Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 620 LN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 620 LN. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZKT 620 LN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 620 LN te teleladen.


ZANUSSI ZKT 620 LN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (88 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZKT 620 LN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In geval van een storing kunt u contact opnemen met onze servicedienst ELGROEP FABRIEKSSERVICE, omdat de gebruiker anders gevaar kan lopen. Schoonmaken Er mogen geen verwarmingselementen aan staan wanneer de kookplateau met de hand wordt schoonmaakt. Schoonmaakhulpmiddelen die gebruik maken van hoge druk of stoom zijn niet toegestaan vanwege de elektrische veiligheidseisen. Houd u aan de raadgevingen voor het onderhoud en hetr schoonmaken van het keramische oppervlak. Bij schade door nalatgeid of verkeerde behandeling zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel opgetreden schade. Gebruik en bediening Houd kleine kinderen altijd uit de buurt. [. . . ] Pannen kunnen daarom direkt van een hete zone naar een koude zone verzet worden. Tijdens het inschakelen van een kookzone kan er in het begin een korte tijd een bromtoon hoorbar zijn. Dat heeft te maken met het materiaal van het element, dit geluid verdwijnt zodra de zone warm is. Het keramische oppervlak van het hete kookplateau mag in geen geval in aanraking komen met kunststoffen en suiker, zowel in vloeibare als in korrelvorm. Na het afkoelen kunnen daardoor namelijk haarscheuren en breuken in het keramiek optreden. Is toch suiker of kunststof op het hete oppervlak terechtgekomen, schakel het plateau dan niet uit, maat schraap eerst met een scheermesjesschraper het oppervlak in hete toestand schoon. Denk om uw handen, want het plateau is zeer heet. Inschakelen en reguleren Vier energieregelaars met bevinden zich reechts op de vitrokeramische oppervlak. De tabel geeft praktische tips. Voorbeeld van instellingen Funktie Stand Voorbeeld ---kleine hoeveelheden, stampot, saus, boter, chocolade rijst, spinazie spiegelei, ommelet groenten, kleine hoeveelheid fruit met weinig water, deegwaren stampot, aarappelen, soep, sauzen schnitzel, koteletts, visfilet in boter pannekoeken, flensjes, spiegelei daarna weer terug op gewenste stand Uitschakelen Schakel de kookzones uit door de knoppen in de OFF-positie te draaien. Alle draaiknoppen moeten in de OFF-positie staan. UIT Warmhouden, opwarmen, smelten, afkoelen gaarwellen, ontdooien bakken, geen bruine randjes gaarwellen, sudderen koken stoven bakken, braden aankoken en braden - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 37 Restwarmte indikator De indiator voor de restvarmte licht op zolang het oppervlak van een zone nog zo heet ist dat gevaar voor verbranding bestaat. Na afkoeling, beneden ongeveer 60 oC, gaat het betreffende lampje uit. Het juiste kookgerei Voor het koken en braden bestaan pannen welke speciaal vor het keramische kookplateau gemaakt zijn. Het verdient aanbeveling uitsluitend van deze pannen gebruijk te maken. als er donkere vlekken zijn onstaan ? Probeert U dan of het beter lukt met een glasschraper. Deze verkleuringen zijn echter moeilijk te verwijderen ( probeer dit met een speciaal poetsmiddel voor keramisch materiaal ) Deze schoonheidsfoutjes, die zijn veroorzaakt door krassende of gesmolten voorwerpen, kunnen niet meer worden verwijderd. Dit heeft echter geen invloed op het goed blijven functioneren van de kookzones. Indien geen verbetering is opgetreden na behandeling met een glasschraper of met een speciaal poetsmiddel voor keramisch materiaal, dan gaat het hier waarschijnlijk om afgesleten decor, verzoorzaakt door gebruik van een ongeschikt reinigingsmiddel of een schurende panbodem. 39 Instructies voor de installatie Het apparaat mag alleen door een deskundige elektriciën op de stroomvoorziening worden aangesloten. Bij de installatie en in geval van een storing dient het apparaat van de stroomvoorziening te worden afgesloten. De algemene regels voor het bedienen van elektrische apparaten, de voorwaarden van het desbetreffende elektriciteitsbedrijf en de specificaties van deze installatie--instructies moeten strikt in acht worden genomen. Uitpakken STOP Controleer a. u. b. Toestellen met zichtbare vervoersschade mogen niet aangesloten worden op de hoofdleiding. Afvalverwerking Alle verpakkingsonderdelen zijn opnieuw bruikbaar, houten stroken zijn niet behandeld, onderdelen van folie en hard schuim zijn gemarkeerd. Verpakkingsmateriaal en oude apparaten moeten volgens de voorschriften worden verwerkt. Houd u aan de nationale en regionale voorschriften (materiaalscheiding, afvalverzameling, terreinen voor restproducten). Afstand achterwand : uitsnijden min 55 mm Installatie in keukenmeubilair De elektrische veiligheid moet worden gegarandeerd door een vakkundige installatie. Beveiliging tegen het per ongeluk aanraken, in overeenstemming met de regels opgesteld door VDE, EN 60335, moet worden gegarandeerd door een correcte installatie van het apparaat in geschikte inbouwkasten, conform de geldende normen. Noteer de gegevens van het typeplaatje op bladzijde 34 (F. Nr. ) Verwijs altijd naar deze gegevens wanneer u gebruik wilt maken van de service. [. . . ] Het kookplateau moet worden aangesloten volgens de aansluitschema's. De bruggen van het klembord moeten desgewenst overeenkomstig worden gewijzigd. De beschermende aardleiding moet worden aangesloten op het aansluitpunt . De beschermende aardleiding moet langer zijn dan de stroomvoorzienings kabel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZKT 620 LN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZKT 620 LN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag