Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 622 HN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 622 HN. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZKT 622 HN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 622 HN te teleladen.


ZANUSSI ZKT 622 HN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (91 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZKT 622 HN (516 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZKT 622 HN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt naar behoren is genformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Algemene veiligheid Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat. Bij was- en droogprogramma's met hoge temperaturen kan het glas van de deur heet worden. Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en dienen niet in het apparaat terecht te komen. [. . . ] Als het apparaat aan het opwarmen is, dat het waterniveau boven de onderrand van deur staat of dat de trommel draait, kan de deur niet worden geopend. Als u de deur niet kunt openen, maar deze toch geopend moet worden, moet u de machine uitschakelen door de programmakiezer op de stand O zetten. Na ongeveer enkele8 minuten kunt u de deur openen (let op het waterniveau en de temperatuur!). Om het programma verder te laten gaan, moet het opnieuw gestart worden. Als de SPOELSTOP optie is geselecteerd, gaat het lampje 9 branden, een knipperende 0 verschijnt op het display, het controlelampje van toets 8 gaat uit en de deur blijft vergrendeld om aan te geven dat het water eerst moet worden weggepompt voordat de deur geopend kan worden. . Om het water af te voeren: de programmakeuzeknop op O draaien selecteer POMPEN of CENTRIFUGEREN programma verlaag het centrifugetoerental, indien nodig, door de betreffende toets in te drukken druk op de toets 8 Zet de programmakiezer op de stand O om de machine uit te schakelen. Draai de waterkraan dicht, als u van plan bent niet meer verder te wassen. Laat de deur open staan om schimmelvorming en onaangename geuren te voorkomen. 18 Alleen drogen Overschrijd de volgende beladingen wasgoed niet: 3 kg voor linnen en katoen en 2 kg voor synthetische stoffen. De waterkraan moet open staan en de afvoerslang moet in de gootsteen geplaatst zijn of aangesloten op de afvoerleiding. Draai de programmakeuzeknop (1) op het gewenste programma voor Katoen of Synthetische stoffen in de sector Drogen. Om het schoonmaken te vergemakkelijken kan het bovenste gedeelte van het vakje voor nabehandelingsmiddelen verwijderd worden De uitsparing van de lade schoonmaken Nadat u de lade hebt verwijderd, kunt u met een borsteltje de uitsparing schoonmaken, zo zorgt u er voor dat alle resten waspoeder verwijderd worden van de boven en onderkant van de uitsparing. Schuif de lade weer naar binnen en laat het spoelprogramma lopen, zonder kleding in de trommel. Onderhoudswasbeurt Bij wasbeurten met lage temperaturen is het mogelijk dat zich restanten in de trommel vormen. Wij raden u daarom aan om regelmatig een onderhoudswasbeurt uit te voeren. Dient u een normale hoeveel wasmiddel te gebruiken, dit moet waspoeder zijn met biologische eigenschappen. Schoonmaken van de buitenkant Maak de buitenkant van de behuizing van het apparaat alleen schoon met water en zeep, droog het daarna grondig af. 21 De pomp schoonmakenz De pomp moet worden gecontroleerd als de machine het water niet wegpompt en/of niet centrifugeert; de machine tijdens het water afvoeren een abnormaal geluid maakt als gevolg van veiligheidsspelden, munten, enz. Open het pompdeurtje door een muntstuk inde gleufte stekenof een geschikt gereedschap, dat u kunt vinden in het zakje met de gebruiksaanwijzing. plaats een opvangbak met een smalle rand bij de pomp om het eventueel vrijkomende water in op te vangen. Verwijder eventuele voorwerpen uit het schoepenrad van de pomp, door dit rond te draaien. Zet het filter terug in de pomp en controleer of het correct geplaatst is. zet de noodafvoerstop weer in het filteren maak het stevig vast 1 2 Sluit het pompdeurtje. Trek met een tang de noodafvoerstop uit de filterkap. Als er geen water meer naar buiten komt, schroef dan het deksel van de pomp los en verwijder het filter. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen. 2 1 Belangrijk!Als het apparaat in werking is en afhankelijk van het geselecteerde programma kan er heet water in de pomp aanwezig zijn. Verwijder het pompdeksel nooit tijdens een wascyclus ; wacht altijd tot de machine de cyclus heeft afgemaakt en tot u het wasgoed uit de trommel heeft gehaald. [. . . ] 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZKT 622 HN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZKT 622 HN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag