Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 850D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 850D. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZKT 850D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 850D te teleladen.


ZANUSSI ZKT 850D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (360 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZKT 850D (753 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZKT 850D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Glass Ceramic Induction Hob Glaskeramische inductie-kookplaat Table de cuisson vitrocéramique à induction Induktions-Glaskeramik-Kochfeld ZKT 850 D INSTRUCTION BOOK GEBRUIKSAANWIJZING NOTICE D´UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG GB NL F D 319 599 400 - B - 0102 - 03 Geachte klant, Lees deze informatie voor de gebruiker zorgvuldig. Geef het boekje door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. Genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. Met dit symbool zijn tips en aanwijzingen voor economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. Mocht er een storing optreden, dan vindt u in deze gebruiksaanwijzing tips om storingen zelf op te heffen, zie hoofdstuk , , Wat is er aan de hand als. . . ". [. . . ] Als de besturing vergrendeld is: · kunnen de instellingen niet worden gewijzigd; · kunnen de kookzones en de besturing alleen m. b. v. de aan/uit-toets worden uitgeschakeld. Als u tijdens het automatische koken een hogere stand kiest, bijv. van § naar %, wordt rekening gehouden met de reeds verlopen aankooktijd. Als u een lagere stand kiest, wordt het automatische koken direct beëindigd. Ook bij opnieuw koken op een nog warme kookzone maakt de kookautomatiek gebruik van de restwarmte. Als de pan tijdens de aankookstoot van de kookzone wordt genomen, wordt de aankookstoot zo lang onderbroken, tot weer een pan op de kookzone wordt gezet (als de onderbreking ten minste niet langer dan 10 minuten duurt). 27 Timer Met de geïntegreerde timer kan bij alle vier kookzones een kooktijd worden ingesteld. U hoeft zo tijdens het koken niet voortdurend in de buurt van de kookplaat te blijven: de kookzone wordt op de gewenste tijd automatisch uitgeschakeld. Als u de timer zonder kookzone programmeert, kunt u de klok als , , kookwekker" (zie , , Timer - kookwekkerfunctie") gebruiken. Timer - kookwekkerfunctie De timer kan als , , kookwekker" worden gebruikt, als hij niet voor een kookzone is geprogrammeerd. Inschakelen van de , , kookwekker" Het apparaat is uitgeschakeld: 1. De timer kan niet als kookwekker worden gebruikt, als een of meer kookzones in gebruik zijn. Programmeren van de timer 1. Zodra u een kookzone hebt gekozen en de punt wordt aangegeven, stelt u een verwarmingsvermogen tussen 1 en 9 in. Druk nu op de toets voor de timer w: in het display van de timer wordt , , 00. " aangegeven. Gebruik de toetsen + en - om de gewenste kooktijd (1 tot 99 minuten) te kiezen. De timer wordt na enkele seconden automatisch geactiveerd en telt in stappen van een minuut terug. Uitschakelen van de , , kookwekker" Na afloop van de geprogrammeerde tijd wordt , , -" in het display van de timer aangegeven en er klinkt ca. Om het signaal eerder uit te schakelen, drukt u op de toets van de timer. Als u de tijdschakelklok vóór afloop van de geprogrammeerde tijd wilt uitschakelen, drukt u op toets -, tot , , 00. " in het display van de timer wordt aangegeven. Om de timer snel uit te schakelen, drukt u tegelijkertijd op de toetsen + en -. 3 Houd toets + of - ingedrukt om de gewenste tijd sneller in te stellen. Uitschakelen van de timer Als de ingestelde kooktijd om is, wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld. 2 minuten lang een signaal: in het display wordt , , -" aangegeven. Om het signaal eerder uit te schakelen, drukt u op de toets van de timer. Als u de timer vóór afloop van de geprogrammeerde kooktijd wilt uitschakelen, drukt u op toets -, tot , , 00. " wordt aangegeven. Om de kookzone snel uit te schakelen, drukt u op de toets voor de betreffende kookzone: het gekozen verwarmingsvermogen en een punt worden aangegeven. De timer wordt niet uitgeschakeld, maar heeft geen invloed meer op de kookzone. 3 Aanwijzing: U kunt de kookstand alleen wijzigen bij een geselecteerd kookzone. Dat wordt aangegeven door een punt in het display. 28 Power-functie , , P" Met de Power-functie , , P" kunt u het vermogen van de twee voorste kookzones 10 minuten lang verhogen. [. . . ] · Afdichting bij het raam controleren op correcte positie en op eventuele gaten. Er mag geen extra siliconenafdichting aangebracht worden, omdat dit het uitbouwen bij service bemoeilijkt. · Voor demontage moet de kookplaat er van onderen uitgedrukt worden. Doel, normen, richtlijnen Dit apparaat voldoet aan de volgende normen: · EN 60 335-1 en EN 60 335-2-6 m. b. t. de veiligheid van elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke doeleinden en · DIN 44546 / 44547 / 44548 m. b. t. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZKT 850D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZKT 850D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag