Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKS651DX 14T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKS651DX 14T. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZKS651DX 14T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKS651DX 14T te teleladen.


ZANUSSI ZKS651DX 14T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (595 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZKS651DX 14T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Algemene veiligheid ¥ Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. [. . . ] De werking van de vriezer kan geheel gestopt worden door de temperatuurregelaar in de stand ÇOÈ te draaien. Klimaatschakelaar Wij adviseren u de klimaatschakelaar (B)in de stand ÇIÈ als de omgevingstemperatuur, in het vertrek waarin de kast staat, lager dan +16¡C is. Temperatuurinstelling De temperatuur wordt automatisch geregeld en kan verhoogd worden (minder koud) door de knop naar een lager cijfer te draaien of verlaagd worden (kouder) door de knop naar een hoger cijfer te draaien. Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: ¥ ¥ ¥ ¥ de kamertemperatuur; de frequentie waarmee de deuren geopend worden; de hoeveelheid levensmiddelen in de kast; de plaats van het apparaat. Het invriezen van verse levensmiddelen In het diepvriesvak kunt u verse levensmiddelen invriezen en diepvriesprodukten bewaren. Indien het invriezen van verse levensmiddelen direkt na de eerste in gebruikname of na een schoonmaakbeurt gaat plaatsvinden, draai dan de klimaatschakelaar (B) in de invriesstand ÒIÓ en laat de vriezer tenminste 12 uur leeg vriezen. Plaats de in te vriezen levensmiddelen in het bovenste vak; daar is de temperatuur het laagst. Wij adviseren u de knop aanvankelijk op de midden-stand te draaien. 29 Bewaren van diepvriesproducten Indien u de koelkast voor het eerst in gebruik neemt of haar weer gebruikt na een periode van stilstand, dient u de klimaatschakelaar in te schakelen. Plaats vervolgens de diepvriesproducten na drie uur in de kast. Neem de volgende regels in acht: als u grote hoeveelheden voedsel moet invriezen, kunt u alle laden en manden uit het apparaat verwijderen en het voedsel direct op de koelplaten leggen. Let erop dat u de maximum belading niet overschrijdt, deze vindt u op de zijkant van het bovengedeelte (indien voorzien). Belangrijk Open de vriesvakdeur niet tijdens stroomuitval. Wij adviseren u om na een stroomuitval de diepvries-produkten in korte tijd te konsumeren (een temperatuurstijging verkort de houdbaarheidsduur van de produkten). De normale houdbaarheid wordt niet aangetast indien de stroomuitval kort was (minder dan 6-8 uur) en het vriesvak vol is. Het ontdooien van ingevroren produkten De diepvriesprodukten moet u v----r gebruik in de koelkast of bij kamertemperatuur laten ontdooien, al naar gelang de beschikbare tijd. Het dooiwater wordt via een afvoerkanaaltje opgevangen in een bakje dat zich aan de achterkant van het apparaat boven de compressor bevindt. Wij raden u aan het gaatje in het afvoerkanaal regelmatig schoon te maken, teneinde te voorkomen dat het dooiwater de levensmiddelen nat maakt. Gebruik voor het doorprikken het staafje dat zich in het gaatje bevindt. In het vriesvak dient u echter de rijp te verwijderen, wanneer deze een laag van circa 4 mm vormt. Gebruik hiervoor de meegeleverde plastic spatel. Voor het uitvoeren van deze handeling hoeft u het apparaat niet uit te schakelen of het vriesvak leeg te maken. Wanneer zich een dikke laag ijs gevormd heeft, dient u het gehele apparaat te ontdooien. draai de thermostaatknop op ÇOÈ of trek de steker uit het stopcontact; omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; 2. omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; 3. laat beide deuren openstaan en schuif de schraper, als een verlenggotje, in de daarvoor bestemde opening. Plaats onder het gootje een schaaltje om het water op te vangen. [. . . ] Plaats het onderste scharnier (E) weer aan de andere kant en maak daarbij gebruik van de vier schroeven die u daarv----r verwijderd heeft; doe het kapje (F) uit het ventilatierrooster (D) door het in de richting van de pijl te duwen en breng dit aan de andere kant aan. Ventilatierooster weer terugplaatsen (D). C B A PR19 H PR24 G E F E F F D F Om ervoor te zorgen dat de deuren precies op dezelfde lijn komen te zitten kunt u het tussenscharnier (H) afstellen door dit met behulp van gereedschap in de horizontale richting te verschuiven; als u dit doet moet u eerst de beide schroeven losgedraaid hebben (zie figuur). Belangrijk: Controleer na de richting van de deuren gewijzigd te hebben, dat alle schroeven goed vastgedraaid zitten en dat het deurrubber goed op de sponning sluit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZKS651DX 14T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZKS651DX 14T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag