Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 663L ALU ZAN./HI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 663L ALU ZAN./HI. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZKT 663L ALU ZAN./HI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 663L ALU ZAN./HI te teleladen.


ZANUSSI ZKT 663L ALU ZAN./HI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (805 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZKT 663L ALU ZAN./HI (953 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZKT 663L ALU ZAN./HI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ceramic glass hob Table de cuisson vitrocramique Glaskeramische kookplaat ZKT663 Installation and Operating Instructions Instructions de montage et mode d'emploi Montage- en gebruikshandleiding g f l Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Let vooral op hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste pagina's. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zodat u nog eens iets kunt nalezen. Geef het boekje door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. In de tekst worden de volgende symbolen gebruikt: 1 Aanwijzingen m. b. t. [. . . ] Het controlelampje linksachter bijvoorbeeld komt daarbij overeen met de kookzone linksachter. Door het sensorveld timer herhaaldelijk aan te raken, selecteert u de volgende actieve kookzone. Stel de gewenste tijdsduur tot de automatische uitschakeling (bijvoorbeeld 15 minuten) voor deze kookzone in met de sensorvelden timer-instelling of terwijl het controlelampje snel knippert. Na enkele seconden wordt de automatische uitschakeling geactiveerd. Het controlelampje knippert nu langzamer en de resterende kooktijd wordt tijdens het verloop in het display aangegeven. Wanneer de automatische uitschakeling voor meerdere kookzones is ingesteld, dan geldt deze voor de kookzone met de kortste resterende kooktijd. De controlelampjes van de overige kookzones, waarvoor automatische uitschakeling is ingesteld, branden. Om de resterende kooktijd van een van deze kookzones aan te geven, selecteert u de kookzone met het sensorveld timer . Het betreffende controlelampje knippert dan snel. Om de resterende kooktijd te wijzigen selecteert u de gewenste kookzone met het sensorveld timer . Het betreffende controlelampje knippert dan sneller. U kunt de wijziging uitvoeren met de sensorvelden timer-instelling of . 69 Na het verstrijken van de ingestelde kooktijd wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld en er klinkt gedurende twee minuten een geluidssignaal. Raak het sensorveld timer aan om de zoemer uit te schakelen. 3 U kunt sneller instellen door of van de seneen sorvelden timer-instelling net zolang aan te raken tot de gewenste waarde is bereikt. Als u eerst drukt op het sensorveld timer-instelling , dan begint de instelling van de tijd bij 99 minuten. Als u eerst drukt op het sensorveld timer-instelling , dan begint de instelling van de tijd bij 1 minuut. Automatische uitschakeling voortijdig beindigen U kunt de automatische uitschakeling op twee manieren voortijdig uitschakelen: Kookzone en timer gelijktijdig uitschakelen 1. Stel de gewenste kookzone met het sensorveld kookstandselectie in op nul: Kookzone en timer worden uitgeschakeld. Timer uitschakelen - kookzone blijft actief 1. Selecteer de gewenste kookzone met het sensorveld timer . Het betreffende controlelampje knippert dan sneller. Stel de timer met het sensorveld timer-instelling in op 00: Alleen timer wordt uitgeschakeld. Kookzone blijft actief. 70 Kookwekker Om de kookwekker te gebruiken moet het apparaat zijn ingeschakeld. Er mag echter geen kookzone zijn ingeschakeld. Stel de gewenste tijdsduur in met de sensorvelden timer-instelling of . [. . . ] Ook bij oudere stroomnetten met AC220V~ werkt het apparaat onberispelijk. De aansluiting van de kookplaat dient zodanig te worden uitgevoerd dat het apparaat met alle polen van het net kan worden gescheiden met een contactopeningswijdte van min. door automatische zekering, aardlekschakelaaroderveiligheidsschakela ar. Als aansluitsnoer moet een snoer van type H05VV-F of van betere kwaliteit worden gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZKT 663L ALU ZAN./HI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZKT 663L ALU ZAN./HI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag