Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKH 863LX ZAN/HIC-8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKH 863LX ZAN/HIC-8. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZKH 863LX ZAN/HIC-8 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKH 863LX ZAN/HIC-8 te teleladen.


ZANUSSI ZKH 863LX ZAN/HIC-8 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (735 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZKH 863LX ZAN/HIC-8 (738 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZKH 863LX ZAN/HIC-8

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ZKT 863 LX Ceramic glass hob Table de cuisson vitrocramique Glaskeramische kookplaat Installation and Operating Instructions Instructions de montage et mode d'emploi Montage- en gebruiksaanwijzing g f l Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Let vooral op hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste pagina's. Geef het boekje door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. het milieu 1. Deze cijfers leiden u stap voor stap door de bediening van het apparaat. [. . . ] Als u eerst drukt op het sensorveld timerinstelling +, dan begint de instelling van de tijd bij 1 minuut. 93 Automatische uitschakeling voortijdig beindigen U kunt de automatische uitschakeling op twee manieren voortijdig uitschakelen: Kookzone en timer gelijktijdig uitschakelen 1. Stel de gewenste kookzone met het sensorveld kookstandselectie op nul: Kookzone en timer worden uitgeschakeld. in Timer uitschakelen - kookzone blijft actief 1. Selecteer de gewenste kookzone met het sensorveld timer . 2. Stel de timer met het sensorveld timer-instelling - in op 00: Alleen timer wordt uitgeschakeld. Kookzone blijft actief. Kookwekker Om de kookwekker te gebruiken moet het apparaat zijn ingeschakeld. 2. Stel de gewenste tijdsduur in met de sensorvelden timer-instelling + of -. Na enkele seconden wordt de kookwekker geactiveerd en wordt de resterende tijdsduur aangegeven. Om de resterende tijdsduur te wijzigen, raakt u het sensorveld timer aan en wijzigt u de instelling met de sensorvelden voor de timer-instelling + of -. Na het verstrijken van de ingestelde tijdsduur klinkt er een geluidssignaal en knippert de timer-indicatie 00. 3. Raak het sensorveld timer aan om de zoemer uit te schakelen. 94 Bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen U kunt het bedieningspaneel, met uitzondering van het sensorveld AAN / UIT, op elk willekeurig moment van het kookproces vergrendelen. Hiermee voorkomt u dat de instellingen worden gewijzigd als u bijvoorbeeld met een doek over het bedieningspaneel wrijft. n seconde aan. 3 Het controlelampje van het sensorveld Vergrendelen gaat aan. 2. U kunt de vergrendeling weer uitschakelen door het sensorveld Vergrendelen opnieuw ca. Als u het apparaat uitschakelt, wordt de vergrendeling automatisch uitgeschakeld. 95 Toepassingen, tabellen, tips Pannen Goede pannen herkent u aan de bodem. Fabrikanten geven vaak de diameter van de bovenste rand van de pan aan. Pannen met een aluminium of koperen bodem kunnen metaalachtige verkleuringen op de glaskeramische plaat achterlaten die moeilijk of helemaal niet meer te verwijderen zijn. Gebruik geen pannen van gietijzer of pannen met een beschadigde bodem met ruwe plekken en bramen. In koude toestand is de panbodem normaliter iets naar binnen gewelfd (hol). Let op de aanwijzingen van de fabrikant, als u speciale pannen gebruikt (bijv. snelkookpan wok, enz. ). 2 Tips voor het besparen van energie De kookzone pas inschakelen als er een pan op staat. Kookzones vr het einde van de kooktijd uitschakelen om gebruik te maken van de restwarmte, bijv. Panbodem en kookzone moeten even groot zijn. 96 Tips voor het koken met en zonder kookautomatiek De automatische aankookfunctie is geschikt voor: gerechten die koud worden opgezet, op hoog vermogen verhit en op de doorkookstand niet voortdurend in de gaten hoeven te worden gehouden. De automatische aankookfunctie is niet geschikt voor: goulash, rollade en dergelijke suddergerechten die tot het bereiken van de juiste bruinheidsgraad onder voortdurend omkeren aangebraden, bedropen en gaargestoofd moeten worden. [. . . ] Er mag geen extra siliconenafdichting aangebracht worden, omdat dit het uitbouwen bij service bemoeilijkt. Voorkom het plaatsen van het apparaat direct naast deuren of onder ramen. Openklappende deuren en openspringende ramen kunnen anders het kookgerei van de kookplaat stoten. Voor demontage moet de kookplaat er van onderen uitgedrukt worden. 105 Elektrische aansluiting Voordat u het apparaat aansluit moet u controleren of de nominale spanning (de op het typeplaatje aangegeven spanning) overeenkomt met de aanwezige netspanning. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZKH 863LX ZAN/HIC-8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZKH 863LX ZAN/HIC-8 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag