Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 620 LN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 620 LN. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZKT 620 LN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKT 620 LN te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZKT 620 LN
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZKT 620 LN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het apparaat mag alleen voor zijn doel worden gebruikt binnen het huishouden. Het apparaat is in overeenstemming met de internationale veiligheidsinstructies en kwaliteitsnormen. De reeds aanwezige veiligheidsmaatregelen sluiten risico's op een ongeval niet volledig uit. Gebruik het kookplateau niet im zomaar iets op te leggen. [. . . ] Het keramische oppervlak van het hete kookplateau mag in geen geval in aanraking komen met kunststoffen en suiker, zowel in vloeibare als in korrelvorm. Na het afkoelen kunnen daardoor namelijk haarscheuren en breuken in het keramiek optreden. Is toch suiker of kunststof op het hete oppervlak terechtgekomen, schakel het plateau dan niet uit, maat schraap eerst met een scheermesjesschraper het oppervlak in hete toestand schoon. Denk om uw handen, want het plateau is zeer heet. Inschakelen en reguleren Vier energieregelaars met bevinden zich reechts op de vitrokeramische oppervlak. Deze worden linkssom en naar het gewenste vermogen gedraaid, d. w. z. zij worden ingesteld op posities 1 (minimum) -- 9 (maximum). De tabel geeft praktische tips. Voorbeeld van instellingen Funktie Stand Voorbeeld ---kleine hoeveelheden, stampot, saus, boter, chocolade rijst, spinazie spiegelei, ommelet groenten, kleine hoeveelheid fruit met weinig water, deegwaren stampot, aarappelen, soep, sauzen schnitzel, koteletts, visfilet in boter pannekoeken, flensjes, spiegelei daarna weer terug op gewenste stand Uitschakelen Schakel de kookzones uit door de knoppen in de OFF-positie te draaien. Controleer na gebruik of het apparaat is uitgeschakeld. Alle draaiknoppen moeten in de OFF-positie staan. UIT Warmhouden, opwarmen, smelten, afkoelen gaarwellen, ontdooien bakken, geen bruine randjes gaarwellen, sudderen koken stoven bakken, braden aankoken en braden - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 37 Restwarmte indikator De indiator voor de restvarmte licht op zolang het oppervlak van een zone nog zo heet ist dat gevaar voor verbranding bestaat. Na afkoeling, beneden ongeveer 60 oC, gaat het betreffende lampje uit. Het juiste kookgerei Voor het koken en braden bestaan pannen welke speciaal vor het keramische kookplateau gemaakt zijn. Het verdient aanbeveling uitsluitend van deze pannen gebruijk te maken. Deze vlekken laten zich erg moeilijk of het geheel niet verwijderen. Vastgebrande verontreinigingeneerst met een scheermesjesschaper verwijderen. Heldere parelmoerachtige vleckken van aluminum panbodem kunt u proberen met een speciaal-reinigingsmiddel te verwijderen. De schraper schuin op de kookplaat zetten, verontreinigingen kunt u dan makkeleijk afschrapen. Gebruik zo'n speciaal-reinigingsmiddel niet op hete oppervlakten. Laat het opgebrachte reinigingsmiddel een weinig indrogen en neem het daarna met een vochtige doek af. In ieder gval mogen zich geen resten van reinigingsmiddel op het keramische oppervlak bevinden op het moment dat u het plateau in gebruik neemt. Gebruik geen bijtende, krassende, schurende of agressieve reinigsmiddelen en geen schuursponsje. Schoonmaakhulpmiddelen op basis van stoom en hoge druk zijn niet geschikt vanwege de elektrische veiligheidseisen. Wat te doen . . . . als een reinigingsmiddel onvoldoende resultaat geeft ?als er zich in de loop van de tijd metaalachtige verkleuringen of vlekken vormen ? [. . . ] De inbouwkasten moeten stabiel worden geplaatst en bevestigd. Noteer de gegevens van het typeplaatje op bladzijde 34 (F. Nr. ) Verwijs altijd naar deze gegevens wanneer u gebruik wilt maken van de service. Dit nummer op het typeplaatje op de onderzijde van het toetsel is na het inbouwen niet meer toegankelijk 40 min 20 mm Afstand uitsnijden : zijwand (wand / hoge meubels) min 55 mm min 20 mm Bij het installeren van het kookplateau moet het voorste dwarsstuk van de inbouwkast worden verwijderd om ervoor te zorgen dat de ontsnappende warmte onbelemmerd kan ontsnappen. De ruimte onder de kookplaat moet aan alle kanten afgesloten zijn, zodat de onderzijde van de kookplaat niet meer toegankelijk is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZKT 620 LN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZKT 620 LN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag