Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKS651DX 14T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKS651DX 14T. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZKS651DX 14T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKS651DX 14T te teleladen.


ZANUSSI ZKS651DX 14T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (595 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZKS651DX 14T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Algemene veiligheid ¥ Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Neem v----r u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het, eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint altijd de steker uit het stopcontact. [. . . ] Controleer cirka 24 uur na het in bedrijf stellen of het apparaat naar behoren werkt. ¥ ¥ 27 WEGWERPEN VAN VERPAKKINGSMATERIAAL Het verpakkingsmateriaal van onze grote elektische huishoudelijke apparaten kan met uitzondering van houten onderdelen, gerecycled worden en dus bij het kringloopafval worden gezet. Wij bevelen u aan om: ¥ ¥ Papier, karton en golfkarton in de speciale papierbakken te werpen. Plastik verpakkingsmateriaal in de speciaal daarvoor bestemde plastic-containers te gooien. Indien dit soort bakken in uw buurt nog niet voorkomen mag u hat materiaal aan de vuilnisman meegeven. PE voor Polyethyleen** 02 = ^ PE-HD; 04 = ^ PE-LD PP voor Polypropyleen PS voor Polystyrol PLASTIC BESTANDDELEN Om er gemakkelijker achter te komen hoe u het materiaal van dit apparaat moet wegwerpen en /of recycleren zijn er op verschillende punten herkenbare symbolen op aangebracht. Als verpakkingsmateriaal gebruiken wij slechts recycleerbare kunststoffen, zoals bijv. : In de voorbeelden staatt 02** 05 06 PS SAN ABS PE PP PS INHOUD Waarschuwingen en Belangrijke adviezen Wegwerpen van verpakkingsmateriaal Het gebruik Het bedieningspaneel Reiniging van de binnenkant Ingebruikname Temperatuurinstelling Klimaatschakelaar Het invriezen van verse levensmiddelen Bewaren van diepvriesproducten Het ontdooien van ingevroren producten IJslaatjes Koelen van levensmiddelen Verplaatsbare platen Het verplaatsen van deurvakken Doel en gebruik van het ÇCRISPÕN FRESHÈ Reinigen van het ÇCRISPÕN FRESHÈ filter 26 28 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 Tips Tips het koelen Tips het invriezen Tips het diepvriesprodukten Onderhoud Schoonmaken Geprolongeerde stilstand Vervangen van de lamp Het ontdooien Storingen Installatie Plaats van opstelling Muur-afstandshouders Elektrische aansluiting Het omdraaien van de deur Garantiebepalingen 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34 35 35 35 35 36 37 28 HET GEBRUIK Het bedieningspaneel 4 3 A A. Temperatuurregelaar B C Reiniging van de binnenkant Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. Attentie Het kan voorkomen dat, indien de thermostaatknop in de koudste stand gedraaid is, bijvoorbeeld ten gevolge van zeer warme omgevingstemperatuur of het snel willen koelen van grote hoeveelheden dranken, de compressor continu loopt, waardoor automatische ontdooiing van de koelverdamper niet plaatsvindt en zich daarop ijs afzet. Draai, in dat geval, de thermostaatknop naar een wat minder koude stand, zodat automatische ontdooing kan plaatsvinden; hierdoor spaart u tevens energie. Ingebruikname Steek de steker in de wandkontaktdoos en draai de thermostaatknop (C) rechtsom uit de O-stand Het kontrTMlelampje (A) licht op. De werking van de vriezer kan geheel gestopt worden door de temperatuurregelaar in de stand ÇOÈ te draaien. Klimaatschakelaar Wij adviseren u de klimaatschakelaar (B)in de stand ÇIÈ als de omgevingstemperatuur, in het vertrek waarin de kast staat, lager dan +16¡C is. Temperatuurinstelling De temperatuur wordt automatisch geregeld en kan verhoogd worden (minder koud) door de knop naar een lager cijfer te draaien of verlaagd worden (kouder) door de knop naar een hoger cijfer te draaien. Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: ¥ ¥ ¥ ¥ de kamertemperatuur; de frequentie waarmee de deuren geopend worden; de hoeveelheid levensmiddelen in de kast; de plaats van het apparaat. Het invriezen van verse levensmiddelen In het diepvriesvak kunt u verse levensmiddelen invriezen en diepvriesprodukten bewaren. Indien het invriezen van verse levensmiddelen direkt na de eerste in gebruikname of na een schoonmaakbeurt gaat plaatsvinden, draai dan de klimaatschakelaar (B) in de invriesstand ÒIÓ en laat de vriezer tenminste 12 uur leeg vriezen. Wij raden u aan het gaatje in het afvoerkanaal regelmatig schoon te maken, teneinde te voorkomen dat het dooiwater de levensmiddelen nat maakt. Gebruik voor het doorprikken het staafje dat zich in het gaatje bevindt. In het vriesvak dient u echter de rijp te verwijderen, wanneer deze een laag van circa 4 mm vormt. Voor het uitvoeren van deze handeling hoeft u het apparaat niet uit te schakelen of het vriesvak leeg te maken. Wanneer zich een dikke laag ijs gevormd heeft, dient u het gehele apparaat te ontdooien. draai de thermostaatknop op ÇOÈ of trek de steker uit het stopcontact; omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; 2. omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; 3. laat beide deuren openstaan en schuif de schraper, als een verlenggotje, in de daarvoor bestemde opening. droog na het ontdooien het vriesvak zorgvuldig en sluit het gaatje weer af met de dop; bewaar de schraper zodat u hem opnieuw kunt gebruiken; 5. draai de thermostaatknop in de gewenste stand of steek de steker weer in het stopcontact. Na twee of drie uur kunt u de diepvriesproducten weer terugplaatsen. D068 D037 Belangrijk: Gebruik voor het verwijderen van de rijp nooit metalen voorwerpen; u zou uw koelkast kunnen beschadigen. [. . . ] Bovenste scharnierpen en ringetje (A+B) van het bovenscharnier (C) verwijderen en aan de tegenovergestelde kant weer monteren, na de dopjes verwijderd te hebben. Draai met een sleutel van 10 mm de scharnierpen (E) los en breng deze aan de andere kant van het scharnier aan. Plaats het onderste scharnier (E) weer aan de andere kant en maak daarbij gebruik van de vier schroeven die u daarv----r verwijderd heeft; doe het kapje (F) uit het ventilatierrooster (D) door het in de richting van de pijl te duwen en breng dit aan de andere kant aan. C B A PR19 H PR24 G E F E F F D F Om ervoor te zorgen dat de deuren precies op dezelfde lijn komen te zitten kunt u het tussenscharnier (H) afstellen door dit met behulp van gereedschap in de horizontale richting te verschuiven; als u dit doet moet u eerst de beide schroeven losgedraaid hebben (zie figuur). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZKS651DX 14T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZKS651DX 14T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag