Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKS651DBV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKS651DBV. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZKS651DBV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKS651DBV te teleladen.


ZANUSSI ZKS651DBV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (317 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZKS651DBV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Glaskeramische inductie-kookplaat ZKS 651 DBV Montage- en gebruiksaanwijzing l Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd. Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. 1 3 2 z De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie Gevaarlijke spanning 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . 4 4 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 25 26 26 28 31 32 35 39 Montageaanwijzing . [. . . ] Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje handafwasmiddel. Wrijf het apparaat droog met een schone doek. verwijderen Soort vervuiling Suiker, suikerhoudende gerechten Kunststoffen, aluminiumfolies Kalk- en watersporen Vetspatten metaalachtig glanzende verkleuringen direct ja ja ------bij afgekoeld apparaat --Glasschraper* --ja ja ja Speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal* met *Glasschrapers en speciale schoonmaakmiddelen voor glaskeramiek of roestvrij staal zijn verkrijgbaar in de vakhandel. 3 3 Hardnekkige verontreinigingen verwijderen met een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal. Krassen of donkere vlekken in het glaskeramiek kunnen niet meer worden verwijderd, zij hebben echter geen invloed op het functioneren van het apparaat. 22 Wat is er aan de hand als . . . Storing De kookzones kunnen niet worden ingeschakeld of functioneren niet Mogelijke oorzaak Sinds het inschakelen van het apparaat zijn meer dan 10 seconden verstreken Oplossing Apparaat opnieuw inschakelen. De vergrendeling is ingescha- Vergrendeling uitschakelen keld (zie hoofdstuk "Bedieningsveld vergrendelen/ontgrendelen") De kinderbeveiliging is ingeschakeld Er worden meerdere sensorvelden tegelijk aangeraakt Automatische uitschakeling geactiveerd Kinderbeveiliging deactiveren (zie hoofdstuk "Kinderbeveiliging") Slechts n sensorveld tegelijk aanraken Eventueel op het bedieningsveld liggende voorwerpen (pannen, lappen, enz. ) verwijderen. Apparaat opnieuw inschakelen Neem contact op met de klantenservice wanneer de kookzone toch heet is. Sensorvelden vrij maken De restwarmte-indicatie geeft De kookzone is slechts kort niets aan gebruikt en is daarom nog niet heet Herhaalde signaaltoon (6x), het apparaat schakelt uit Een of meerdere sensorvelden zijn langer dan 10 seconden bedekt Er gaat een geluidssignaal af Het bedieningspaneel wordt als het apparaat is uitgescha- geheel of deels door voorkeld werpen afgedekt Verwijder de voorwerpen Het sensorveld Aan/Uit wordt Geen voorwerpen op het beEen zoemer is hoorbaar en dieningsveld leggen het apparaat wordt automa- geblokkeerd, bijv. Zie hoofdstuk "Powerfunctie Power-Management reduceert het vermogen van deze in-/uitschakelen" kookzone Ongeschikte pan Geen pan op de kookzone Geschikte pan gebruiken Pan plaatsen Op een kleinere kookzone De diameter van de bodem van de pan is te klein voor de plaatsen kookzone Geschikte pan gebruiken 23 Storing brandt Mogelijke oorzaak Oververhittingsbeveiliging van de kookzone ingeschakeld Automatische uitschakeling geactiveerd Oplossing Kookzone uitschakelen Kookzone weer inschakelen Apparaat uitschakelen. Apparaat weer inschakelen Apparaat een aantal minuten van de voeding scheiden (zekering uit de huisinstallatie nemen) Als na het inschakelen de fout nogmaals wordt aangegeven, contact opnemen met de servicedienst en nummer wordt aangegeven Fout in de elektronica 1 3 Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze service-afdeling. Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht. 24 Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. 2 W 25 Montageaanwijzing 1 Veiligheidsaanwijzingen Let op!De in het land van gebruik geldende wetgeving, verordeningen, richtlijnen en normen dienen te worden nageleefd (veiligheidsvoorschriften, vakkundige recycling volgens de voorschriften, enz. ). De montage mag slechts door een gekwalificeerd technicus worden uitgevoerd. De minimumafstanden tot andere apparaten en meubelen dienen in acht te worden genomen. De aanraakbeveiliging dient met de inbouw te zijn gewaarborgd; lades mogen bijvoorbeeld alleen met beschermplaat direct onder het apparaat worden gemonteerd. De naden op het werkblad dienen met een geschikt afdichtingsmateriaal tegen vocht te worden beschermd. De dichting zorgt voor een naadloze aansluiting tussen apparaat en werkblad. De onderkant van het apparaat aan de binnenzijde tegen damp en vochtigheid beschermen, bijv. [. . . ] 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZKS651DBV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZKS651DBV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag