Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 850D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 850D. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZKT 850D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 850D te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZKT 850D
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZKT 850D (753 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZKT 850D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Glass Ceramic Induction Hob Glaskeramische inductie-kookplaat Table de cuisson vitrocéramique à induction Induktions-Glaskeramik-Kochfeld ZKT 850 D INSTRUCTION BOOK GEBRUIKSAANWIJZING NOTICE D´UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG GB NL F D 319 599 400 - B - 0102 - 03 Geachte klant, Lees deze informatie voor de gebruiker zorgvuldig. de veiligheid op de eerste pagina's van dit boekje!Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen. Geef het boekje door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. [. . . ] In de indicatie van de kookstand gaat nu a abranden. Dan op sensorveld - drukken en op de gewenste doorkookstand , , tot ( instellen. De ingestelde doorkookstand wordt eerst aangegeven. de doorkookstand weer a in de indicatie. Na afloop van de aankooktijd wordt weer de doorkookstand aangegeven. Vergrendeling van het apparaat of van de kookzones (kinderbeveiliging) 3 Vergrendeling van het apparaat Met de vergrendelingstoets kunt u het apparaat volledig afsluiten, zodat niet per ongeluk instellingen kunnen worden uitgevoerd. Het betreffende controlelampje gaat branden. Schakel de kinderbeveiliging uit voordat u het apparaat uitschakelt. Als u dat vergeet, is de kinderbeveiliging altijd actief, als u het apparaat weer inschakelt. Alleen de aan/uit-toets kan worden ingedrukt, als de kinderbeveiliging actief is. 3 3 Vergrendeling van de kookzones Als een of meer kookzones zijn ingeschakeld, kunt u ze vergrendelen om te verhinderen dat de instellingen per ongeluk worden gewijzigd. Als u de kookzone ingeschakeld en het verwarmingsvermogen gekozen hebt, drukt u op de vergrendelingstoets y. Het vergrendelingssysteem wordt geactiveerd: Het betreffende controlelampje gaat branden. Als de besturing vergrendeld is: · kunnen de instellingen niet worden gewijzigd; · kunnen de kookzones en de besturing alleen m. b. v. de aan/uit-toets worden uitgeschakeld. Als u tijdens het automatische koken een hogere stand kiest, bijv. van § naar %, wordt rekening gehouden met de reeds verlopen aankooktijd. Als u een lagere stand kiest, wordt het automatische koken direct beëindigd. Ook bij opnieuw koken op een nog warme kookzone maakt de kookautomatiek gebruik van de restwarmte. Als de pan tijdens de aankookstoot van de kookzone wordt genomen, wordt de aankookstoot zo lang onderbroken, tot weer een pan op de kookzone wordt gezet (als de onderbreking ten minste niet langer dan 10 minuten duurt). 27 Timer Met de geïntegreerde timer kan bij alle vier kookzones een kooktijd worden ingesteld. U hoeft zo tijdens het koken niet voortdurend in de buurt van de kookplaat te blijven: de kookzone wordt op de gewenste tijd automatisch uitgeschakeld. Als u de timer zonder kookzone programmeert, kunt u de klok als , , kookwekker" (zie , , Timer - kookwekkerfunctie") gebruiken. Timer - kookwekkerfunctie De timer kan als , , kookwekker" worden gebruikt, als hij niet voor een kookzone is geprogrammeerd. Inschakelen van de , , kookwekker" Het apparaat is uitgeschakeld: 1. Druk op toets + of - om een tijd vast te leggen. De timer kan niet als kookwekker worden gebruikt, als een of meer kookzones in gebruik zijn. Programmeren van de timer 1. Zodra u een kookzone hebt gekozen en de punt wordt aangegeven, stelt u een verwarmingsvermogen tussen 1 en 9 in. Druk nu op de toets voor de timer w: in het display van de timer wordt , , 00. " aangegeven. Gebruik de toetsen + en - om de gewenste kooktijd (1 tot 99 minuten) te kiezen. [. . . ] de veiligheid van elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke doeleinden en · DIN 44546 / 44547 / 44548 m. b. t. de gebruikseigenschappen van elektrische fornuizen voor het huishouden. · EN 55014-2 / VDE 0875 deel 14-2 · EN 55014 / VDE 0875 deel 14/12. 93 · EN 61000-3-2 / VDE 0838 deel 2 · EN 61000-3-3 / VDE 0838 deel 3 m. b. t. de fundamentele veiligheidseisen betreffende elektromagnetische compatibiliteit (EMC). ; Dit toestel voldoet aan de EG-richtlijnen · 73/23/EEG van 19. 02. 1973 (Laagspanningsrichtlijn) · 89/336/EG van 03. 05. 1989 (EMC-richtlijn incl. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZKT 850D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZKT 850D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag