Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 621 LN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 621 LN. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZKT 621 LN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 621 LN te teleladen.


ZANUSSI ZKT 621 LN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (161 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZKT 621 LN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd daarom kleine kinderen altijd uit de buurt. 24 Veiligheid tijdens het gebruik · Dit apparaat mag alleen voor het normaal koken en braden van levensmiddelen worden gebruikt. · Voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten aan stopcontacten in de buurt van het apparaat. · Schakel elke keer na het gebruik de kookzones uit. Veiligheid bij het reinigen U moet het apparaat uitschakelen voordat u het gaat reinigen. Het reinigen van het apparaat met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen verboden. 25 Zo wordt schade aan het apparaat voorkomen · Gebruik de kookplaat niet als werkplek of aanrecht. [. . . ] De gladde oppervlakte is makkelijk te reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). · Duokringzones: De kookplaat is uitgevoerd met twee duokringzones. · Restwarmte-indicatie: De restwarmte-indicatie brandt als de kookzone nog zo warm is, dat verbrandingsgevaar bestaat 28 Opbouw van het apparaat Uitvoering kookplaat en bedieningsveld Eénkringskookzone 1200W Duokringzone 700/1700W Duokringzone 750/2200W 4-voudige restwarmte-indicaties (apart voor elke kookplaats) Kookplaatsenschakelaar voor kookzone linksachter Eénkringskookzone 1200W Kookplaatsenschakelaar Kookplaatsenschakelaar voor kookzone rechtsachter Controlelampje duokringzone Kookplaatsenschakelaar voor kookzone linksvoor Controlelampje duokringzone Kookplaatsenschakelaar voor kookzone rechtsvoor 29 Voor het in gebruik nemen Reinigen De glaskeramische kookplaat met een vochtige doek afnemen. 1 Attentie: Gebruik geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen!De oppervlakte kan beschadigd worden. Bediening van de kookplaat 3 Bij het inschakelen van een kookzone kan deze kort zoemen. Dat is een eigenschap van alle glaskeramische kookzones en heeft geen negatieve invloed op het functioneren of de levensduur van het apparaat. Kookplaatsschakelaar · In de bereiken 1-10 kunt u het vermogen traploos instellen. 1 = laagste vermogen 10 = hoogste vermogen K = inschakeling duokringzone Koken met de kookplaats 1. Schakel terug op de vereiste doorkooktrede, zodra er damp afkomt of het vet heet is. Draai om het koken te beëindigen terug op de Uitstand. 2 Schakel de kookzone ca. Zo spaart u elektrische energie. 30 Duokring-kookzone inschakelen 1 De schakelaar voor de duokring-kookzone wordt naar rechts ingeschakeld en mag niet over zijn eindstand heengedraaid worden!Draai hem verder over stand 10 heen (daarbij is een lichte weerstand te voelen) op het symbool , , Duokring", tot hij duidelijk niet verder kan. . Als de duokring-kookzone opnieuw ingeschakeld wordt, moet de grotere verwarmingskring weer ingeschakeld worden. 3 Restwarmte-indicatie Uw glaskeramische kookplaat is uitgerust met een restwarmte-indicatie; iedere kookzone heeft een controlelampje. Indien de zekeringen herhaaldelijk doorslaan, neem dan contact op met een erkende elektromonteur. ­ de overeenkomstige kookzone is ingeschakeld en of de gewenste vermogensstand is ingesteld. ­ bij meerkrings-kookzones: de gewenste verwarmingskring is ingeschakeld. Als u vanwege bedieningsfouten de service-afdeling inschakelt, kan het bezoek van de servicetechnicus ook tijdens de garantietermijn niet kosteloos plaatsvinden 36 Montage-aanwijzing 1 Attentie!Montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mogen alleen door een erkend elektro-installateurworden uitgevoerd. Volg deze aanwijzing op, omdat anders bij schade de aanspraak op garantie vervalt. Technische gegevens Afmetingen apparaat breedte diepte hoogte 572 mm 502 mm 49 mm uitsnijmaten breedte diepte hoekradius 560 mm 490 mm R5 nominaal vermogen kookzone links voor ø 120/210 mm kookzone links achter ø 145 mm kookzone rechts achter ø 120/180 mm kookzone rechts voor ø 145 mm spanning van het verwarmingselement totale aansluitwaarde max. 750/2200 W 1200 W 700/1700 W 1200 W 230 V ~50 Hz 6, 3 kW 37 Doel, normen, richtlijnen Dit apparaat voldoet aan de volgende normen: · EN 60 335-1 en EN 60 335-2-6 m. b. t. de veiligheid van elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke doeleinden en · EN 60350 resp. de gebruikseigenschappen van elektrische fornuizen, kookplaaten, ovens en grills voor het huishouden. · EN 55014-2 / VDE 0875 deel 14-2 · EN 55014 / VDE 0875 deel 14/1999-10 · EN 61000-3-2 / VDE 0838 deel 2 · EN 61000-3-3 / VDE 0838 deel 3 m. b. t. de fundamentele beschermingseisen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC). [. . . ] door automatische zekering, aardlekschakelaaroderveiligheidsschakelaar. Als aansluitsnoer moet een snoer van type H05VV-F of van betere kwaliteit worden gebruikt. Alnaargelang het aansluitschema moeten de aansluitbruggen op de juiste wijze worden ingezet. De kabelaansluitingen moeten volgens de voorschriften worden uitgevoerd en de klemschroeven moeten vast worden aangedraaid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZKT 621 LN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZKT 621 LN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag