskeramiek kan komen. Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. [. . . ] 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZKT652DBV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZKT652DBV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag