Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 663L ALU ZAN./HI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 663L ALU ZAN./HI. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZKT 663L ALU ZAN./HI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 663L ALU ZAN./HI te teleladen.


ZANUSSI ZKT 663L ALU ZAN./HI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (805 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZKT 663L ALU ZAN./HI (953 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZKT 663L ALU ZAN./HI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ceramic glass hob Table de cuisson vitrocramique Glaskeramische kookplaat ZKT663 Installation and Operating Instructions Instructions de montage et mode d'emploi Montage- en gebruikshandleiding g f l Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Let vooral op hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste pagina's. Geef het boekje door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. In de tekst worden de volgende symbolen gebruikt: 1 Aanwijzingen m. b. t. Deze cijfers leiden u stap voor stap door de bediening van het apparaat. [. . . ] Het controlelampje knippert nu langzamer en de resterende kooktijd wordt tijdens het verloop in het display aangegeven. Wanneer de automatische uitschakeling voor meerdere kookzones is ingesteld, dan geldt deze voor de kookzone met de kortste resterende kooktijd. De controlelampjes van de overige kookzones, waarvoor automatische uitschakeling is ingesteld, branden. Om de resterende kooktijd van een van deze kookzones aan te geven, selecteert u de kookzone met het sensorveld timer . Om de resterende kooktijd te wijzigen selecteert u de gewenste kookzone met het sensorveld timer . U kunt de wijziging uitvoeren met de sensorvelden timer-instelling of . 69 Na het verstrijken van de ingestelde kooktijd wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld en er klinkt gedurende twee minuten een geluidssignaal. Raak het sensorveld timer aan om de zoemer uit te schakelen. 3 U kunt sneller instellen door of van de seneen sorvelden timer-instelling net zolang aan te raken tot de gewenste waarde is bereikt. Als u eerst drukt op het sensorveld timer-instelling , dan begint de instelling van de tijd bij 99 minuten. Als u eerst drukt op het sensorveld timer-instelling , dan begint de instelling van de tijd bij 1 minuut. Automatische uitschakeling voortijdig beindigen U kunt de automatische uitschakeling op twee manieren voortijdig uitschakelen: Kookzone en timer gelijktijdig uitschakelen 1. Stel de gewenste kookzone met het sensorveld kookstandselectie in op nul: Kookzone en timer worden uitgeschakeld. Timer uitschakelen - kookzone blijft actief 1. Stel de timer met het sensorveld timer-instelling in op 00: Alleen timer wordt uitgeschakeld. Kookzone blijft actief. 70 Kookwekker Om de kookwekker te gebruiken moet het apparaat zijn ingeschakeld. Stel de gewenste tijdsduur in met de sensorvelden timer-instelling of . Na enkele seconden wordt de kookwekker geactiveerd en wordt de resterende tijdsduur aangegeven. Om de resterende tijdsduur te wijzigen, raakt u het sensorveld timer aan en wijzigt u de instelling met de sensorvelden voor de timer-instelling of . Na het verstrijken van de ingestelde tijdsduur klinkt er een geluidssignaal en knippert de timer-indicatie 00. Raak het sensorveld timer aan om de zoemer uit te schakelen. Bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen U kunt het bedieningspaneel, met uitzondering van het sensorveld AAN / UIT, op elk willekeurig moment van het kookproces vergrendelen. Hiermee voorkomt u dat de instellingen worden gewijzigd als u bijvoorbeeld met een doek over het bedieningspaneel wrijft. U kunt de vergrendeling weer uitschakelen door het sensorveld Vergrendelen opnieuw ca. Het controlelampje van het sensorveld Vergrendelen gaat uit. 3 Als u het apparaat uitschakelt, wordt de vergrendeling automatisch uitgeschakeld. 71 Toepassingen, tabellen, tips Pannen Hoe beter de pan, des te beter het kookresultaat. Fabrikanten geven vaak de diameter van de bovenste rand van de pan aan. Pannen met een aluminium of koperen bodem kunnen metaalachtige verkleuringen op de glaskeramische plaat achterlaten die moeilijk of helemaal niet meer te verwijderen zijn. [. . . ] Als bescherming tegen vocht moeten alle uitgezaagde snijvlakken met geschikt afdichtmateriaal worden beschermd. Bij betegelde werkbladen moeten de voegen bij het kookgedeelte geheel met voegenmateriaal opgevuld zijn. Bij natuurstenen, kunststenen of keramische platen moeten de springveren met geschikte kunsthars- of tweecomponentenlijm verlijmd worden. Er mag geen extra siliconenafdichting aangebracht worden, omdat dit het uitbouwen bij service bemoeilijkt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZKT 663L ALU ZAN./HI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZKT 663L ALU ZAN./HI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag